Ljubljana
MGML

Kontakti

©Aleksander Hribovšek

Poštni naslov

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka15
1000 Ljubljana

Centrala

info@mgml.si
T 01 24 12 500

Prijava na programe in vodstva

prijava@mgml.si
T 01 24 12 506

Najem prostorov

Aleksander Hribovšek
aleks.hribovsek@mgml.si
01 24 12 521
GSM 041 597 821

Računovodstvo

racunovodstvo@mgml.si


Mediji

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Mestni muzej Ljubljana

Urša Karer
E
ursa.karer@mgml.si
T 01 24 12 539

Galerija Vžigalica in Galerija Jakopič

Maja Čehovin Korsika
E
Maja.Cehovin.Korsika@mgml.si
M 040 303 245

Mestna galerija Ljubljana

Mateja Dimnik
mateja.dimnik@mgml.si
M 041 669 599

Plečnikova hiša

Maja Kovač
E maja.kovac@mgml.si
M 070 551 961

Cukrarna

Mojca Podlesek
mojca.podlesek@mgml.si

©Matevž Paternoster/MGML


Direktor in uprava

Blaž Peršin
direktor
E blaz.persin@mgml.si
01 24 12 508

mag. Tamara Bregar
pomočnica direktorja
tamara.bregar@mgml.si
01 24 12 568
051 298 895

Sanela Rašić
strokovna sodelavka
sanela.rasic@mgml.si
01 24 12 502
051 320 830

Andreja Mikložič
tajnica
E andreja.miklozic@mgml.si; tajnistvo@mgml.si
01 2412 508
031 790 152

Tatjana Doroslovac
vodja računovodstva
tatjana.doroslovac@mgml.si; racunovodstvo@mgml.si
01 24 12 525
041 330 790

Karmen Kotarski
računovodkinja
karmen.kotarski@mgml.si; racunovodstvo@mgml.si
01 24 12 526
M 031 324 234

Anja Čuk
glavna knjigovodkinja
anja.cuk@mgml.si; racunovodstvo@mgml.si
01 24 12 526
051 296 470


Kustodiati

dr. Blaž Vurnik
muzejski svetnik, vodja kustodiatov
kustos za novejšo zgodovino
blaz.vurnik@mgml.si
01 24 12 516
070 551 955

Martin Horvat
muzejski svetnik, vodja dokumentacijske službe
kustos za srednji vek
martin.horvat@mgml.si
01 24 12 514
070 551 950

dr. Bernarda Županek
muzejska svetnica
kustosinja za antiko
bernarda.zupanek@mgml.si
01 2412 515
031 223 844

Ana Porok
muzejska svetovalka
kustodiat za arhitekturo in oblikovanje, Plečnikova zbirka
ana.porok@mgml.si
01 280 16 05
070 551 965

Ana Pokrajac Iskra
višja kustosinja
kustodiat za likovno umetnost
ana.iskra@mgml.si
T 01 24 12 519
070 551 943

Corinne Brenko
kustosinja
kustodiat za novi vek
corinne.brenko@mgml.si
01 24 12 567

Mojca Ferle
muzejska svetnica
kustodiat za urbano etnologijo
mojca.ferle@mgml.si
01 24 12 518
070 550 063

Irena Šinkovec
muzejska svetnica
kustosinja za prazgodovino
irena.sinkovec@mgml.si
01 24 12 524
070 551 946

Barbara Savenc
muzejska svetovalka
kustodiat za novejšo likovno umetnost 20. in 21. stoletja
barbara.savenc@mgml.si
01 24 12 520
M 070 551 966

mag. Janez Polajnar
višji kustos
kustodiat za nesnovno dediščino
janez.polajnar@mgml.si
01 24 12 517
070 551 954

Vesna Ivkić
strokovna sodelavka
kustodiat
vesna.ivkic@mgml.si
M 070 597 465


Sodobna umetnost

Alenka Gregorič
umetniška vodja Cukrarne in Galerije Tobačna
kustosinja
E alenka.gregoric@mgml.si
T 01 241 25 71

Mara Anjoli Vujić
Cukrarna
kustosinja
E mara.vujic@mgml.si
M 051 603 231

Lenka Đorojević
Cukrarna
producentka
E lenka.dorojevic@mgml.si
T 01 241 25 74
070 551 953

Janja Buzečan
Cukrarna
producentka
E janja.buzecan@mgml.si
T  01 241 25 75
041 644 409

Barbara Sterle Vurnik
umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana
muzejska svetovalka
E barbara.vurnik@mgml.si
01 241 25 30
041 484 277

dr. Sarival Sosič
muzejski svetnik
kustos
sarival.sosic@mgml.si
01 24 11 780
070 551 940

Alenka Trebušak
višja kustosinja
E alenka.trebusak@mgml.si
01 24 11 776
070 550 065

dr. Marija Skočir
vodja Galerije Jakopič in Galerije Vžigalica
muzejska svetovalka
E marija.skocir@mgml.si
T 01 24 12 513
M 041 850 413

