Ljubljana
MGML
Ljubljana. Zgodovina. Mesto.
Najstarejše leseno kolo z osjo na svetu © Andrej Peunik/MGML

Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Informacije in rezervacije:
T: 1 24 12 500
T: 01 24 12 506
E: info@mgml.si, prijava@mgml.si

torek–nedelja: 10:00–18:00
četrtek: 10:00–21:00
ponedeljki: zaprto


1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10:00–14:00

Odrasli: 6 €
Študenti, dijaki, nad 60 let, brezposelni, invalidi: 4 €
Družinska vstopnica: 14 €
ICOM, PRESS, SMD, spremljevalci invalidov: brezplačno
Vodstvo za skupino do 8 ljudi: 55 €, znižano 35 € /skupino
Vodstvo za skupino 9 ali več ljudi: 7 €, znižano 5 € /osebo

Izberite svoj najljubši ljubljanski čas!

Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

Stalna razstava

Spoznajte zgodovino Ljubljane, njen pomemben geostrateški položaj ter izjemne dogodke od prazgodovine do 20. stoletja. Ob prelomnicah, cesarjih in kraljih ter predsednikih, se na razstavi srečajte tudi z vsakdanjim življenjem v mestu in običajnimi ljudmi, ki so v mestu bivali in v njem pustili svoj pečat.

LJUBLJANA je prostor, dogajanje, čas.
ZGODOVINA so dejstva in zgodbe, ki so ustvarile našo sedanjost.
MESTO so prebivalci, življenje, spreminjanje.

V globaliziranem svetu se mesta med seboj morda najbolj razlikujejo prav po dediščini, ki je oblikovala tudi našo ljubljansko identiteto. Zato razstava s ponosom izpostavlja lokalne posebnosti, zgodbe nekdanjega vsakdana in osebnosti, ki so usodneje zaznamovale našo preteklost.


Po odprtju razstave je izšla poljudnoznanstvena monografija o zgodovini Ljubljane s predstavitvijo petih velikih obdobij ljubljanske preteklosti: od prvih sledov človeka do stalne poselitve in izgradnje naselij v prazgodovini, čas prvega mesta v dobi Rimljanov, nastajanje in razvoj strnjenega srednjeveškega mesta, kulturni in urbani razvoj v novem veku ter razgibano politično dogajanje v 20. stoletju.

Veselimo se vašega obiska!


Več o razstavi

PRADAVNINA: KAKO JE BILO ŽIVETI NA BARJU? 

Na začetku je bila narava, s svojimi zakonitostmi, danostmi in muhami. Kljub hladnejšemu podnebju so pred 40.000 leti na ljubljanskem območju občasno bivali neandertalci in tudi z lesenimi ostmi iskali, lovili ali nabirali hrano. Šele 35.000 let kasneje so se ljudje tu prvič za stalno naselili in si postavili bivališča na kolih, dvignjena nad močvirnato pokrajino. Morda ima prepričanje, da je treba Ljubljančanom reči žabarji, res stare korenine! Iz časa koliščarjev je tudi slavno leseno kolo z osjo, staro 5.200 let, ki Ljubljano postavlja na svetovni zemljevid najstarejših in najpomembnejših inovacij.

Kasneje so se ljudje naseljevali bliže središča današnje Ljubljane. Zgodovina je ljudstvom, ki so se pomikala skozi ta prostor ali se tu za stalno naselila, dala različna imena: Veneti, Iliri, Kelti. Vse pa se je spremenilo, ko so sem prišli Rimljani …

ANTIKA: RAZCVET RIMSKE EMONE

Ko so tekla zadnja leta vladavine rimskega cesarja Avgusta, so njegovi vojaki pomagali graditi Emono. Zakaj prav na tem mestu? Zaradi strateško pomembne lege na križišču glavnih prometnih poti, v ozkih Ljubljanskih vratih, najnižjem naravnem prehodu med Alpami in Dinarskim gorstvom, v času, ko so osvajali nova ozemlja na balkanskem jugu in panonskem vzhodu. Rimska kolonija Emona je nastala ob plovni reki in zaradi nje je mesto obdržalo svojo pomembnost tudi v kasnejših obdobjih.

