Ljubljana
MGML

Beautiful game

What do sports and art, or more precisely, football and art have in common? The idea behind the exhibition entitled The Beautiful Game is not to ponder about and draw parallels between football and art from an aesthetic point of view, but to present a selection of art projects in which football appears as a metaphor for things like power, money, the workings of the art system, the role of art in contemporary society, identification with idols, social questions, etc.  

Feauturing artists: Josef Dabernig, Democracia, Jota Castro, Grupa Zvono, Sebastian Errazuriz, Harun Farocki, Pravdoliub Ivanov, Yuri Leiderman, Ingeborg Lüscher, Anetta Mona Chisa and Lucia Tkacova, Ahmet Ögüt, Anri Sala, Cengiz Tekin, Borut Vogelnik, Sislej Xhafa. 

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin / Alenka Gregorič
Urednica kataloga: Alenka Gregorič
Besedila: Esad Babačić, Viktor Bertoncelj, Ivan Čolović, Alenka Gregorič, Jela Krečič, Lev Kreft, Boštjan Narat, Saša Nabergoj, Goran Vojnovič
Kratki teksti o umetniških delih: Alenka Gregorič (62, 64, 66, 68, 70, 74, 86, 88) & Luchezar Boyadjiev (72, 76, 78, 80, 82, 84, 90)
Lektoriranje slovenskega jezika: Petra Zaranšek, razen teksta Saša Nabergoj, »Spominjam se..« Alvina Žuraj
Prevodi v angleščino: Tamara Soban
Prevodi iz angleščine: Petra Zaranšek
Prevod teksta Ivana Čolovića:  v slovenščino Nenad Jelesijević, v angleščino Slavica Miletić
Lektura angleškega jezika: Dean DeVos
Fotografije: umetniki (razen, kjer je fotograf eksplicitno naveden)
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Formatisk d.o.o., Ljubljana
Naklada: 400
2012

Cena: 15 €
Število strani: 153
ISBN: 978-961-6587-83-9


Beautiful game
Beautiful game, 2012 © Andrej Peunik/MGML