Jani Pirnat
kustos v Galeriji Vžigalica
muzejski svetovalec
jani.pirnat@mgml.si
01 24 12 513
041 922 782

Julija Hoda
Galerija Jakopič in Galerija Vžigalica
kustosinja
julija.hoda@mgml.si
01 24 12 513
031 596 126

Miloš Bašin
vodja Bežigrajske galerije 1 in 2
kustos
bezigrajska.galerija1.2@gmail.com
T BG1 01 43 66 957
TBG2 01 43 64 057, 01 43 64 058
068 147 426, 070 551 941

Eva Bolha
Cukrarna
producentka in koordinatorka
E eva.bolha@mgml.si
T  01 241 25 72
070 550 064

Maruša Meglič
Mestna galerija Ljubljana
producentka
marusa.meglic@mgml.si
T  01 241 17 72
M 051 652 456


Komunikacijska služba

Nejc Kovačič
vodja službe za komuniciranje
nejc.kovacic@mgml.si
031 429 835

Janja Rebolj
muzejska svetnica
programi za odrasle
janja.rebolj@mgml.si
01 24 12 535
051 234 582

Ema Marinčič
višja kustosinja
programi za mlajše otroke in družine
ema.marincic@mgml.si
01 24 12 533
031 441 447

Aleksander Hribovšek
organizator in koordinator kulturnih programov
aleks.hribovsek@mgml.si
01 24 12 521
041 597 821

Ana Kure
organizatorka in koordinatorka kulturnih programov
ana.kure@mgml.si
01 24 12 506
M 041 733 177

Nika Damjanovič
višja kustosinja
programi za otroke, mladino in družine
nika.damjanovic@mgml.si
01 24 12 533
070 644 956

Nina Vošnjak
kustosinja pedagoginja
Cukrarna
nina.vosnjak@mgml.si
01 241 25 72
051 641 238

Mojca Podlesek 
vodja odnosov z javnostmi
Cukrarna
mojca.podlesek@mgml.si
T 01 241 25 75

Maja Kovač
vodja programov in odnosi z javnostmi
Plečnikova hiša
maja.kovac@mgml.si
T 01 24 12 538
070 551 961

Urša Karer
svetovalka za odnose z javnostmi
Muzej in galerije mesta Ljubljane in Mestni muzej Ljubljana
E ursa.karer@mgml.si
01 24 12 539
M 041 844 030

Maja Čehovin Korsika
Galerija Vžigalica, Galerija Jakopič
E Maja.Cehovin.Korsika@mgml.si
040 303 245
T  01 2412 537

Mateja Dimnik
svetovalka za odnose z javnostmi
Mestna galerija Ljubljana
mateja.dimnik@mgml.si

Lene Lekše
koordinatorka pedagoškega programa
Mestna galerija Ljubljana
pedagoska.mestnagalerija@mgml.si

Ana Modic 
vodja muzejske trgovine
ana.modic@mgml.si
01 24 12 537
030 644 478

Marina Mihelič Satler
kustosinja pedagoginja in odnosi z javnostmi
Bežigrajska galerija 1 in 2
E marina.satler@mgml.si

Mojca Slapar
organizatorka in koordinatorka kulturnih programov
ana.kure@mgml.si
01 24 12 506
M070 551 947


Konservatorska služba

mag. Katarina Toman Kracina
vodja konservatorske službe
konservatorsko-restavratorska svetovalka
katarina.toman@mgml.si
01 24 12 552
031 318 422

Bojana Zavodnik
samostojna konservatorsko restavratorska tehnica
depoistka
E bojana.zavodnik@mgml.si
M 070 551 957

Liza Lampič
višja konservatorka-restavratorka
E liza.lampic@mgml.si
01 2412 561
051 345 552

Helena Pucelj Krajnc
konservatorka-restavratorka
helena.pucelj@mgml.si
01 24 12 566
031 620 599


Dokumentacijska služba

Martin Horvat
vodja dokumentacijske službe, muzejski svetovalec
kustostodiat za srednji vek
martin.horvat@mgml.si
01 24 12 514
M 070 551 950

mag. Gorazd Knific
muzejski svetovalec-dokumentalist
E gorazd.knific@mgml.si
01 24 12 512
041 581 397

Matej Satler
kustos-dokumentalist
matej.satler@mgml.si
01 24 12 529
070 448 287

Karmen Brecelj
muzejski tehnik
E karmen.brecelj@mgml.si


Arheološki center

Matija Skrt
vodja VI
matija.skrt@mgml.si
051 208 113

Helena Rismondo
arheologinja, strokovna sodelavka
helena.rismondo@mgml.si


Tehnična služba

Mitja Marc
vodja vzdrževanja
mitja.marc@mgml.si
070 551 959

Danilo Ončevski
tehnični vodja
E danilo.oncevski@mgml.si
M 069 665 292

Zvone Sečnik
konservatorski manipulant
031 707 421

Jernej Volk
tehnični koordinator
jernej.volk@mgml.si
070 551 960

Tomaž Žnidarčič
tehnični koordinator
tomaz.znidarcic@mgml.si
041 780 595


Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se