Ljubljana
MGML

Kontakti

©Aleksander Hribovšek

Poštni naslov

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka15
1000 Ljubljana

Centrala

info@mgml.si
T 01 24 12 500

Prijava na programe in vodstva

prijava@mgml.si
T 01 24 12 506

Najem prostorov

Aleksander Hribovšek
aleks.hribovsek@mgml.si
01 24 12 521
GSM 041 597 821

Najem prostorov v Cukrarni

Eva Bolha
eva.bolha@mgml.si
T 08 20 16 619


Mediji

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Mestni muzej Ljubljana

Urša Karer
E
ursa.karer@mgml.si
T 01 24 12 539

Galerija Vžigalica in Galerija Jakopič

Janja Buzečan
E
janja.buzecan@mgml.si

Mestna galerija Ljubljana in
KC Tobačna 001

Alja Gogala
alja.gogala@mgml.si
T 01 24 11 778

Plečnikova hiša

Maja Kovač
E maja.kovac@mgml.si
T 070 551 961

Galerija Cukrarna

Karolina Keber Pavčič
E karolina.pavcic@mgml.si
T 051 369 247

©Matevž Paternoster/MGML


Direktor in uprava

Blaž Peršin
direktor
E blaz.persin@mgml.si
01 24 12 508

mag. Tamara Bregar
pomočnica direktorja
tamara.bregar@mgml.si
01 24 12 568
GSM 051 298 895

Sanela Rašić
strokovna sodelavka
sanela.rasic@mgml.si
01 24 12 502
GSM 041 459 566

Andreja Mikložič
tajnica
E andreja.miklozic@mgml.si; tajnistvo@mgml.si
01 2412 508
GSM 031 790 152

Tatjana Doroslovac
vodja računovodstva
tatjana.doroslovac@mgml.si
01 24 12 525
GSM 041 330 790

Anja Čuk
glavna knjigovodkinja
anja.cuk@mgml.si
01 24 12 526
GSM 051 296 470


Kustodiati

dr. Blaž Vurnik
vodja kustodiatov, muzejski svetnik
kustos za novejšo zgodovino
blaz.vurnik@mgml.si
01 24 12 516
GSM 070 551 955

Martin Horvat
muzejski svetovalec, vodja dokumentacijske službe
kustos za srednji vek
martin.horvat@mgml.si
01 24 12 514
GSM 070 551 950

dr. Bernarda Županek
muzejska svetnica
kustosinja za antiko
bernarda.zupanek@mgml.si
01 2412 515
GSM 031 223 844

Ana Porok
muzejska svetovalka
kustodiat za arhitekturo in oblikovanje, Plečnikova zbirka
ana.porok@mgml.si
01 280 16 05
GSM 070 551 965

Ana Pokrajac Iskra
višja kustosinja
kustodiat za likovno umetnost
ana.iskra@mgml.si
T 01 24 12 519
GSM 070 551 943

dr. Irena Žmuc
muzejska svetnica
kustodiat za novi vek
irena.zmuc@mgml.si
01 24 12 567
GSM 070 551 942

Mojca Ferle
muzejska svetnica
kustodiat za urbano etnologijo
mojca.ferle@mgml.si
01 24 12 518
GSM 070 550 063

Irena Šinkovec
muzejska svetovalka
kustosinja za prazgodovino
irena.sinkovec@mgml.si
01 24 12 524
GSM 070 551 946

Barbara Savenc
muzejska svetovalka
kustodiat za novejšo likovno umetnost 20. in 21. stoletja
barbara.savenc@mgml.si
01 24 12 520
GSM 070 551 966

mag. Janez Polajnar
višji kustos
kustodiat za nesnovno dediščino
janez.polajnar@mgml.si
01 24 12 517
GSM 070 551 954

Vesna Ivkić
strokovna sodelavka
kustodiat
vesna.ivkic@mgml.si
GSM 070 597 465

dr. Martin Premk
strokovni sodelavec
kustodiat
martin.premk@mgml.si


Sodobna umetnost

Alenka Gregorič
umetniška vodja Cukrarne in Galerije Tobačna
kustosinja
E alenka.gregoric@mgml.si
T 08 201 66 18

Lenka Đorojević
Cukrarna
producentka
E lenka.dorojevic@mgml.si
T 08 201 66 18
GSM 070 551 953

Mara Anjoli Vujić
Cukrarna
kustosinja
E mara.vujic@mgml.si
GSM 051 603 231

Barbara Sterle Vurnik
umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana
muzejska svetovalka
E barbara.vurnik@mgml.si
01 241 25 30
GSM 041 484 277

dr. Sarival Sosič
muzejski svetnik
kustos
sarival.sosic@mgml.si
01 24 11 780
GSM 070 551 940

Alenka Trebušak
višja kustosinja
E alenka.trebusak@mgml.si
01 24 11 776
GSM 070 550 065

Alenka Premrov
koordinatorka in organizatorka kulturnih programov
alenka.premrov@mgml.si
01 24 11 770
GSM 070 551 951Marija Skočir
vodja Galerije Jakopič in Galerije Vžigalica
višja kustosinja
E marija.skocir@mgml.si
T 01 24 12 513
GSM 041 850 413

