Ljubljana
MGML

Kontakti

©Aleksander Hribovšek

Poštni naslov

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka15
1000 Ljubljana

Centrala

info@mgml.si
T 01 24 12 500

Prijava na programe in vodstva

prijava@mgml.si
T 01 24 12 506

Najem prostorov

Aleksander Hribovšek
aleks.hribovsek@mgml.si
01 24 12 521
GSM 041 597 821


Mediji

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Mestni muzej Ljubljana

Urša Karer
E
ursa.karer@mgml.si
T 01 24 12 539

Galerija Vžigalica in Galerija Jakopič

Janja Buzečan
E
janja.buzecan@mgml.si
01 24 12 538

Mestna galerija Ljubljana in
KC Tobačna 001

Alja Gogala
alja.gogala@mgml.si
T 01 24 11 778

Plečnikova hiša

Maja Kovač
E maja.kovac@mgml.si

©Matevž Paternoster/MGML


Direktor in uprava

Blaž Peršin
direktor
E blaz.persin@mgml.si
01 24 12 508

mag. Tamara Bregar
pomočnica direktorja
tamara.bregar@mgml.si
01 24 12 568
GSM 051 298 895

Irena Veselko
strokovna sodelavka
irena.veselko@mgml.si
01 24 12 502
GSM 041 758 609

Andreja Mikložič
tajnica
E andreja.miklozic@mgml.si; tajnistvo@mgml.si
01 2412 508
GSM 031 790 152

Mira Cvetkovič Tibaut
vodja računovodstva
mira.tibaut@mgml.si
01 24 12 526

Tatjana Doroslovac
knjigovodja
tatjana.doroslovac@mgml.si
01 24 12 525


Kustodiati

dr. Blaž Vurnik
vodja kustodiatov, muzejski svetovalec
kustos za novejšo zgodovino
blaz.vurnik@mgml.si
01 24 12 516
GSM 070 551 955

Martin Horvat
muzejski svetovalec, vodja dokumentacijske službe
kustos za srednji vek
martin.horvat@mgml.si
01 24 12 514
GSM 070 551 950

dr. Bernarda Županek
muzejska svetovalka
kustosinja za antiko
bernarda.zupanek@mgml.si
01 2412 515
GSM 031 223 844

Ana Porok
muzejska svetovalka
kustodiat za arhitekturo in oblikovanje, Plečnikova zbirka
ana.porok@mgml.si
01 280 16 05
GSM 070 551 965

Ana Pokrajac Iskra
višja kustosinja
kustodiat za likovno umetnost
ana.iskra@mgml.si
T 01 24 12 519
GSM 070 551 943

dr. Irena Žmuc
muzejska svetnica
kustodiat za novi vek
irena.zmuc@mgml.si
01 24 12 567
GSM 070 551 942

Mojca Ferle
muzejska svetnica
kustodiat za urbano etnologijo
mojca.ferle@mgml.si
01 24 12 518
GSM 070 550 063

Irena Šinkovec
muzejska svetovalka
kustosinja za prazgodovino
irena.sinkovec@mgml.si
01 24 12 524
GSM 070 551 946

Barbara Savenc
muzejska svetovalka
kustodiat za novejšo likovno umetnost
barbara.savenc@mgml.si
01 24 12 520
GSM 070 551 966

mag. Janez Polajnar
kustos
kustodiat za nesnovno dediščino
janez.polajnar@mgml.si
01 24 12 517
GSM 070 551 954

Vesna Ivkić
strokovna sodelavka
kustodiat
vesna.ivkic@mgml.si


Sodobna umetnost

Alenka Gregorič
vodja Mestne galerije Ljubljana in Galerije KC Tobačna 001
kustosinja
E alenka.gregoric@mgml.si
T 01 24 11 772
GSM 070 551 949

dr. Sarival Sosič
muzejski svetnik
kustos
sarival.sosic@mgml.si
01 24 11 780
GSM 070 551 940

Alenka Trebušak
višja kustosinja
E alenka.trebusak@mgml.si
01 24 11 776
GSM 070 550 065

Alenka Premrov
koordinatorka in organizatorka kulturnih programov
alenka.premrov@mgml.si
01 24 11 770
GSM 070 551 951

Marija Skočir
vodja Galerije Jakopič in Galerije Vžigalica
višja kustosinja
E marija.skocir@mgml.si
T 01 24 12 513
GSM 041 850 413

Jani Pirnat
kustos v Galeriji Vžigalica
višji kustos
jani.pirnat@mgml.si
01 24 12 513
GSM 041 922 782

Miloš Bašin
vodja Bežigrajske galerije 1 in 2
kustos
bezigrajska.galerija1.2@gmail.com
01 43 66 957, 01 43 64 057
GSM 070 551 941


Komunikacijska služba

mag. Tamara Bregar
vodja komunikacijske službe
tamara.bregar@mgml.si
01 24 12 568
GSM 051 298 895

