Ljubljana
MGML

Zgodovina Ljubljane. Od kolišč do zelene prestolnice

Dolgo pričakovana monografija 'Zgodovina Ljubljane. Od kolišč do zelene prestolnice' simbolno zaokrožuje skoraj stoletno prizadevanje različnih strokovnjakov in institucij, da bi pripravili vsebinsko zaokrožen pregled zgodovine našega glavnega mesta.

Poljudnoznanstvena monografija je namenjena najširši javnosti in ponuja jasno in pregledno zgodovino mesta – od poselitve ljubljanskega prostora v prazgodovini do oblikovanja sodobnega mesta. Pisana je nazorno, razumljivo in privlačno za tiste, ki jih preteklost zanima bolj poglobljeno. Daljša kronološka besedila zgodovinskih obdobij dopolnjujejo izbrane vsebine, novejša spoznanja in zanimivosti, ki delajo Ljubljano in njeno preteklost posebno.


Monografski format: 230x290 mm, mehka vezava
Število strani: 228
ISBN: 978-961-6509-57-2

Nakup publikacije >> shop.mgml


Cena: 34 €

ZGODOVINA LJUBLJANE. Od kolišč do zelene prestolnice

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor

Vodja projekta: Tamara Bregar
Urednica: Mojca Ferle
Člani uredniškega odbora: Irena Žmuc, Blaž Vurnik, Bernarda Županek

Predgovori: Blaž Peršin, Irena Žmuc in Mojca Ferle
Avtorji besedil: Mojca Ferle, Primož Gašperič, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Martin Horvat, Ana Pokrajac Iskra, Janez Polajnar, Ana Porok, Barbara Savenc, Irena Šinkovec, Blaž Vurnik, Matija Zorn, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Irena Žmuc, Bernarda Županek

Jezikovni pregled: Alenka Klemenc
Fotografije: Andrej Peunik, Archivio Storico Diocesano Udine, Italija; Arhej d. o. o., Arhiv organizacijskega odbora PST: Marjan Ciglič; David Badovinac, Dokumentacija MGML, Franci Fidler, Generallandesarchiv Karlsruhe, Nemčija; Martin Horvat, Janez Kos, Moderna galerija Ljubljana: Lado Mlekuž in Matija Pavlovec; Judita Lux, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Peter Naglič, Aleš Ogorelec, Krajinski park Ljubljansko barje: Milan Orožen Adamič; Matevž Paternoster, Miran Pavlin, Jože Suhadolnik, Damjana Šalehar, Zgodovinski arhiv Ljubljana
Načrti, risbe, tlorisne rekonstrukcije, računalniška grafika: Dejan Češarek, Dokumentacija MGML (Toman Veljko), Matej Draksler, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Jure Tičar, Matija Zorn, Primož Gašperič; Janja Gojkovič, Martin Horvat, Dragica Knific Lunder, Tanja Krasovsky, Uroš Lubej, Narodni muzej Slovenije, Igor Rehar, sciencesource.com, Irena Šinkovec, Tomaž Perme, Mojca Zver

Digitalizacija: Gorazd Knific, Matej Satler, Karmen Brecelj, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Ljubljana
Konservatorsko-restavratorska priprava gradiva: Katarina Toman Kracina, Janja Gojkovič, Maja Banović, Matjaž Bizjak, Mojca Zver, Bojana Zavodnik, Alenka Drol

Zgodovina Ljubljane. Od kolišč do zelene prestolnice
© Aleksander Hribovšek

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se