Ljubljana
MGML

Predavanje Dr. Anje Iskra: Narodna galerija, Narodni muzej in Mestni muzej

Raziskujmo preteklost Ljubljane in ciklus poljudnoznanstvenih predavanj raziskovalcev Umetnostnozgodovinskega inštituta France Stele ZRC SAZU, ki letos obeležuje 50-letnico samostojnega delovanja.

Predmeti iz zbirk, ki so jih želeli pridobiti Nemci v času okupacije.

Četrtek
1
Dec 2022
Čas: 10:00–11:00
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana
Odrasli, študenti, seniorji
Slikana tapeta iz Kitajske sobe dvorca Novo Celje
Slikana tapeta iz Kitajske sobe dvorca Novo Celje © Narodni muzej Slovenije, foto: Irma Langus Hribar

Nemška nacionalsocialistična oblast je po zasedbi slovenskega ozemlja leta 1941 začela izvajati nasilno germanizacijo, pri čemer je imela pomembno vlogo tudi kulturna politika. V predavanju bodo predstavljena nemška prizadevanja za pridobitev izbranih kulturnozgodovinskih predmetov iz ljubljanskih muzejskih zbirk, ki so se tedaj nahajale pod italijansko okupacijsko upravo v Ljubljanski pokrajini. Med temi muzealijami so bile arheološke najdbe, srednjeveške in baročne slike ter kipi, pa tudi posamezni predmeti nekdanjih nemških društev. Vsem predmetom je bilo skupno, da jih je nacistična oblast razumela kot nemški kulturni patrimonij in jih kot takšne želela vrniti v nemški rajh. Skozi obravnavani primer bodo prikazane glavne značilnosti in posebnosti nemške kulturne politike ter odnos nacistične oblasti do kulturne dediščine na Slovenskem. Obenem bo problematika obravnavana v kontekstu etnocidne politike, ki jo je nemška oblast izvajala na zasedenem ozemlju, in v okviru nemških političnih prizadevanj po čimprejšnji priključitvi zasedenega ozemlja k tretjemu rajhu. 


Dr. Anja Iskra je asistentka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Osrednja tema njenih raziskav je nemška kulturna politika na okupiranem slovenskem Štajerskem, s poudarkom na nacističnem plenjenju umetnin in organizaciji likovnega življenja v širšem kontekstu razumevanja odnosa med umetnostjo in politiko. Kot asistentka opravlja pedagoško delo na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.


Zanima me celoten program poljudnoznanstvenih predavanj raziskovalcev Umetnostnozgodovinskega inštituta France Stele ZRC SAZU - prenesi: MGML_UIFS_2022_PROGRAM_03102022.pdf 

Predavanja so brezplačna, svojo udeležbo pa nam prosimo potrdite na naslovu prijava@mgml.si

Poljudnoznanstvena predavanja so namenjena splošni javnosti ter udelešencem muzejske študijske skupine Raziskujmo preteklost Ljubljane.
Sob
29
Jun 2024
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Pon
1
Jul 2024
Počitniški program
Mestni muzej Ljubljana • Otroci
Sob
6
Jul 2024
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Pon
8
Jul 2024
Počitniški program
Mestni muzej Ljubljana • Otroci
Tor
9
Jul 2024
Počitniški program
Mestni muzej Ljubljana • Otroci

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se