Janja Rebolj
muzejska svetovalka
programi za odrasle
janja.rebolj@mgml.si
01 24 12 535
GSM 051 234 582

Ema Marinčič
višja kustosinja
programi za mlajše otroke in družine
ema.marincic@mgml.si
01 24 12 533
GSM 031 441 447

Nina Vošnjak
kustosinja pedagoginja
programi za starejše otroke in mladostnike
nina.vosnjak@mgml.si
01 24 12 533
GSM 031 854 791

Petra Peunik Okorn
pedagoška služba
programi za starejše otroke in mladostnike - na porodniškem dopustu
petra.peunik@mgml.si
01 24 12 533
GSM 031 854 791

Aleksander Hribovšek
organizator in koordinator kulturnih programov
aleks.hribovsek@mgml.si
01 24 12 521
GSM 041 597 821

Katja Kajba
organizatorka in koordinatorka kulturnih programov
katja.kajba@mgml.si
01 24 12 506
GSM 070 551 947

Nika Damjanovič
kustosinja pedagoginja
programi za mlajše otroke in družine
nika.damjanovic@mgml.si
01 24 12 533
GSM 070 644 956

Maja Kovač
vodja programov in odnosi z javnostmi
Plečnikova hiša
maja.kovac@mgml.si
GSM 070 551 961

Urša Karer
svetovalka za odnose z javnostmi
Muzej in galerije mesta Ljubljane in Mestni muzej Ljubljana
E ursa.karer@mgml.si
T 01 24 12 539
GSM 041 844 030

Janja Buzečan
svetovalka za odnose z javnostmi
Galerija Vžigalica, Galerija Jakopič, festival Indigo
E janja.buzecan@mgml.si
T 01 24 12 538
GSM 041 644 409

Alja Gogala
svetovalka za odnose z javnostmi
Mestna galerija Ljubljana in KC Tobačna 001
alja.gogala@mgml.si
GSM 041 823 669 (031 741 546)

Ana Modic (odsotna)
odnosi z javnostmi in trženje
Muzej in galerije mesta Ljubljane
ana.modic@mgml.si
01 24 12 506
GSM 030 644 478

nadomešča Nejc Kovačič
odnosi z javnostmi in trženje
Muzej in galerije mesta Ljubljane
nejc.kovacic@mgml.si
01 24 12 506
GSM 030 644 478

Marina Mihelič Satler
kustosinja pedagoginja in odnosi z javnostmi
Bežigrajska galerija 1 in 2
E marina.satler@mgml.si

Eva Bolha
vodja muzejske trgovine in koordinatorica projektov
eva.bolha@mgml.si
01 24 12 537
GSM 070 550 064


Konservatorska služba

mag. Katarina Toman Kracina
vodja konservatorske službe
konservatorsko-restavratorska svetovalka
katarina.toman@mgml.si
01 24 12 552
GSM 031 318 422

Maja Banović
konservatorka-restavratorka
maja.banovic@mgml.si
01 24 12 561
GSM 070 551 962

Bojana Zavodnik
samostojna konservatorsko restavratorska tehnica
depoistka
E bojana.zavodnik@mgml.si
GSM 070 551 957

Matjaž Bizjak
višji konservator restavrator
Arheološki park Emona
matjaz.bizjak@mgml.si
01 24 12 566
GSM 070 602 540

Matija Skrt
tehnični kooridnator
matija.skrt@mgml.si


Dokumentacijska služba

Martin Horvat
vodja dokumentacijske službe, muzejski svetovalec
kustostodiat za srednji vek
martin.horvat@mgml.si
01 24 12 514
GSM 070 551 950

Egon Ravbar
knjižničar
egon.ravbar@mgml.si
01 24 12 523

mag. Gorazd Knific
muzejski svetovalec-dokumentalist
E gorazd.knific@mgml.si
01 24 12 512
GSM 041 581 397

Matej Satler
kustos-dokumentalist
matej.satler@mgml.si
01 24 12 529


Tehnična služba

Mitja Marc
vodja tehnične službe
mitja.marc@mgml.si
GSM 070 551 959

Zvone Sečnik
konservatorski manipulant
GSM 031 707 421

Jernej Volk
tehnični koordinator
jernej.volk@mgml.si
GSM 070 551 960

Tomaž Žnidarčič
tehnični koordinator
tomaz.znidarcic@mgml.si
GSM 041 780 595

Miha Kreč
tehnični koordinator
miha.krec@mgml.si
GSM 040 131 662

Brane Avbelj
tehnični koordinator
brane.avbelj@mgml.si


RogLab

Meta Štular
vodja RogLab-a
meta.stular@mgml.si
GSM 031 313 558

Tomo Per
tehnični vodja delavnice
delavnica@roglab.si
GSM 040 988 011

François Friderich
vodja projekta FabLab Network
francois.friderich@mgml.si
GSM 070 551 958