Tukajšnje prvo pravo rimsko mesto, s cestami, kanalizacijo, javnimi zgradbami in obzidjem, je imelo živahno vsakdanje življenje. Po njegovih cestah so hodili trgovci s čudovitim steklenim posodjem, obrtniki so izdelovali kamnite nagrobnike, na pločnikih so se frnikolali otroci, neveste so nosile zlate zaročne prstane, popotniki pa falusne amulete za srečo. Mesto je živelo dolgo, a ne večno. Po razpadu rimskega imperija je tudi življenje v Emoni zatonilo.

SREDNJI VEK: LJUBLJANA TRGOVCEV, CEHOV IN MEŠČANOV

Po propadu rimskega mesta so na ljubljanska vrata potrkali Slovani, ki so sprva naselili obronke ljubljanske kotline. Šele na prelomu tisočletja so se ustvarile ugodne razmere tudi za razvoj srednjeveške Ljubljane. Njen nastanek je zgodba o uspehu: nedavno odkriti ostanki lesenega krožnika postavljajo njene zametke v začetek 11. stoletja, dobrih sto let kasneje pa je srednjeveško mesto Leibach oziroma Luwigana že prvič omenjeno v pisnih virih. Tako rekoč čez noč, v dobrih sto letih, se je Ljubljana iz male lesene naselbine pod Grajskim gričem razširila še na levi breg reke in postala pravo srednjeveško mesto z mogočnim obzidjem, ki se je v začetku 15. stoletja uspešno zoperstavilo Turkom. O pomembnosti mesta govori tudi dejstvo, da je imela Ljubljana svojo kovnico denarja, in ker prilika dela tatu, tudi njegove ponarejevalce.

NOVI VEK: MESTO KULTURE IN NACIONALNIH IDEJ

Razcvet mesta v pregovorno temnem srednjem veku se je nadaljeval tudi v novem, ko je Ljubljana postajala cvetoče središče trgovine, obrti, kulture in nacionalne zavednosti. Pri tem je ključno 16. stoletje, ko je reformacija prinesla prve knjige v slovenščini. »Zažigalni« protireformaciji je sledilo obdobje mirnega življenja mesta v 17. in 18. stoletju, ko je Ljubljana dobila baročno preobleko: plemiči so mestne hiše preurejali v mogočne baročne palače – med njimi je tudi ta, Turjaška palača, v kateri danes domuje naš muzej –, meščanske hiše so si nadevale razkošne fasade.

Na narodno zavest je v času osvajanj Napoleona vplivala kratka epizoda francoske nadvlade, ki je Ljubljano postavila za glavno mesto Ilirskih provinc in omogočila javno uporabo slovenščine. Romantično lahko rečemo, da je nekaj let kasneje na dvig ravni slovenske besede najmočneje vplivala ljubezen: tista, ki jo je pesnik France Prešeren, avtor besedila slovenske himne, našel v svoji mladi muzi Juliji.

Prva polovica 19. stoletja je še enkrat spremenila podobo Ljubljane, še bolj pa je nanjo vplival hud potres leta 1895. Po njem je Ljubljana s pomočjo iznajdljivega župana Ivana Hribarja, ki je bil zelo uspešen pri pridobivanju obnovitvenega denarja, v novo stoletje stopila prenovljena.

20. STOLETJE: OD VOJNE DO VOJNE, OD DRŽAVE DO DRŽAVE

V svetu turbulentno 20. stoletje so tudi v Ljubljani zaznamovala izmenjujoča se obdobja vojn in napredka. S koncem prve svetovne vojne, v času katere je bila Ljubljana pomembno mesto v zaledju soške fronte, se je končala tudi več kot 600-letna vladavina Habsburžanov v slovenskih deželah. V obdobju med obema vojnama je življenje v Ljubljani zaznamovalo živahno meščansko dogajanje, ustanovitev borze, univerze, akademije znanosti in umetnosti ter velesejma, poseben pečat pa je temu času in samemu mestu s svojo premišljeno arhitekturo dodal Plečnik, zaradi česar je Ljubljana še danes edinstvena.

