Ljubljana
MGML
Nagrobni spomenik veterana 15. Apolonove legije
Vizualizacija sestavljene nagrobne plošče, ki je bila ob plenjenju grobišča v antiki razbita na štiri večje kose © David Badovinac

Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Informacije in rezervacije:
T: 1 24 12 500
T: 01 24 12 506
E: info@mgml.si, prijava@mgml.si

torek–nedelja: 10:00–18:00
četrtek: 10:00–21:00
ponedeljki: zaprto
poletni odpiralni čas od 2. 7. do 1. 9. 2019: ponedeljek–nedelja: 10:00–18:00, četrtek: 10:00–21:00

1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10:00–14:00

6 € / znižano 4 €
Družinska vstopnica: 14 €

ICOM, PRESS, SMD, spremljevalci invalidov: brezplačno

Vstopnina za razstavo IKONE
8 € / znižano 6 €
Družinska vstopnica: 18 €

Nagrobni spomenik veterana 15. Apolonove legije

Iz Zakladnice Mestnega muzeja Ljubljana

13. 4. 2018–3. 6. 2018

Nagrobnik enega od najstarejših rimskih grobov ob cesti iz Emone proti Atransu (Trojanam), ki so ga arheologi odkrili pri izkopavanjih na Gosposvetski cesti, je že na ogled v muzejski Zakladnici.

Pred prenovo komunalne infrastrukture ob ureditvi Gosposvetske ceste v Ljubljani je med avgustom in decembrom 2017 potekala prva faza predhodnih arheoloških raziskav. Raziskave so zajele del večjega poznorimskega grobišča katerega posebnost je skupina skeletnih pokopov v sarkofagih in zidanih grobnicah iz 4. stoletja.

Kot pokrov ene od zidanih grobnic je bil sekundarno uporabljen nagrobni spomenik za veterana 15. Apolonove legije, ki so ga ob ponovni uporabi obrnili z napisno površino navzgor in prekrili z maltnim tlakom. Prvotno je nagrobnik verjetno označeval enega od najstarejših rimskih grobov ob cesti iz Emone proti Atransu (Trojanam).

Nagrobna plošča je izdelana iz temno sivega apnenca, v katerega je vklesan sredinsko poravnan napis:

L(ucius) Obulsius, L(uci) f(ilius)

Camil{l}ia, Pisaur(o)

vet(eranus) (ionis)  Apo(llinaris)

annorum LX, t(estamento) f(ieri) [i(usit)]


Lucij Obulsij, Lucijev sin,

iz volilnega okrožja Kamilija, doma iz Pizavra,

veteran petnajste Apolonove legije,

star 60 let, je z oporoko odločil postaviti (ploščo).


Kdo je bil Lucij Obulsij?

Po eni od mogočih razlag poteka življenja L. Obulsija je ta vsaj del svojega življenja po odpustu preživel v bližini svoje nekdanje enote v obtaborskem vicusu, verjetno doživel dograditev nove mestne naselbine, morda v njej celo prebival in se dal končno pokopati na njeni severni nekropoli. Predlagani datacija in lokacija pokopa podpirata domnevo o pripadnosti L. Obulsija prvi generaciji naseljencev in posredno utrjujeta veljavnost sklepanja o tesni povezavi med vzpostavitvijo in začetkom delovanja urbanih funkcij na novi lokaciji Emone ter dodelitvijo statusa oziroma dedukcijo kolonije, ki jo je spremljala naselitev veteranov in civilistov kot konstitutivnega elementa novo nastajajoče kolonije Emone.Izkopavanja je pod vodstvom Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML) izvajal Arheološki raziskovalni konzorcij za Ljubljano (ARKLJ), ki ga sestavljajo predstavniki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, zavoda Skupina STIK ter podjetij Arhej, PJP in Er-Tac.

Kolofon

besedila: dr. Andrej Gaspari, strokovni svetovalec terenskih raziskav, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo / Rene Masaryk, vodja terenskih raziskav, Skupina STIK / dr. Igor Rižnar / Martin Horvat, vodja arheoloških raziskav, Muzej in galerije mesta Ljubljane / Konservatorsko-restavratorska priprava spomenika: Katarina Toman Kracina in Matjaž Bizjak, konservatorja-restavratorja MGML

Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Informacije in rezervacije:
T: 1 24 12 500
T: 01 24 12 506
E: info@mgml.si, prijava@mgml.si

torek–nedelja: 10:00–18:00
četrtek: 10:00–21:00
ponedeljki: zaprto
poletni odpiralni čas od 2. 7. do 1. 9. 2019: ponedeljek–nedelja: 10:00–18:00, četrtek: 10:00–21:00

1. januar, 1. november, 25. december: zaprto
24. in 31. december: 10:00–14:00

6 € / znižano 4 €
Družinska vstopnica: 14 €

ICOM, PRESS, SMD, spremljevalci invalidov: brezplačno

Vstopnina za razstavo IKONE
8 € / znižano 6 €
Družinska vstopnica: 18 €