Ljubljana
MGML

Predavanje Dr. Renate Komić Marn: Narodni muzej in nakupi za muzejsko zbirko na dražbi grajske opreme grofa Szapáryja v Murski Soboti

Raziskujmo preteklost Ljubljane in ciklus poljudnoznanstvenih predavanj raziskovalcev Umetnostnozgodovinskega inštituta France Stele ZRC SAZU, ki letos obeležuje 50-letnico samostojnega delovanja. Predavanje je prestavljeno z datuma 8. 12. 2022.

Četrtek
12
Jan 2023
Čas: 10:00–11:00
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana
Odrasli, študenti, seniorji
Veliki salon v murskosoboškem gradu na fotografiji iz let 1895-1899
Veliki salon v murskosoboškem gradu na fotografiji iz let 1895-1899 © Mestni arhiv Budimpešta

V letih 1930 in 1931 je v gradu Murska Sobota na skrajnem vzhodu Dravske banovine v Kraljevini Jugoslaviji potekala javna dražba. Razprodajali so premično premoženje madžarskega državljana in veleposestnika grofa Ladislava Szapáryja, lastnika murskosoboškega gradu. Analiza dražbenega zapisnika, cenilnega kataloga in drugega z razprodajo povezanega arhivskega gradiva prinaša dragocene podatke o grofovi zbirki in postavlja izhodišča za ugotavljanje poznejše usode in pogosto tudi sedanjega hranišča prodanih predmetov. Tako je bilo mogoče sestaviti popoln seznam predmetov iz Szapáryjevega gradu, ki jih je na dražbi leta 1930 nakupil Josip Mal, ravnatelj Narodnega muzeja v Ljubljani, in jih natančneje predstaviti. Čeprav se je Mal precej prenaglil pri kupovanju in dokaj negospodarno porabil sredstva, ki jih je imel na razpolago, pa je bil njegov izbor predmetov premišljen, daljnosežen in utemeljen, saj gre večinoma za izjemne umetnine.  


Dr. Renata Komić Marn je znanstvena sodelavka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani. Diplomirala je iz francoščine in umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala iz umetnostne zgodovine z disertacijo o zbirki slik in umetnoobrtnih predmetov Edvarda in Karla Strahla v Stari Loki (2016). Raziskuje provenienco umetnin, portretno slikarstvo in zbirateljske prakse 19. in prve polovice 20. stoletja s poudarkom na umetnostnem trgu, naročništvu in družbenopolitičnih spremembah, ki so vplivale na podobo in usodo zasebnih in javnih umetnostnih zbirk. Za svoje študijske in raziskovalne dosežke je prejela več nagrad. Je glavna urednica revije Umetnostna kronika in članica uredniškega odbora revije Acta historiae artis Slovenica.


Zanima me celoten program poljudnoznanstvenih predavanj raziskovalcev Umetnostnozgodovinskega inštituta France Stele ZRC SAZU - prenesi: MGML_UIFS_2022_PROGRAM_03102022.pdf 

Predavanja so brezplačna, svojo udeležbo pa nam prosimo potrdite na naslovu prijava@mgml.si

Poljudnoznanstvena predavanja so namenjena splošni javnosti ter udelešencem muzejske študijske skupine Raziskujmo preteklost Ljubljane.

Sre
21
Feb 2024
Počitniško varstvo
Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9 • Otroci
Čet
22
Feb 2024
Počitniško varstvo
Plečnikova hiša, Karunova 4-6 • Otroci
Čet
22
Feb 2024
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji, obiskovalci s posebnimi potrebami
Pet
23
Feb 2024
Počitniško varstvo
Mestni muzej Ljubljana • Otroci
Sob
24
Feb 2024
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se