Druga svetovna vojna je mestu zadala mnoge rane in Ljubljano ovila v obroč bodeče žice, z osvoboditvijo mesta pa je država vstopila v novo politično, družbeno in ekonomsko ureditev – socialistično Jugoslavijo. Za to obdobje je značilna hitra urbanizacija mesta, Ljubljana je pospešeno rasla, s priseljevanjem pa je naglo naraščalo tudi število prebivalcev. Po nekaj desetletjih v Jugoslaviji (med drugim je leta 1980 v ljubljanskem Kliničnem centru umrl maršal Tito) so se Slovenci leta 1990 na plebiscitu odločili oblikovati samostojno državo, in 25. junija 1991 je bila razglašena samostojnost. Tako je Ljubljana prvič postala prestolnica samostojne slovenske države.

Tako kot smo pred 40.000 leti začeli, nadaljujemo tudi danes: z naravo. Ljubljana tudi po večtisočletni zgodovini poselitve tega prostora z naravo ohranja močan stik, saj zelene površine segajo globoko proti središču danes sodobnega evropskega mesta.

publications/2019/03/26/Enlight223.jpg

Dolgo pričakovana monografija 'Zgodovina Ljubljane. Od kolišč do zelene prestolnice' simbolno zaokrožuje skoraj stoletno prizadevanje različnih strokovnjakov in institucij, da bi pripravili vsebinsko zaokrožen pregled zgodovine našega glavnega mesta.

Kolofon

Mestni muzej Ljubljana, MGML, zanj: Blaž Peršin, direktor
Vodja projekta: Tamara Bregar
Strokovni vodja projekta: Bernarda Županek
Avtorji razstave: Mojca Ferle, Martin Horvat, Sašo Kalan, Damijan Kracina, Katarina Toman Kracina , Blaž Peršin, Ana Porok, Ana Pokrajac Iskra, Janez Polajnar, Barbara Savenc, Blaž Vurnik, Irena Žmuc, Bernarda Županek
Teksti: Matija Črešnar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo), Mojca Ferle, Primož Gašperič (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU), Martin Horvat, Urša Karer, Dimitrij Mlekuž (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo), Ana Pokrajac Iskra, Janez Polajnar, Blaž Peršin, Ana Porok, Barbara Savenc, Matija Zorn (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU), Blaž Vurnik, Irena Žmuc, Bernarda Županek
Oblikovanje razstave in vizualne podobe: Metka Dariš, Tomaž Perme
Redakcija tekstov: Ines Drame, Maja Kovač
Jezikovni pregled (SLO): Katja Paladin, Maja Kovač
Prevod v angleščino: Nataša Gerželj, Milan Stepanovič (Studio Phi, d. o. o.), Matic Šavli
Jezikovni pregled (ANG): Terry T. Jackson
Razstavljeno gradivo: Mestni muzej Ljubljana, MGML, Narodni muzej Slovenije, Arhej, d. o .o.
Konservatorsko-restavratorska priprava gradiva: Maja Banović, Benton, d. o. o., Matjaž Bizjak, Alenka Drol, Janja Gojkovič, Vesna Ivkič,  Katarina Toman Kracina, Restavratorstvo Zupan, Bojana Zavodnik, Mojca Zver
Dokumentacija: Karmen Brecelj, Gorazd Knific, Matej Satler
Fotografije: Arhej, d. o. o., Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU, Grega Babič, David Badovinac, Dokumentacija MGML,  Branko Čeak, KPLB, Janez Kos, Tomaž Lauko (Narodni muzej Slovenije), Matija Lukić, Metropolitanska knjižnica Zagrebške nadškofije, Matevž Paternoster, Andrej Peunik, Davorin Tome, Damijan Vahen
