Ljubljana
MGML
Srednješolci

Programi za srednješolce

Šolsko leto, ki je pred nami, nam prinaša nove neznanke in hkrati sveže izzive in še neodkrite priložnosti. Vsi si želimo, da bi se v šolskem letu 2021/2022 vrnila stara realnost, obogatena in nadgrajena, in da bi se lahko po dolgem času spet brezskrbno srečali v naših kulturnih kotičkih. Že več kot dve desetletji vam v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane ponujamo bogate doživljajske in ustvarjalne pedagoške programe, ki temeljijo na igrivem izkušenjskem učenju in medpredmetnem povezovanju. Z njimi svojim dijakom približujete različne teme s področij zgodovine, umetnosti, arhitekture, arheologije, naravoslovja in slovenščine.
Programi za srednješolce

Rezervacije in prijave

Rezervacije in prijave na vse pedagoške programe so možne preko telefona 01 24 12 506, od ponedeljka do petka, med 8:00 in 14:00 ali preko elektronskega naslova: prijava@mgml.si.


Interaktivni vodeni ogled stalne razstave Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

Ljubljana, slovenska prestolnica, je mesto z dinamično in bogato preteklostjo. Dijaki skozi vodeni ogled spoznavajo poselitveni prostor današnje ljubljanske kotline in na njenem primeru raziskujejo čas od prazgodovine pa vse do danes. Novost, ki jo uporabljamo na vodenem ogledu, so tablični računalniki. Naloge in izzivi dijakom pomagajo razumeti življenje ljudi v posameznih obdobjih človekove zgodovine in oblikovati celostno sliko razvoja ljubljanskega prostora od časa kolišč do sodobne prestolnice.

Med drugim si ogledamo najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, grob emonske zdravnice, ki je bil najden na Slovenski cesti, in grob viteza s konca srednjega veka. Ogled je prilagojen različnim starostnim skupinam in učnim načrtom ter je odlična popestritev pouka družbe ali zgodovine.

© Andrej Peunik/MGML


Vodeni ogled razstave Rdeče in črno, Evropa na ljubljanskem kongresu 1821

Kongres v Ljubljani

Učenci bodo ob 200. obletnici ljubljanskega kongresa raziskovali tri velike, med seboj povezane teme: francosko revolucijo, Ilirske province in Sveto alianso. Razmeroma zahtevno snov bodo lažje usvojili z zanimivimi predmeti iz slovenskih in tujih muzejev.


Interaktivno vodstvo po razstavi Rdeče in črno, Evropa na ljubljanskem kongresu 1821

Kongresni čas za vas

 Ste za uro zgodovine, ki čisto prehitro mine?

Pa naj še kdo reče, da so francoska revolucija, Ilirske province in Sveta aliansa zahtevne teme? Nikakor, če te vanje popelje lik zabavne Klepetulje.


Vodeni sprehod po kongresni Ljubljani 1821

Po poteh kongresa

V letošnjem letu Slovenija predseduje Svetu Evropske unije. V središču Evrope pa Ljubljana ni prvič. O prvem tovrstnem zboru evropskih velikašev govori naša razstava Rdeče in črno. Na sprehodu po mestu bodo dijaki podoživeli poti, po katerih so pred 200 leti stopali najpomembnejši možje Evrope, in s pomočjo zgodb odpotovali v čas francoske revolucije ter prek Ilirskih provinc do kongresa Svete alianse. Kdo so bili veliki možje takratnega časa?


Voden ogled z delovnimi zvezki

Poiščimo sledi srednjeveške Ljubljane

Veste, da je Ljubljana prav v srednjem veku dobila svoje ime? In da je nastala iz treh trgov – Starega, Novega in Mestnega? Na sprehodu po mestu učenci izvedo, kako so živeli ljudje v času srednjega veka. Izkušeni vodiči bodo oživili živahno dogajanje v mestu in vas popeljali na kraj, kjer je bilo nekoč srednjeveško pristanišče, ogledali si bomo, kje je bila srednjeveška tržnica, in izvedeli, kje je imel svoje prostore ljubljanski rabelj.

Program, ki ga dopolnjuje delovni zvezek, namenjen poglabljanju znanja, je prilagojen učencem različnih starostnih skupin in je odlična popestritev pouka družbe in zgodovine.

© Andrej Peunik/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Po sledeh rimske Emone

Rimska Emona je nastala pred več kot 2000 leti, arheološke ostaline pa še danes pričajo o življenju tedanjih ljudi. Učenci v družbi izkušenega vodiča odkrivajo življenje Emoncev. Na poti izvedo, kako je bila prva mestna naselbina na tem območju videti, v muzejski kleti si ogledajo del čisto prave rimske ceste in gostišča, obiščejo oba arheološka parka in ostanek rimskega zidu. Skozi pripoved izvedo, kako je prihod Rimljanov spremenil življenje na tleh današnje Ljubljane. Na poti rešujejo naloge v delovnem zvezku; slednji služi kot učni pripomoček za poglabljanje znanja. Program je odlična popestritev pouka zgodovine.


