Ljubljana
MGML

Informacije javnega značaja

Spremljajte naša javna naročila in razpise:

  • DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z  ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - STORITVE TISKANJA

MGML - Razpisna dokumentacija_ČISTOPIS_11042019.pdf     
- Obrazci.docx       
Ponudbeni predračun_čistopis.xlsx
- Reprodukcije za izdelavo makete (velja za sklop 4)