Slikarske upodobitve, ilustracije, risbe in slikovni prikazi: Ajda Fortuna, Nuša Jurjevič, Janja Gojkovič, Valentin Gorenčič, Katarina Toman Kracina, Dragica Knific Lunder, Tomaž Perme, Igor Rehar, Nina Urh, Mojca Zver
Kartografsko gradivo in načrti: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Jure Tičar, Matija Zorn, Primož Gašperič), Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje, Gašper Rutar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Center za preventivno arheologijo, Andrej Gaspari, Irena Šinkovec, Zgodovinski arhiv Ljubljana
Kopije in replike: Katarina Toman Kracina, Tomo Per (RogLab), RPS, d. o. o.
Tehnična postavitev: Damijan Kracina, Jože Kovačič , Špela Saje, RPS, d. o. o., Tehnična služba MGML: Miha Kreč, Gašper Marc, Mitja Marc, Zvone Sečnik, Jernej Volk,  Simon Zgonec, Tomaž Žnidarčič
Izdelava razstavne opreme: RPS, d. o. o.
Video vsebine in video produkcija: David Badovinac, Maja Bahar, Matjaž Bizjak, Klara Cvar, Nina Grčar, Martin Horvat, Jakob Hreščak, Simon Intihar, Diana Junčaj, Katja Kajba, Romana Kunej, Borut Kuster, Maja Kovač, Tamara Leskovar (Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),  Boštjan Napotnik, Matevž Paternoster, Petra Peunik Okorn, Greta Pflaum, Manca Pugelj, Radiotelevizija Slovenija, Igor Rehar, Skupina STIK, Irena Šinkovec, Katarina Toman Kracina, Mojca Zver, Tim Žibrat, Irena Žmuc, Bernarda Županek
Interaktivne postaje: Akademska folklorna skupina France Marolt, Iztok Bobić, Matej Bojanec, Nika Damjanovič, Maruša Ferjančič, Nataša Gerželj, Boštjan Gorenc - Pižama, Aleksander Hribovšek, Lado Jakša,  Vladimir Janc, Zoran Srdić Janežič, Nuša Jurjevič, Larisa Kazić, Urša Kikelj, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Tjaša Konovšek, Matej Koren, Katarina Toman Kracina, Nina Lah, Miha Lavrinec, Bojan Lazarevič (Agora Proars), Ema Marinčič, Mizarstvo Ročka, O.K.vir, Ivanka Pašalić, Tomo Per, Maja Peterlin, Petra Peunik Okorn, Janja Rebolj, Derek Snyder, Šivalnica Anamarija, Anja Tomažič, Tomi Trilar (posnetki zvokov iz narave, Slovenski arhiv živalskih zvokov, Prirodoslovni muzej Slovenije), Stanislav Zdešar (Lambda), Barba Štembergar Zupan
Dostopnost: avdio vodič in prilagoditve za slepe in slabovidne: Ustvarjalna pisarna SOdelujem, Katrin Modic, Karmen Bajec, Ema Marinčič
Promocija: Tamara Bregar, Janja Buzečan, Urša Karer, Maja Kovač
Programi za odrasle in otroke: Nika Damjanovič, Maruša Ferjančič, Ema Marinčič, Petra Peunik Okorn, Janja Rebolj
Razstavo sta omogočila: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS
Pokrovitelji: Avtohiša Malgaj, d. o. o., BTC, d. d., id:doma, JP Energetika Ljubljana, d. o. o., JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., VIST-  Visoka šola za storitve, Zavarovalnica Sava, d. d., JP Vodovod-Kanalizacija, Turizem Ljubljana
Medijski partnerji: Europlakat, In Your Pocket, d. o. o., TAM-TAM

Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Informacije in rezervacije:
T: 1 24 12 500
T: 01 24 12 506
E: info@mgml.si, prijava@mgml.si

torek–nedelja: 10:00–18:00
četrtek: 10:00–21:00
ponedeljki: zaprto


1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10:00–14:00

Odrasli: 6 €
Študenti, dijaki, nad 60 let, brezposelni, invalidi: 4 €
Družinska vstopnica: 14 €
ICOM, PRESS, SMD, spremljevalci invalidov: brezplačno
Vodstvo za skupino do 8 ljudi: 55 €, znižano 35 € /skupino
Vodstvo za skupino 9 ali več ljudi: 7 €, znižano 5 € /osebo

Novice

Del rimskega imperija je v poznem 2. stoletju prizadela kuga, ki je pustošila tudi v koloniji Emoni. Bolezen, ki se je začela okoli leta 165 našega štetja, je bila v resnici verjetno pandemija črnih koz.

2. april 2020
Mestni muzej Ljubljana

Na spodnja vprašanja odgovarjajte z mislimi na čas, ki smo ga živeli pred koronavirusom. Ali z idejami, kaj vse bomo spet lahko počeli, ko bo #ostanidoma samoizolacije konec.

1. april 2020
Mestni muzej Ljubljana

Čim prej korono v muzej!

31. marec 2020
Mestni muzej Ljubljana

Bližje ko smo današnjim časom, bolj so tudi zgodovinski recepti podobni našim.

27. marec 2020
Mestni muzej Ljubljana

Vzporednice iz zgodovine

27. marec 2020
Mestni muzej Ljubljana

Reka Ljubljanica je bila v novoveški Ljubljani pomembna trasnportna pot, pristaniško delo na bregovih Ljubljanice pa težaško opravilo, ki je zahtevalo kaloričen obrok.

24. marec 2020
Mestni muzej Ljubljana

Zaradi cvetoče trgovine in tovorništva je Ljubljana srednjega veka postala pomembno trgovsko središče, kamor je pripotovala tudi bolj eksotična hrana.

20. marec 2020
Mestni muzej Ljubljana

Selimo se na splet in v zasneženo Ljubljano izpred 91 let.

19. marec 2020
Mestni muzej Ljubljana

Čas rimske Emone je čas vpetosti današnjega ljubljanskega območja v takrat največjo državno tvorbo, rismki imperij, z vsemi političnimi, kulturnimi in kuharskimi dosežki.

18. marec 2020
Mestni muzej Ljubljana

Ker smo v teh dneh več doma in ker vam mogoče že zmanjkuje idej, kaj pripraviti za kosilo ali večerjo.

16. marec 2020
Mestni muzej Ljubljana

Do nadaljnjega zaprte vse lokacije Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

12. marec 2020

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane se pridružujemo tednu odprtih vrat v okviru Meseca kulture ŠOU Ljubljana. Študente vabimo, da nas brezplačno obiščete od torka, 10. marca, pa vse do nedelje, 15. marca.

10. marec 2020

Pobrskajte doma, pri babici, dedku, teti ali stricu in prinesite najbolj nenavaden, zanimiv in odbit predmet v Mestni muzej ter bodite del razstave Kab?net čudes!

20. februar 2020
Mestni muzej Ljubljana

Preverite pester program v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane in preživite kulturni praznik v naši družbi!

2. februar 2020
Mestni muzej Ljubljana

Si komunikativna oseba, ki neguje slovenski jezik, poleg tega pa govoriš tudi kakšen tuj jezik? Imaš izkušnje z delom z otroki in ti ustvarjalne delavnice niso tuje? Te veseli delo s starejšimi?

1. januar 2020
Mestni muzej Ljubljana

V okviru letošnje velike razstave dosežkov zgodnjega novega veka v Ljubljani smo za vas pripravili vrsto brezplačnih strokovnih predavanj.

30. december 2019
Mestni muzej Ljubljana

Sv. Miklavž je prvi med tremi dobrimi decembrskimi možmi. Nanj se prvič spomnimo ob jesenskih večerih, ko na nebu zažari rdeča zarja. Takrat pravimo, da »Miklavž piškote peče«. V ljubljanski okolici so nekdaj menili, da ima Miklavž pekarno v Mengšu.

4. december 2019
Mestni muzej Ljubljana

Na Ta veseli dan kulture, ki na 3 december, rojstni dan našega poeta Franceta Prešerna, že tradicionalno brezplačno odpira vrata slovenskih kulturnih ustanov, vas z brezplačnimi ogledi razstav in zanimivimi vodstvi vabimo v našo družbo!

26. november 2019
Mestni muzej Ljubljana

V času Tedna otroka, med 8. in 13. oktobrom, se v Mestnem muzeju pridružujemo muzejski akciji Z igro do dediščine in družine vabimo na odkrivanje zanimive zgodovine Ljubljane. Vstop za družine je prost!

1. oktober 2019
Mestni muzej Ljubljana

Upokojenci in vsi udeleženci festivala vabljeni na ogled razstav v Mestnem muzeju Ljubljana

2. september 2019
Mestni muzej Ljubljana

Si že kdaj telefoniral v rimsko podzemlje? Ločil ponarejen novec od pravega? Želiš fotko v fičku?

13. avgust 2019
Mestni muzej Ljubljana

Za vse, ki ste zaključili katero koli stopnjo študija na Univerzi v Ljubljani in imate status alumni UL, ste upravičeni do ugodnosti, ki smo jih za vas skupaj z univerzo pripravili v Mesntem muzeju Ljubljana.

