Ljubljana
MGML

LET'S GO FORWARD! Slovenian photography 1990-2015

Artists presented at the exhibition: Dragan Arrigler, Primož Bizjak, Rajko Bizjak, Bojan Brecelj, Jure Breceljnik, Božidar Dolenc, Jure Eržen, Saša Fuis, Boris Gaberščik, Tomaž Gregorič, Irena Herak, Lado Jakša, Manca Juvan, Žiga Koritnik, Peter Koštrun, Miško Kranjec, Branko Lenart, Tomaž Lunder, Milan Pajk, Herman Pivk, Janez Pukšič, Bojan Radovič, Klavdij Sluban, Tone Stojko, Jože Suhadolnik, Jendo Štoviček, Jane Štravs, Aleksandra Vajd & Hynek Alt, Tanja Verlak, Franci Virant, Antonio Živkovič.

Published by: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Represented by: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Editor: Alenka Trebušak
Texts: Brane Kovič, Sarival Sosič
Translations: David Limon, Manca Gašperšič
Slovenian proof reading: Petra Zaranšek
Photography: Artists archives, archive MG+MSUM, archive KD Nova Gorica, Andrej Peunik
Design and layout: Ajdin Bašić
Printed by: Formatisk d. o. o., Ljubljana
Print run: 400
2017

Price: 25 €
No. of pages: 227
ISBN: 978-961-6969-20-8


LET'S GO FORWARD! Slovenian photography 1990-2015
LET'S GO FORWARD! Slovenian photography 1990-2015, 2017 © Andrej Peunik/MGML