Ljubljana
MGML

Andrej Gaspari: Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki: študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom

Strokovna monografija

Knjiga je temeljna in analitična objava o deblaku iz Ljubljanice na Vrhniki. V njej je predstavljena zgodovina raziskav deblaka, od njegovega odkritja, dokumentiranja in varovanja do končnega dviga iz struge Ljubljanice. Drugi del knjige obsega analizo, v kateri avtor primerja značilnosti vrhniškega deblaka in ga umešča v ladjedelniške tradicije poznoprazgodovinske in rimske Emone, obravnava plovbo po Ljubljanici ter njeno plovnost v mlajši železni dobi in rimskem obdobju. 

Znanstvena založba Filozofske fakultete, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017, 202 str., slovenski in angleški jezik, 978-961-237-929-2 


28,00
Andrej Gaspari: Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki: študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom

Stay in touch with us!

Be the first to know about new exhibitions, events, and everything else that occurs at the MGML.

Subscribe