Ljubljana
MGML

Knjiga. Znanje. Razum., Od protestantizma do razsvetljenstva (1500-1800)

Obrazstavni katalog

Katalog z besedili številnih avtorjev in katalogom predmetov osvetljuje pogled na zanimiv čas iz zgodovine Ljubljane od prve slovenske tiskane knjige do razsvetljenstva, ob zaključku zgodnjega novega veka, ko je nastala pomembna kulturno-duhovna podlaga današnje Ljubljane.


Cena: 24,00 €

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor
Urednica: Mojca Ferle
Predgovor: Zoran Janković, Blaž Peršin
Avtorji besedil: Marko Štuhec, Irena Žmuc, Mojca Ferle, Ana Pokrajac Iskra, Ana Porok, Barbara Savenc, Bernarda Županek, Miha Jeršek in Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije
Jezikovni pregled: Alenka Klemenc (SLO), Monika Fritz (ANG)
Prevod v angleščino: Borut Praper
Fotografije: Andrej Peunik, Miha Jeršek, Prirodoslovni muzej Slovenije, Bojan Salaj, ©Narodna galerija, Janko Dermastja, ©Narodna galerija, Tomaž Lauko, ©Narodni muzej Slovenije, Mitja Žmuc, Mojca Ferle
Ilustracije: Jakob Klemenčič
Digitalizacija: Gorazd Knific, Karmen Brecelj, Matej Satler
Oblikovanje: GiaDesign
Prelom: Gordan Čuka, Hruška d.o.o.
Tisk: Tisk Žnidarič, d.o.o.
Naklada: 300

Knjiga. Znanje. Razum., Od protestantizma do razsvetljenstva (1500-1800)

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se