Ljubljana
MGML
SAETA 40 LET
© Lado Jakša

Bežigrajska galerija 2

Vodovodna 3
1000 Ljubljana

T 01 43 64 057
F 01 43 66 958
E bezigrajska.galerija1.2@gmail.com

torek–petek: 10:00–18:00
sobota: 10:00–14:00
ponedeljek, nedelja, prazniki: zaprto

Vstop prost.

SAETA 40 LET

1977–2017

29. 11. 2017–5. 1. 2018

Mednarodna razstava dokumentarnega gradiva in likovnih del članov glasbene skupine SAETA (Skupina zA EksperimenTalno glAsbo), skladateljev ter umetnikov, s katerimi je skupina ustvarjala in sodelovala dolgih štirideset let. Na pregledni razstavi so predstavljene notacije, risbe, scenografija, fotografije, kolaži, slike, filmi in video.

Skupina zA EksperimenTalno glAsbo 

Konceptualna in estetska izhodišča skupine se brez dvoma navezujejo na dosežke in dognanja glasbene avantgarde, eksperimentalne glasbe in minimalizma, na čas demokratizacije zvočnih odnosov in svobodnega obravnavanja zvočnih objektov. Od tu izhaja tudi jedro volje do skupinskega glasbenega delovanja, ki predstavlja obliko improvizacije, kjer ima vsak izvajalec v vsakem trenutku možnost, da do skrajnosti razvije svojo ustvarjalnost in izkoristi svoj zbiralnik glasbenega znanja in skušenj, miselnih in psihičnih sposobnosti. Hkrati pa ga ta položaj zavezuje, da s tem, ko zaposli svojo slušno občutljivost, postane do skrajnosti pozoren in toleranten do enakovrednega položaja soizvajalca. Iz tega izhodišča se razvije skupinska igra, glasbena avantura, katere pravila so razpeta med dogovorjenim udejanjanjem vnaprej določenih ali naključnih zvočnih dogodkov, sporočil in pripravljenostjo, odprtostjo izvajalcev, ki na ta način oblikujejo in preverjajo sposobnosti medsebojnega komuniciranja in poslušanja. Igra, ki se lahko vsak trenutek konča, ali pa traja v neskončnost. Vsak igralec je hkrati izvajalec in hkrati skladatelj; nastaja kolektivna skladba, glasba, ki je glasba odnosov med zvoki, glasba ljudi in odnosov med ljudmi.

—Bor Turel, CD SAETA 1, 1997 

Skupina SAETA je bila ustanovljena leta 1977 v Ljubljani. Ustanovitelj in vodja skupine je bil Bor Turel, ki je deloval v skupini med leti 1977 in 1981 ter je najprej delovala v okviru koncertnega programa Glasbene mladine Slovenije s predstavitvami in komentarji slovenske sodobne in svetovne eksperimentalne glasbe. Naslednje leto je dobila domicil v Bežigrajski galeriji v Ljubljani in od takrat tam redno nastopa bodisi z ad hoc projekti bodisi v okviru organizirane galerijske dejavnosti. V obdobju 1977-1981 se je z lastno ustvarjalnostjo članov skupine dokončno izoblikovala tudi glasbena usmeritev skupine, ki je združevala organizirano improvizacijo, elemente eksperimentalne glasbe na podlagi različnih partiturnih zapisov in navodil za izvajanje, elemente minimalistične (repetitivne) glasbe in izvajano v živo ali posneto elektroakustično glasbo različnih zvočnih izvorov. Tako se je konstituirala kot prva in edina skupina s tovrstno glasbeno naravnanostjo in v tistem času dosegla tudi prvo mednarodno uveljavitev s sodelovanjem na Bienalu mladih v Parizu septembra 1980 in kasneje na festivalu Štajerska jesen v Grazu 1984, Beogradu v obdobju 1980 -1989 in Opatiji, festival Muzičko stvaralaštvo Jugoslavije, Evropski mesec kulture v Ljubljani... Skupina je nastopala na koncertih v Ljubljani (Bežigrajska galerija 1 in 2, Ljubljana, Cankarjev dom, Ljubljana,Razstavišče Riharda Jakopiča, Ljubljana, Moderna galerija, Ljubljana, Galerija ŠKUC, Ljubljana, Viteška dvorana, Križanke, Novi Rotovž, Maribor...) in po Sloveniji. Sodelovala je tudi kot izvajalec dela partitur Individuum – Colectivum skladatelja Vinka Globokarja in jih posnela v studiu Radia Slovenija za Radio Köln.  

