Ljubljana
MGML

Predavanje Dr. Katarine Mohar: Stavba Ljudske skupščine LRS in njena likovna oprema

Raziskujmo preteklost Ljubljane in ciklus poljudnoznanstvenih predavanj raziskovalcev Umetnostnozgodovinskega inštituta France Stele ZRC SAZU, ki letos obeležuje 50-letnico samostojnega delovanja.

Četrtek
24
Nov 2022
Čas: 10:00–11:00
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana
Odrasli, študenti, seniorji
Slavko Pengov: detajl freske Zgodovoina Slovencev od naselitve do danes, 1959, Ljudska skupščina LRS
Slavko Pengov: detajl freske Zgodovoina Slovencev od naselitve do danes, 1959, Ljudska skupščina LRS © ZRC SAZU UIFS, foto: Andrej Furlan

Poslopje današnjega Državnega zbora v Ljubljani je nastalo med letoma 1954 in 1959 kot rezultat enega največjih in najpomembnejših državnih umetniških naročil v slovenskem prostoru po 2. svetovni vojni. Z arhitekturo in s številnimi likovnimi deli, ki krasijo zunanjščino in notranjščino, so naročniki želeli kar najbolje predstaviti novo državo, zato so k sodelovanju povabili osrednje slovenske umetnike.

V predavanju bodo podrobneje predstavljene umetnine, ki jih vsakodnevno videvamo kot kuliso številnih političnih dogodkov, a o njih vemo relativno malo. Posvetili se bomo arhitekturni zasnovi Vinka Glanza, kiparskemu portalu Zdenka Kalina in Karla Putriha, ter pobliže spoznali umetniška dela: mogočno fresko Slavka Pengova, ki prikazuje zgodovino Slovencev »od naselitve do danes«, mozaika Ivana Seljaka – Čopiča in Marija Preglja z motivi Dražgoške bitke in Ljubljane med 2. svetovno vojno ter vrsto drugih umetnin. Osvetlili bomo njihove pomene in se seznanili z ozadjem njihovega nastanka.


Dr. Katarina Mohar je umetnostna zgodovinarka, zaposlena kot znanstvena sodelavka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, in docentka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Končala je dodiplomski študij umetnostne zgodovine in ruskega jezika s književnostjo, leta 2015 pa je doktorirala na Podiplomski šoli ZRC SAZU. V svojih raziskavah se ukvarja z likovno umetnostjo 20. stoletja, osredotoča se predvsem na slovensko slikarstvo in kiparstvo v obdobju po 2. svetovni vojni, posebej pa jo zanimajo državna naročila. V dosedanjih objavah se je mdr. posvečala neka-terim najpomembnejšim umetnikom (Slavko Pengov, Marij Pregelj) in umetnostnim naročilom povojnega obdobja (Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije, Vila Bled).


Zanima me celoten program poljudnoznanstvenih predavanj raziskovalcev Umetnostnozgodovinskega inštituta France Stele ZRC SAZU - prenesi: MGML_UIFS_2022_PROGRAM_03102022.pdf 

Predavanja so brezplačna, svojo udeležbo pa nam prosimo potrdite na naslovu prijava@mgml.si

Poljudnoznanstvena predavanja so namenjena splošni javnosti ter udelešencem muzejske študijske skupine Raziskujmo preteklost Ljubljane.


Sre
24
Jul 2024
Glasbeni dogodek
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Sob
27
Jul 2024
Prireditev na prostem, Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Sob
27
Jul 2024
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Sob
3
Avg 2024
Prireditev na prostem, Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Sob
3
Avg 2024
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se