Vodeni ogled arhitektovega domovanja

Plečnikova hiša

Hiša v Trnovem, v kateri je dobra tri desetletja živel eden najpomembnejših slovenskih arhitektov Jože Plečnik, je zaradi svoje edinstvenosti zagotovo vredna ogleda. Del hiše, ki ga je Plečnik zgradil po svojih načrtih in v njem živel, je še danes videti tako, kot bi ga arhitekt pravkar zapustil. Dijaki si ogledajo vhodno vežo, okroglo dnevno sobo s spalnico in kopalnico, sprejemnico, kuhinjo ter zimski in zunanji vrt. Plečnikovo delo in življenje bolj poglobljeno spoznajo na ogledu nove stalne razstave, ki sledi obisku arhitektovega domovanja.

© Andrej Peunik/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Vodeni ogled arhitektovega domovanja in Plečnikove Ljubljane z delovnimi zvezki

Po sledeh Jožeta Plečnika

Jože Plečnik velja za enega naših najpomembnejših arhitektov; s svojimi deli je tako v tujini kot pri nas pustil velik pečat. Ljubljani, o kateri je že v tujini razmišljal in ob tem iskal priložnost za vrnitev v domače mesto, je poskušal po vrnitvi domov dati videz prave slovenske prestolnice. Dijaki se po ogledu Plečnikove hiše odpravijo v središče mesta in izvedo veliko zanimivega o gradnji Križank in o »templju učenosti«, kot je Plečnik poimenoval NUK. Spoznajo tudi, kako se je gradil Kongresni trg in kje je arhitekt dobil navdih za gradnjo Tromostovja. Pridružite se nam na ogledu Plečnikove hiše v Trnovem in na sprehodu po Plečnikovi Ljubljani!


Vodeni ogled

Spominska soba Ivana Cankarja

Vabljeni na Rožnik, kjer je med letoma 1910 in 1917 živel in ustvarjal Ivan Cankar. V tem času so nastala dela Bela krizantema, Lepa Vida ter ciklusa črtic Moje življenje in Podobe iz sanj. Dijaki literatovo življenje spoznavajo s pomočjo delovnih listov, zanimive zgodbe pa osvetlijo podobo velikega dramatika in pisatelja, znanega tudi pod imenom »princ na gori«, kakor so ga imenovali v času njegovega bivanja na Rožniku. Ali ste vedeli, da je pesnik in pripovednik z obiskovalci Rožnika prav rad pokramljal, z dijaškimi skupinami pa zapel tudi kakšno pesem?

© Matevž Paternoster/MGML


© dokumentacija MGML

Vodeni ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Fotogram 

Dijaki na ustvarjalni delavnici spoznajo, da fotografija ni le digitalna slika, temveč v osnovi rezultat fizikalnega in kemijskega procesa, ki lahko nastane tudi brez pomoči fotografskega aparata. Preizkusijo se v cianotipiji, stari ročni tehniki izdelave modro obarvanih fotografij.


Vodeni ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Camera obscura

Dijaki na delavnici pod vodstvom profesionalnega fotografa raziskujejo osnovne zakonitosti fotografske podobe, ki nastane pri prehodu svetlobe skozi odprtinico – seznanijo se s predhodnico današnjih fotoaparatov, t. i. temno sobo ali camero obscuro.

© Matevž Paternoster/MGML


© dokumentacija/MGML

Vodeni ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Svetloris

Risanje s svetlobo dijakom približa bistvo fotografije same, prenesene v digitalni svet: to je izredno kreativna tehnika umetniške fotografije, pri kateri rišemo vzorce z barvnimi lučkami, medtem pa fotoaparat v dolgi ekspoziciji beleži svetlobne poteze.


Vodeni ogled razstave v Mestni galeriji Ljubljana z ustvarjalno delavnico

ANIM-AkCIJA

V Mestni galeriji skozi celotno šolsko leto izvajamo zabavne inovativne delavnice, na katerih se mladi predajo domišljiji in ustvarijo svojo animacijo. Naučijo se, kako nastane animirani film in kakšne vrste animacije poznamo, ter se v družbi strokovnjaka preizkusijo v tehniki stop-motion (slika za sliko).

© Andrej Peunik/MGML


Vodeni ogled aktualne razstave z ustvarjalno delavnico

Poklic: Sodobni umetnik

Sodobna umetnost se v marsikaterem pogledu razlikuje od umetnosti starejših obdobij. Umetniki dandanes pri ustvarjanju ne uporabljajo le slikarskih barv, temveč raznovrstne materiale, njihova dela niso več realistična in estetska, pogosto so tudi kritična do družbe. Navsezadnje pa je delo umetnika poklic kot vsak drug.


Interaktivno vodstvo

Znamenja časa / Umetniška zbirka Hilger

Kdo so zbiratelji (sodobne) umetnosti, kako snujejo svoje umetniške zbirke in katere zgodbe nam te razkrivajo? Na delavnici v Mestni galeriji bomo spoznali delo Ernsta Hilgerja - dunajskega zbiratelja in galerista ter ugotavljali, kakšno vlogo imajo zbiratelji dragocenih umetniških del, kakšna je notranja logika zbirke in kakšni so motivi vključevanja umetniških del in umetnic/kov.


Ustvarjalna delavnica

Gledati - Videti - Risati

Hitra skica po živem modelu ali krokí (fr. croquis) je študijska tehnika, ki so jo pogosto uporabljali umetniki starejših obdobij. A četudi sodobni umetniki redkeje ustvarjajo v klasičnih medijih, kot sta slikarstvo ali kiparstvo, je kroki še danes sestavni del študija na likovnih akademijah. Uči nas pozornega in čuječega opazovanja sveta, predvsem pa hitrega upodabljanja bistvenega.

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se