Ljubljana
MGML

Videofestival Narave 16/Prijava na razpis do 4. februarja 2019

Bežigrajska galerija 2 pripravlja od 9. do 12. aprila 2019 video dogodek Narave 16. Dela, ki bodo prispela na razpis do 4. februarja 2019 morajo vsebovati podobe iz narave ali
posamezne sekvence narave.

Boris Beja in Anže Sever: Smreka, deka, Bruce spread, 2017, video 0.30 min, iz Video festivala Narave 15, 2018, BG2
Boris Beja in Anže Sever: Smreka, deka, Bruce spread, 2017, video 0.30 min, iz Video festivala Narave 15, 2018, BG2 © Boris Beja in Anže Sever

Video dela festivala Narave
temeljijo na podobah narave
in na video delih, ki vključujejo
posameznih sekvencah ali
pa imajo izhodišče v posameznih stvareh, ki se nahajajo v naravi.
Ter tudi v naravi človekovega bivanja in prebivanja,
razmerij med preteklimi in današnjimi dogodki
ter njihovemu komentiranju.
Video festival Narave zaznamujejo ljudje in njihove narave.

Avtorji, ki se javijo na razpis morajo do vključno 4. februarja 2019 posredovati natančne podatke na video.narave@gmail.com - Za Naraveosebno ali po pošti v Bežigrajsko galerijo 1, Dunajska 31, Ljubljana ali v Bežigrajsko galerijo 2, Vodovodna 3 Ljubljana, od torka do petka od 10. do 18. ure in v soboto od 10. do 14. ure.

Podatki morajo vsebovati: 
Biografske podatke o avtorju (CV): biografski podatki, področja ustvarjanja, kraj bivanja;
Poštni naslov avtorja:Ime in priimek, naslov, telefon, mobilni telefon, e-mail;
Podatki o video delu: naslov, dolžina, letnica nastanka, format AVI in MPEG za dvd,
kratek koncept oz. ideja videa in 3 fotografije (jpg, tiff, za tisk, okoli 1 MB) iz videa.

Informacije: T +386 (0)1 4366 957, 4364 057; M +386 (0)70 551 941

Objavljeno: 24. 12. 2018