Ljubljana
MGML

Matej Draksler: Vzpon srednjeveške Ljubljane na ruševinah Emone

Brezplačno predavanje ob razstavi Srednjeveška Ljubljana.

Propadu Emone sledi nemirno obdobje konca 6. in začetka 7. stoletja. Ljubljanska vrata izgubijo svoj strateški pomen in Karnij prevzame vlogo najpomembnejše naselbine v Ljubljanski kotlini. V 7. stoletju sledi prihod Slovanov, ki je izpričan s številnimi toponimi in skromnimi arheološkimi ostanki.  Njihove naselbine so stale v zavetnih legah, kjer je bilo mogoče preživeti z živinorejo in poljedelstvom.

Četrtek
19
Apr 2018
Čas: 18:00–19:00
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana
Odrasli, študenti, seniorji, obiskovalci s posebnimi potrebami
Matej Draksler, predavatelj
Matej Draksler, predavatelj © Osebni arhiv

Začetke srednjeveške poselitve levega brega Ljubljanice arheološka odkritja postavljajo v 2. polovico 10. stoletja, ko osrednja točka nadzora ponovno postane Grajski grič z lesenim utrjenim kompleksom, obdanim z obrambnim jarkom. V tem času se začenja poselitev predela med Mestno hišo in Gornjim trgom. Najstarejši naselbinski ostanki obsegajo lesene objekte na razgibanem in zelo vlažnem terenu, ki ga determinira več hudourniških strug. Ljubljana doživi vzpon v 12. stoletju pod Spanheimi, ko s svojim gradom ponovno postane središčna točka Ljubljanske kotline. V 13. stoletju nastane meščanska naselbina, obdana z obzidjem, ki je imela v srednjem veku podobo »trimestja« z gradom nad njim.


Matej Draksler je leta 2006 diplomiral na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete. Trenutno je zaposlen je kot arheolog  v Skupini STIK, zasebnem neprofitnem zavodu, ki se ukvarja z raziskavami in promocijo kulturne  (arheološke) dediščine. Od leta 2009 deluje predvsem na območju Ljubljane, kjer je sodeloval pri različnih projektih, ki so dopolnili vrzeli v zgodbi o nastanku in razvoju srednjeveškega mesta pod Grajskim gričem.

Sob
10
Dec 2022
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Sob
10
Dec 2022
Mestni muzej Ljubljana • Otroci
Sob
17
Dec 2022
Voden ogled
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Čet
22
Dec 2022
Glasbeni dogodek, Zvočni dogodek
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, družine, študenti, seniorji
Čet
12
Jan 2023

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se