2. avgust 2019
Mestni muzej Ljubljana

V Primorskem dnevniku pričeli z objavo stripa Spomini in sanje Kristine B., Ljubljana 1941–1945 avtorja dr. Blaža Vurnika

31. julij 2019
Mestni muzej Ljubljana

V poletnih mesecih juliju in avgustu imamo v Mestnem muzeju poletni delavnik, s katerim vrata za naše obiskovalce odpiramo tudi ob ponedeljkih! Vabljeni v Turjaško palačo, ki skriva bogato dediščino Ljubljane in širše okolice!

27. junij 2019
Mestni muzej Ljubljana

Tudi letošnji zmagovalec 26. Dirke po Sloveniji bo za nagrado prejel pokal v obliki najstarejšega, 5200 let starega lesenega kolesa z osjo, ki so ga našli na Ljubljanskem barju in ga hranimo v Mestnem muzeju. Organizatorji so se letos odločili za novost, saj bodo na hrbtišču pokala vgravirana tudi imena vseh dosedanjih zmagovalcev dirke po Sloveniji v minulih 25 letih.

21. junij 2019
Mestni muzej Ljubljana

Naj raziskovanje razstave Ljubljana. Zgodovina. Mesto. postane prava pustolovščina! Vkrcajte se v časovni stroj in odkrijte, kako je skozi tisoče let nastajalo najlepše mesto na svetu.

18. junij 2019
Mestni muzej Ljubljana

V soboto, 15. junija, od 18:00 pa vse do polnoči vstopite skozi široko odprta vrata našega muzeja in galerij ter se potopite v bogato kulturno doživetje, ki ga ponujamo na Poletno muzejsko noč!

10. junij 2019
Mestni muzej Ljubljana

10. junija praznujemo svetovni dan art nouveauja - nove umetnosti, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja spremenila podobo mest v Evropi in tudi izven nje. Na ta dan sta umrla Antoni Gaudi in Ödön Lechner, dva izmed najbolj karizmatičnih artnouveaujevskih arhitektov, ki sta na različnih koncih Evrope umetnost popeljala v novo stoletje.

30. maj 2019
Mestni muzej Ljubljana

Po več desetletjih bo Praga ponovno gostila pregledno razstavo slovenskega impresionizma in drugih smeri, ki so oblikovale slovenski kulturni prostor med letoma 1870 in 1930.

14. maj 2019
Mestni muzej Ljubljana

Ob Mednarodnem muzejskem dnevu, 18. maju, vas vabimo, da v znamenju letošnje teme 'Muzeji kot kulturna središča: Prihodnost tradicije' z nami preživite majsko soboto. Vstop na razstave in dogodke na lokacijah Muzej in galerije mesta Ljubljane je prost.

13. maj 2019
Mestni muzej Ljubljana

O dogodku in pomenu ter dediščini Ivana Hribarja za naše mesto je v studiu oddaje Dobro jutro danes spregovorila muzejska svetnica, dr. Irena Žmuc iz Mestnega muzeja Ljubljana.

18. april 2019
Mestni muzej Ljubljana

Ob tej priložnosti se je novinarka Liana Buršič o Rihardu Jakopiču pogovarjala z velikima poznavalcema Jakopičevega življenja in dela: v studiu sta se ji pridružila Dragica Trobec Zadnik, nekdanja kustosinja in muzejska svetnica Mestnega muzeja Ljubljana, ter dr. Andrej Smrekar, muzejski svetnik iz Narodne galerije.

10. april 2019
Mestni muzej Ljubljana

V začetku marca so v organizaciji ZRC SAZU potekali 10. Grošljevi dnevi, simpozij, ki približuje antiko in humanistične študije sodobnemu občinstvu. Na simpoziju sta zanimiv prispevek o rimski gemi z ladjo, najdeni pod Slovensko cesto, predstavili naša kustosinja za antiko Bernarda Županek in njena kolegica iz Narodnega muzeja Slovenije Alenka Miškec.

15. marec 2019
Mestni muzej Ljubljana

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane se pridružujemo tednu odprtih vrat v okviru Meseca kulture ŠOU Ljubljana. Študente vabimo, da nas brezplačno obiščete od torka, 12. marca, pa vse do nedelje, 17. marca.