Jani Pirnat
kustos v Galeriji Vžigalica
višji kustos
jani.pirnat@mgml.si
01 24 12 513
GSM 041 922 782

Julija Hoda
Galerija Jakopič in Galerija Vžigalica
kustosinja
julija.hoda@mgml.si
01 24 12 513
GSM 031 596 126

Miloš Bašin
vodja Bežigrajske galerije 1 in 2
kustos
bezigrajska.galerija1.2@gmail.com
01 43 66 957, 01 43 64 057
GSM 070 551 941

Maruša  Meglič
Mestna galerija
marusa.meglic@mgml.si


Komunikacijska služba

mag. Tamara Bregar
vodja komunikacijske službe
tamara.bregar@mgml.si
01 24 12 568
GSM 051 298 895

Janja Rebolj
muzejska svetnica
programi za odrasle
janja.rebolj@mgml.si
01 24 12 535
GSM 051 234 582

Ema Marinčič
višja kustosinja
programi za mlajše otroke in družine
ema.marincic@mgml.si
01 24 12 533
GSM 031 441 447

Aleksander Hribovšek
organizator in koordinator kulturnih programov
aleks.hribovsek@mgml.si
01 24 12 521
GSM 041 597 821

Mojca Obid
organizatorka in koordinatorka kulturnih programov
mojca.obid@mgml.si
01 24 12 506
GSM 070 551 947

Nika Damjanovič
kustosinja pedagoginja
programi za mlajše otroke in družine
nika.damjanovic@mgml.si
01 24 12 533
GSM 070 644 956

Eva Bolha
koordinatorica projektov
eva.bolha@mgml.si
08 20 16 619
GSM 070 550 064

Karolina Keber Pavčič
svetovalka za odnose z javnostmi
Galerija Cukrarna
karolina.pavcic@mgml.si
T 08 201 66 22
GSM 051 369 247

Maja Kovač
vodja programov in odnosi z javnostmi
Plečnikova hiša
maja.kovac@mgml.si
T 01 24 12 538
GSM 070 551 961

Urša Karer
svetovalka za odnose z javnostmi
Muzej in galerije mesta Ljubljane in Mestni muzej Ljubljana
E ursa.karer@mgml.si
01 24 12 539
GSM 041 844 030

Janja Buzečan
Galerija Vžigalica, Galerija Jakopič
E janja.buzecan@mgml.si
T 08 201 66 22
GSM 041 644 409

Alja Gogala
svetovalka za odnose z javnostmi
Mestna galerija Ljubljana in KC Tobačna 001
alja.gogala@mgml.si
GSM 041 823 669 (031 741 546)

Ana Modic 
vodja muzejske trgovine
ana.modic@mgml.si
01 24 12 506
GSM 030 644 478

Nejc Kovačič
odnosi z javnostmi in trženje
Muzej in galerije mesta Ljubljane
nejc.kovacic@mgml.si
GSM 031 429 835

Marina Mihelič Satler
kustosinja pedagoginja in odnosi z javnostmi
Bežigrajska galerija 1 in 2
E marina.satler@mgml.si


Konservatorska služba

mag. Katarina Toman Kracina
vodja konservatorske službe
konservatorsko-restavratorska svetovalka
katarina.toman@mgml.si
01 24 12 552
GSM 031 318 422

Bojana Zavodnik
samostojna konservatorsko restavratorska tehnica
depoistka
E bojana.zavodnik@mgml.si
GSM 070 551 957

Liza Lampič
konservatorka-restavratorka
E liza.lampic@mgml.si

Helena Pucelj Krajnc
konservatorka-restavratorka
helena.pucelj@mgml.si
01 24 12 566
GSM 031 620 599

Matija Skrt
tehnični koordinator
matija.skrt@mgml.si
GMS 051 208 113

Simon Zgonec
tehnični koordinator
simon.zgonec@mgml.si
GMS 051 636 817


Dokumentacijska služba

Martin Horvat
vodja dokumentacijske službe, muzejski svetovalec
kustostodiat za srednji vek
martin.horvat@mgml.si
01 24 12 514
GSM 070 551 950

Egon Ravbar
knjižničar
egon.ravbar@mgml.si
01 24 12 523
GSM 070 551 952

mag. Gorazd Knific
muzejski svetovalec-dokumentalist
E gorazd.knific@mgml.si
01 24 12 512
GSM 041 581 397

Matej Satler
kustos-dokumentalist
matej.satler@mgml.si
01 24 12 529
GSM 070 448 287

Karmen Brecelj
muzejski tehnik
E karmen.brecelj@mgml.si


Tehnična služba

Mitja Marc
vodja vzdrževanja
mitja.marc@mgml.si
GSM 070 551 959

Danilo Ončevski
tehnični vodja
E danilo.oncevski@mgml.si
GSM 069 665 292

Zvone Sečnik
konservatorski manipulant
GSM 031 707 421

Jernej Volk
tehnični koordinator
jernej.volk@mgml.si
GSM 070 551 960

Tomaž Žnidarčič
tehnični koordinator
tomaz.znidarcic@mgml.si
GSM 041 780 595


RogLab

Meta Štular
vodja RogLab-a
meta.stular@mgml.si
GSM 031 313 558

Tomo Per
tehnični vodja delavnice
delavnica@roglab.si
GSM 040 988 011

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se