Ljubljana
MGML

Arheološki center Muzeja in galerij mesta Ljubljane

Arheološki center je živahno kulturno središče, dnevna soba moderne arheologije, kjer se udejanja dialog med preteklostjo in sedanjostjo ter neguje kreativnost. In ne glede na to, kako navidezno nenavadni ali vsakdanji so predmeti, nam ponujajo okna v zgodovino in nas povezujejo z našo preteklostjo.
Vabljeni v svet arheologije, kjer se združujeta staro in novo.
Arheološki center - Blaž Gutman
Blaž Gutman

Muzej in galerije mesta Ljubljane je konec leta 2020 v hangarju starega moščanskega letališča na Letališki cesti 9a v Ljubljani vzpostavil Arheološki center Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

V centru na površini 800 m² začasno hranimo arheološko gradivo, najdbe in vzorce, organske materiale, večje količine keramičnega gradbenega materiala, kose mozaikov in posamezne arhitekturne elemente.


Letališka 9a
1000 Ljubljana


KONTAKT
telefon: 01 24 11 784
elektronski naslov: arheoloskicenter@mgml.si

V centru se izvajajo posamezne faze arheološkega dela, logistična in strokovna podpora pri arheoloških raziskavah, primarna obdelava in preventivna konservacija gradiva, muzeološka obdelava in izposoja gradiva, hramba in upravljanje arhivov arheoloških najdišč ter izposoja gradiva zunanjim uporabnikom. Center postaja platforma za sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki različnih področij.


Center se razvija in z delom ter promocijo gradi svojo podobo in povečuje obseg delovanja. Strategija razvoja Muzeja in galerij mesta Ljubljane 2021–2025 predvideva v tem delu mesta kulturni karé kot nov inkubator kulturnega dogajanja. Osnovni dejavnosti bi se postopoma pridružili dodatni programi, izvajanje nekonvencionalnih ogledov arheološkega dela, vabljena predavanja strokovnjakov, prirejanje in izvajanje delavnic v smislu poustvarjanja »arheoloških« predmetov ter umetniška snovanja. 

S takšnimi in podobnimi intervencijami mesta, ki so imela še nedavno povsem drugačno funkcijo, zažarijo in se odprejo širši javnosti, ob hkratnem zagotavljanju prostora in strokovne podpore znanstvenim raziskavam in specializiranemu občinstvu.

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se