Ljubljana
MGML
KNJIGA. ZNANJE. RAZUM.
Invalidski voziček ljubljanskega mecena Žige Zoisa © Andrej Peunik

Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Informacije in rezervacije:
T: 1 24 12 500
T: 01 24 12 506
E: info@mgml.si, prijava@mgml.si

torek–nedelja: 10:00–18:00
četrtek: 10:00–21:00
ponedeljki: zaprto


1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10:00–14:00

8 € / znižano 6 €
družinska 18 €

ICOM, PRESS, SMD, spremljevalci invalidov: brezplačno

Velika razstava dosežkov zgodnjega novega veka v Ljubljani

KNJIGA. ZNANJE. RAZUM.

Od protestantizma do razsvetljenstva (1500–1800)

14. 11. 2019–30. 8. 2020

Letos mineva 200 let od smrti dveh ključnih razsvetljencev našega prostora barona Žige Zoisa in Valentina Vodnika, 330 let od natisa Valvasorjeve knjige Slava vojvodine Kranjskmineva in skoraj 500 let od natisa prve slovenske knjige.

Z letno razstavo Knjiga. Znanje. Razum. predstavljamo procese in dogodke, ki so spodbujali in razvijali kulturnoduhovni razvoj v Ljubljani, od konca 15. do konca 18. stoletja, od humanizma/protestantizma do razsvetljenstva. Ljubljančani, njihovo delovanje in način življenja so v ospredju našega zanimanja, a zgodovino mesta so tkali tudi prišleki iz slovenskih in tujih dežel; migracije so bile v teh treh stoletjih izrazite na vseh področjih – trgovskem, rokodelskem, znanstvenem, duhovnem, ustvarjalnem …

Primož Trubar je s slovensko protestantsko cerkvijo s sedežem v Ljubljani mesto postavil za središče Kranjske in »lubih Slovencev«. Obdobje zgodnjega novega veka je že nakazovalo podobo današnjega mesta in zapustilo prepoznavno arhitekturno baročno podobo. Ljubljana ni bila ne majhno in ne vedno zatohlo provincialno mesto; Edward Brown iz Norwicha na Angleškem 1673 jo je opisal kot mesto z lepimi cerkvami, gradom in reko Ljubljanico.

Na razstavi govorimo predvsem o znanju in delovanju peščice prebivalstva, družbene elite. V manjšem segmentu predstavljamo tudi socialni prepad med elito in večinskim prebivalstvom. Plemstvo je postalo najpomembnejši spodbujevalec kulture in umetnosti. Še vedno je bila zanimiva vojaška kariera, novo plemstvo pa je svoj položaj utemeljevalo z višjim vrednotenjem izobrazbe in umetnosti ter novimi uradniškimi službami na ravni dežele in cesarstva. V 18. stoletju so plemstvo in izobraženci sprejeli ideje razsvetljenstva, katerega vodilo je bilo pogled naprej in ne več nazaj, predvsem pa so želeli pomagati »neukemu« prebivalstvu. S člani Zoisovega razsvetljenega krožka se je začel slovenski narodni prerod.

Triinpetdeset tiskanih slovenskih knjig in znanje, ki so ga razvijali v jezuitskem kolegiju ter prevzem razsvetljenskih idej tudi Ljubljano z dejanji, dogodki in s posamezniki umeščajo na zemljevid Evrope. Z osrednjimi osebnostmi časa (Adam Bohorič, dr. Marko Gerbec, mati Eleonora, oče Marko Pohlin, baron Žiga Zois in Valentin Vodnik) želimo pokazati ustvarjalno miselnost in znanstvena hotenja.

Kolofon

KNJIGA. ZNANJE. RAZUM. Od protestantizma do razsvetljenstva (1500–1800)
14. november – 30. avgust 2020
Zanj: Blaž Peršin, direktor
Vodja projekta: Irena Žmuc
Koordinatorka projekta: Tamara Bregar
Avtorica razstave: Irena Žmuc
Strokovni sodelavci: Mojca Ferle, Vesna Ivkić, Ana Pokrajac Iskra, Ana Porok, Barbara Savenc, Bernarda Županek
Zunanji sodelavci: Miha Jeršek in Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije
Oblikovanje: Gia design
Jezikovni pregled (SLO): Alenka Klemenc
Prevod v angleščino: Borut Praper
Jezikovni pregled (ANG): Monika Fritz
Konservatorsko-restavratorska priprava gradiva: Katarina Toman Kracina, Maja Banović, Matjaž Bizjak, Alenka Drol, Janja Gojkovič, Helena Pucelj Krajnc, Matija Skrt, Bojana Zavodnik, Simon Zgonec, Mojca Zver, MGML
Konservatorsko-restavratorski posegi na knjigah: Blanka Avguštin Florjanovič, Marjana Cjuha, Darja Harauer, Tatjana Rahovsky Šuligoj, Jedert Vodopivec Tomažič,Center za restavriranje in konserviranje arhivskega gradiva, Arhiv Republike Slovenije; Saša Snoj, akad. restavratorka; Restavratorstvo Zupan, Ljubljana
Producentka razstave: Eva Bolha
Fotografije: Andrej Peunik, Maj Blatnik, NUK
Ilustracije: Jakob Klemenčič
Dokumentacija: Gorazd Knific, Matej Satler
Aksonometrija Knežjega dvorca: Andraž Žmuc
Tehnična postavitev: Mitja Marc, Zvone Sečnik, Jernej Volk, Tomaž Žnidarčič, MGML; RPS
Promocija: Urša Karer, Nejc Kovačič, Maja Kovač
Programi za odrasle in otroke: Janja Rebolj, Nika Damjanovič, Katja Kajba, Ema Marinčič
S predmeti sodelujejo: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Narodna galerija Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Celje, Pokrajinski muzej Maribor, Prirodoslovni muzej Slovenije, Uršulinski samostan Ljubljana, zasebniki

Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Informacije in rezervacije:
T: 1 24 12 500
T: 01 24 12 506
E: info@mgml.si, prijava@mgml.si

torek–nedelja: 10:00–18:00
četrtek: 10:00–21:00
ponedeljki: zaprto


1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10:00–14:00

8 € / znižano 6 €
družinska 18 €

ICOM, PRESS, SMD, spremljevalci invalidov: brezplačno

Novice

Sodelovanje Mestne knjižnice in Mestnega muzeja

6. november 2019
Mestni muzej Ljubljana

Najbolj KUL abonma, ki domuje v Ljubljani, se z letošnjo sezono vrača na ulice naše prestolnice in prihaja tudi v MGML.

7. oktober 2019

Za vse, ki ste zaključili katero koli stopnjo študija na Univerzi v Ljubljani in imate status alumni UL, ste upravičeni do ugodnosti, ki smo jih za vas skupaj z univerzo pripravili v Mesntem muzeju Ljubljana.

2. avgust 2019
Mestni muzej Ljubljana

Napovedujemo razstavo Knjiga. Znanje. Razum., ki bo osvetlila obdobje od protestantizma do razsvetljenstva.

15. maj 2019
Mestni muzej Ljubljana