Ljubljana
MGML
za vrtce

Vodno potovanje

Raziskovalni ogled stalne razstave z gibalno delavnico in eksperimenti
None

Voda je javna dobrina, ki nam je dostopna iz vodovodnega omrežja. Z njo moramo skrbno ravnati, da bo čista in pitna na voljo tudi našim zanamcem. Na razstavi se otroci aktivno in prek več senzornih kanalov seznanijo z njenimi bistvenimi značilnostmi. Na ogledu spoznajo, kje vse vodo najdemo ter koliko je je na svetu, kje jo uporabljamo danes in kakšen odnos so imeli do nje v preteklosti. Otroci spoznajo delovanje vodnjaka in vodnega zbiralnika. S pogovorom in vključenostjo otrok želimo spodbuditi zavedanje o pomenu vode za življenje. Otroci z uporabo ustvarjalnega giba poustvarijo vodni krog in njegove zakonitosti preizkusijo tudi v eksperimentu.

Informacije in prijave:
01 24 12 506
prijava@mgml.si 

Trajanje programa
75–90 minut

Cena
4 € / osebo

Lokacija
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, 1000 Ljubljana

Urnik
oktober–marec