7. marec 2019
Mestni muzej Ljubljana

Del znanstvene monografije Križanke, ki je izšla te dni in katere predstavitev se je zgodila v četrtek, 7. marca, v Mestnem muzeju Ljubljana, je tudi obširen članek z naslovom 'Mestni muzej Ljubljana in Križanke', ki so ga pripravile kustosinje Ana Pokrajac Iskra, Irena Žmuc in Bernarda Županek.

4. marec 2019
Mestni muzej Ljubljana

Mrzle zimske počitnice so priložnost za razigran in zabaven obisk muzeja! V MGML smo v času počitnic za vas pripravili kopico družinskih doživetij, na katerih lahko raziščete skrivnosti naše preteklosti in odkrijete čudoviti svet muzejskih dragocenosti.

25. februar 2019
Mestni muzej Ljubljana

Pri najstarejšem lesenem kolesu na svetu zavij levo, nato naravnost mimo prvega mesta, skoči hop v galop z vitezom, previdno nadaljuj pod bodečo žico in zavij na desno, s fičkom do cilja, v najlepše mesto na svetu!

12. februar 2019
Mestni muzej Ljubljana

Izjemne najdbe, ki so jih arheologi odkrili ob zadnjih izkopavanjih na Gosposvetski cesti, so v obširnem članku predstavljene v februarski številki revije National Geographic Slovenija. Izjemnost odkritij so prepoznali tudi v washingtonskemu uredništvu omenjene revije in o njih poročali na svoji spletni strani, ki jo bere več milijonov bralcev s celega sveta.

30. januar 2019
Mestni muzej Ljubljana

Izkoristite ugodnosti, ki vam pripadajo ob nakupu vstopnic za 3. Zimski festival v organizaciji Festivala Ljubljana.

15. januar 2019
Mestni muzej Ljubljana

Po majskem odprtju nove stalne razstave Ljubljana. Zgodovina. Mesto. v Mestnem muzeju Ljubljana je ob koncu leta 2018 v založništvu Muzeja in galerij mesta Ljubljane izšla še dolgo pričakovana monografija 'Zgodovina Ljubljane. Od kolišč do zelene prestolnice'. Ta simbolno zaokrožuje skoraj stoletno prizadevanje različnih strokovnjakov in institucij, da bi pripravili vsebinsko zaokrožen pregled zgodovine našega glavnega mesta.

28. december 2018
Mestni muzej Ljubljana

Nepozabno, čarobno in doživetij polno noč v muzeju je tudi letos preživela skupina neustrašnih otrok, ki je skupaj raziskovala skrivnosti naše Turjaške palače in prebudila starodavne rimske duhove.

17. december 2018
Mestni muzej Ljubljana

"Ko brez miru okrog divjam, prijat'lji prašajo me: kam?"
V Muzej in galerije mesta Ljubljane na Ta veseli dan kulture, Prešernov rojstni dan!

28. november 2018
Mestni muzej Ljubljana

Dragi seniorji in študentje, v Mestnem muzeju Ljubljana vas vabimo, da se nam tudi v letošnjem študijskem letu pridružite na muzejskih programih, oblikovanih prav za vas! Z novo sezono začnemo v četrtek, 4. oktobra 2018.

26. september 2018
Mestni muzej Ljubljana

Pa jo imamo! Novo stalno razstavo o zgodovini Ljubljane: Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

17. maj 2018
Mestni muzej Ljubljana

Danes se bodo različni strokovnjaki na okrogli mizi v razstavišču Moja Ljubljanica na Vrhniki osredotočili na edinstveno najdbo - 40.000 let staro leseno konico iz zbirke Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki bo od 9. maja na ogled na novi stalni razstavi Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

25. april 2018
Mestni muzej Ljubljana
Programi za družine
Z Ljubo in Ano gremo v Ljubljano
Tiskani vodnik za družine
Pri najstarejšem lesenem kolesu na svetu zavij levo, nato naravnost mimo prvega mesta, skoči hop v galop z vitezom, previdno nadaljuj pod bodečo žico in zavij na desno, s fičkom do cilja, v najlepše mesto na svetu!