Leta 2002 je bil v Bežigrajski galeriji 2 prvi glasbeni festival z razstavo grafičnih partitur  "O-zvočenje 1" s sodelovanjem skladateljev iz Slovenije, Francije, Srbije in Črne gore. Od leta 2002 skupina SAETA nastopa na glasbenem festivalu "O–zvočenje" v Bežigrajski galeriji 2.

Leta 1997 je izšla prva zgoščenka "SAETA / KONCERT / CONCERT", na katerem je posnetek njenega nastopa iz leta 1979 v Bežigrajski galeriji1. Koncertni posnetek "O-zvočenje 4" iz leta 2006 je izdala tudi na CD-ju "SAETA Koncert / Concert 2006", posnetek "O-zvočenje 6". Vsi koncerti so bili posneti v Bežigrajski galeriji 2 v Ljubljani.

Leta 2007 je zgoščenka "OKOSTJA" izšla ob razstavi "Okostja" (Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki) člana skupine Jožeta Slaka. Leta 2010 je izšla zgoščenka "Sotočja" na katerem je s skupino nastopila Tinkara Kovač s posnetkom koncerta festivala Sajeta v Tolminu.  

Od leta 1996 je v skupini SAETA ustvarjal likovni umetnik, skladatelj in tolkalist Jože Slak (1996–2014). S člani skupine so sodelovali na koncertih in multimedialnih dogodkih: Niko Lehrmann, OM produkcija in Miha Vipotnik.

Občasno s skupino SAETA soustvarjajo glasbenice in  glasbeniki ter skladateljice in skladatelji. Na koncertih po Sloveniji leta je leta 1979 sodeloval francoski skladatelj Alain Lithaud, na koncertu ob 30-letnici skupine na festivalu Sajeta v Tolminu flavtistka in pevka Tinkara Kovač, ki je skupino nastopila še večkrat. Na nekaj koncertih je sodelovala pevka Irena Tomažin.

—Miloš Bašin, Bor Turel

Kolofon

Notacije: Miloš Bašin, John Cage, George Crumb, Milimir Drašković, Aleš Gasparič, Vinko Globokar, Brina Jež Brezavšček, Janez Matičič, Tinkara Kovač, Lazarov Miodrag Pashu, Boštjan Perovšek, Miroslav Miša Savić, Vladimir Tošić, Bor Turel
Risbe, scenografija: Josip Korošec
Fotografije, kolaži, slike: Niko Lehrmann
Slike: Jože Slak Đoka
Prane tempere: Andrej Trobentar
Fotografije: Jaka Bregar, Mišo Dačić, Lado Jakša, Andrej Ojsteršek, Brane Vidmar, Dušan Arzenšek
Film in video: Tomaž Kralj, OM produkcija, Miha Vipotnik

Bežigrajska galerija 2

Vodovodna 3
1000 Ljubljana

T 01 43 64 057
F 01 43 66 958
E bezigrajska.galerija1.2@gmail.com

torek–petek: 10:00–18:00
sobota: 10:00–14:00
ponedeljek, nedelja, prazniki: zaprto

Vstop prost.

Novice

40 let ustvarjanja in delovanja skupine SAETA

Vabimo vas na ogled dokumentarnega gradiva in likovnih del članov glasbene skupine SAETA, skladateljev ter umetnikov, s katerimi je skupina ustvarjala in sodelovala dolgih štirideset let. Na mednarodni pregledni razstavi bodo predstavljene notacije, risbe, scenografija, fotografije, kolaži, slike, filmi in video.

29. november 2017
Bežigrajska galerija 2

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se