Ljubljana
MGML

Predavanje Dr. Mije Oter Gorenčič: Srednjeveška cerkev nemškega viteškega reda v Ljubljani

Raziskujmo preteklost Ljubljane in ciklus poljudnoznanstvenih predavanj raziskovalcev Umetnostnozgodovinskega inštituta France Stele ZRC SAZU, ki letos obeležuje 50-letnico samostojnega delovanja.

Četrtek
10
Nov 2022
Čas: 10:00–11:00
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana
Odrasli, študenti, seniorji
Eden od redkih stavbnih členov, ohranjenih iz srednjeveške križevniške cerkve v Ljubljani. Gre za kapitel, na katerem sta še vidna dva zmaja, obrnjena drug proti drugemu.
Eden od redkih stavbnih členov, ohranjenih iz srednjeveške križevniške cerkve v Ljubljani. Gre za kapitel, na katerem sta še vidna dva zmaja, obrnjena drug proti drugemu. © Dokumentacija MGML

V predavanju bodo analizirani pisni in vizualni viri, ki so v pomoč pri rekonstrukciji srednjeveške cerkve nemškega viteškega reda v Ljubljani, na mestu katere danes stoji monumentalna baročna centralna arhitektura. Predstavljena bo hipoteza o prvotnem tlorisu in izgledu križevniške cerkve in njenih srednjeveških stavbnih fazah. V nadaljevanju bomo odgovorili na vprašanje, kakšna  arhitektura je bila v srednjem veku značilna za cerkve nemškega viteškega reda in kakšno mesto v tej skupini pripada ljubljanski cerkvi. V zadnjem delu predavanja se bomo osredotočili na evropske zglede, ki bi bili lahko odločilni za zasnovo srednjeveške križevniške cerkve. Posebna pozornost bo pri tem posvečena vprašanju, kakšno vlogo so pri stavbni zasnovi imele dinastične in politične povezave koroškega vojvode Ulrika III. Spanheimskega, graditelja ljubljanske cerkve. Predstavljena bo tudi njena funkcija pri širjenju češčenja izjemno vplivne evropske svetnice sv. Elizabete Ogrske/Turingijske.


Dr. Mija Oter Gorenčič je predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2002 je diplomirala iz umetnostne zgodovine in slovenskega jezika ter književnosti, doktorirala pa leta 2007 iz umetnostne zgodovine na temo Romanska in zgodnjegotska arhitekturna pla-stika na Slovenskem. Raziskovalno se ukvarja s srednjeveško arhitekturo, kiparstvom in slikarstvom, posebej pa se posveča izbranim poglavjem iz srednjeveške monastične umetnosti, ikonografije in umetnostnega naročništva srednjeveških plemiških rodbin, zlasti grofov Celjskih. Je tudi predavateljica na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in predsednica Znanstvenega sveta ZRC SAZU. Doslej je pridobila štiri raziskovalne projekte, je tudi vodja inštitutske programske skupine ter prejemnica več štipendij in priznanj.


Zanima me celoten program poljudnoznanstvenih predavanj raziskovalcev Umetnostnozgodovinskega inštituta France Stele ZRC SAZU - prenesi: MGML_UIFS_2022_PROGRAM_03102022.pdf 

Predavanja so brezplačna, svojo udeležbo pa nam prosimo potrdite na naslovu prijava@mgml.si

Poljudnoznanstvena predavanja so namenjena splošni javnosti ter udelešencem muzejske študijske skupine Raziskujmo preteklost Ljubljane.

Sob
29
Jun 2024
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Pon
1
Jul 2024
Počitniški program
Mestni muzej Ljubljana • Otroci
Sob
6
Jul 2024
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Pon
8
Jul 2024
Počitniški program
Mestni muzej Ljubljana • Otroci
Tor
9
Jul 2024
Počitniški program
Mestni muzej Ljubljana • Otroci

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se