Ljubljana
MGML

EMONA A City of the Empire

Exhibition Catalogue

Svet Emone, obdobje antičnega časa našega glavnega mesta, je predmet proučevanja in zbiranja gradiva že od nastanka Mestnega muzeja Ljubljana. Arheološke raziskave, ki so bile posebej intenzivne v drugi polovici 20. stoletja in v zadnjem obdobju, so razvozlale prenekatero skrivnost o začetkih bivanja na območju današnje Ljubljane. Muzejske predstavitve tega obdobja so bile stalnica našega dela v preteklosti, zato je razstava 'Emona: mesto v imperiju' logična posledica nabora našega minulega dela in novih spoznanj o času in prostoru antike ter posledic, ki jih to obdobje nosi v sedanjost. (Blaž Peršin, iz uvoda h katalogu)

The world of Emona, the ancient predecessor of Slovenia’s capital, has been the focal point of the City Museum of Ljubljana’s efforts from its outset in terms of collecting and studying the related materials. The archaeological research that was particularly intense in the second half of last century and more recently has managed to reveal many a secret about the beginnings of habitation in the area of what is today Ljubljana. With museum presentations of this particular period being a constant of our past work, the “Emona: A City of the Empire” show is the logical result of both our past activities and new insights into the time and space of the Antiquity along with its bearing on the present.

(from the introducion text by Blaž Peršin)


Cena: 19 €

EMONA: MESTO V IMPERIJU

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor

Uredila: Mojca Ferle
Uredniški odbor: Mojca Ferle, Irena Žmuc, Bernarda Županek

Predgovori: Rossella Franchini Sherifis, Uroš Grilc, Zoran Janković, Blaž Peršin
Avtorji besedil: Iris Bekljanov Zidanšek, Andrej Gaspari, Jure Krajšek, Rene Masaryk, Alenka Miškec, Matjaž Novšak, Božidar Slapšak, Marjeta Šašel Kos, Paola Ventura, Petra Vojaković, Špela Tomažinčič, Irena Žmuc, Bernarda Županek
Besedila v stvarnem katalogu: Matjaž Bizjak, Maja Gutman, Martina Lesar Kikelj, Sabina Kramar, Monika Osvald, Emilia Talamo, Katarina Toman Kracina, Mojca Vomer Gojkovič, Katarina Žagar, Irena Žmuc, Bernarda Županek
Stvarni katalog tehnično uredili: Špela Špoljar Ocvirk, Janja Gojkovič

Oblikovanje in prelom: Novi kolektivizem
Asistentka pri oblikovanju: Ana Kogovšek
Jezikovni pregled (SLO): Alenka Klemenc
Prevod v angleščino: Marjana Karer, Maja Visenjak Limon
Prevod iz italijanščine: Milan Stepanovič, Studio Phi d. o. o.
Jezikovni pregled (ANG): Murray Bales, David Limon, Barbara Smith Demo

Fotografije: Matevž Paternoster in Arhiv Arhej d. o. o., David Badovinac, Mate Božinović, dokumentacija Magelan skupine, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Aleš Ogorelec, wikipedia; Irena Žmuc
Načrti, risbe, tlorisne rekonstrukcije, računalniška grafika: Mateja Belak, CPA, ZVKDS; Andrej Gaspari, Rene Masaryk, Dimitrij Mlekuž, Bernarda Županek; Petra Vojaković, Mate Božinović, Larisa Skalerič, Arhej d.o.o.; Luka Šorli
Digitalizacija: Matej Satler, MGML in NUK

EMONA A City of the Empire

Stay in touch with us!

Be the first to know about new exhibitions, events, and everything else that occurs at the MGML.

Subscribe