Ljubljana
MGML

"Narobe obrnjeno – kritični umetniški pogovori o institucijah"

Konferenca z naslovom "Narobe obrnjeno" bo analizirala obstoječe teoretske postavke in kritične prakse umetnikov, umetniških skupin, raziskovalcev in institucij iz Srednje in jugovzhodne Evrope, ki se osredotočajo na kritiko aktualnih modelov institucij in njihovih programov ter na izboljšanje delovnih pogojev v umetniški produkciji.

Sobota
21
Nov 2015
Čas: 10:00
Lokacija: Mestna galerija Ljubljana
Odrasli, študenti
"Narobe obrnjeno – kritični umetniški pogovori o institucijah"
© Matevž Paternoster/MGML

Konferenca Narobe obrnjeno bo analizirala obstoječe teoretske postavke in kritične prakse umetnikov, umetniških skupin, raziskovalcev in institucij iz Srednje in jugovzhodne Evrope, ki se osredotočajo na kritiko aktualnih modelov institucij in njihovih programov ter na izboljšanje delovnih pogojev v umetniški produkciji. Udeleženci se bodo posvetili spreminjajočim se odnosom med umetniki, muzeji, galerijami in drugimi prostori, vpetimi v produkcijo, prezentacijo in zbiranje sodobne umetnosti, v obdobju družbenopolitičnih in gospodarskih sprememb ter razmislili o potrebi po novih, alternativnih medinstitucionalnih in transinstitucionalnih modelih institucij, njihovih strategijah in vlogah.

Pri tem bo konferenca obravnavala naslednja vprašanja: kako so umetniki in institucije prispevali k vzpostavljanju novih položajev in odpiranju kritičnih razprav v prevladujočih umetnostnozgodovinskih narativih? Kako so institucije vseh vrst – javne, zasebne, tiste, ki jih vodijo umetniki, in umetniške iniciative – vplivale druga na drugo ali se celo vzajemno spreminjale v času tranzicije s centraliziranega na tržno gospodarstvo in koliko so vplivali na oblikovanje zahtev po institucionalni odgovornosti umetniki in umetniški projekti s svojimi pozivi k spremembam?


PROGRAM

Sobota, 21. november 2015
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana (konferenčna dvorana)/MGML

10.00–10.20 Dobrodošlica: uvodni nagovor Alenke Gregorič in Suzane Milevske (pozdrav udeležencem, predstavitev razstave in konference)

PREZENTACIJI IN POGOVOR Z UMETNIKI

10.20–10.55 Zdenka Badovinac: Kritična institucija

10.55–11.30 Iris Dressler: Kako želimo sodelovati v  prihodnosti?

11.30–11.45 Odmor

11.45–13.15 Razvozlavanje spominov / Razmislek o protinarativih
Razmislek o institucionalni politiki glede konceptualizacije zbirk in razstavnih programov, kar pomeni morebitno ponovno oceno spregledanih umetniških praks in projektov ter mogoče novo branje zgodovine.
Sodelujoči v pogovoru: Vesna Pavlović, IRWIN (Borut Vogelnik), Ilona Németh, Dalibor Martinis, Luchezar Boyadjiev
Uvod in moderiranje pogovora z umetniki: Vít Havránek in Zoran Erić

13.15–14.30 Odmor za kosilo

PREZENTACIJI, POGOVOR Z UMETNIKI IN RAZPRAVA

14.30–15.05 Dunja Blažević: Prej in potem – dva primera / SKC Beograd, SCCA Sarajevo

15.05–15.40 Gerald Raunig: Institutivne prakse, institucije skupnega, ogromne institucije

15.40–16.00 Odmor

16.00–17.30 Zamišljanje in vzpostavljanje kritičnih umetniških diskurzov in pozicij
Različne kritične umetniške pozicije in pobude, ki postavljajo pod vprašaj sistemske strukture, odgovornost institucij in splošne kulturne politike, odvisne od raznih političnih, ekonomskih in kulturnih kontekstov.
Sodelujoči v pogovoru: Tadej Pogačar, Yane Calovski, Slaven Tolj, ArtLeaks (Vladan Jeremić)
Uvod in moderiranje pogovora z umetniki: Raluca Voinea in Vladimir Vidmar

17.30–18.30 INSIDE OUTSIDE: Institucionalna razprava
Okrogla miza – povzetek konference

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Sob
28
Jan 2023
Delavnica, Pedagoški program
Mestna galerija Ljubljana • Družine, otroci
Sre
8
Feb 2023
Voden ogled
Mestna galerija Ljubljana • Odrasli, družine, otroci, študenti, seniorji, šolske in predšolske skupine, obiskovalci s posebnimi potrebami

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se