Ljubljana
MGML

Razstavljanje na Slovenskem. Simpozij ob 110-letnici Jakopičevega paviljona.

5. in 6. december 2019, konferenčna dvorana Mestnega muzeja Ljubljana

Simpozij o razstavljanju likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter razstavnih institucijah na Slovenskem.

Četrtek
5
Dec 2019
Čas: 09:30–18:00
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana
Odrasli, študenti, seniorji, obiskovalci s posebnimi potrebami
Jakopičev paviljon pred podiranjem decembra 1961
Jakopičev paviljon pred podiranjem decembra 1961 © arhiv Mestne galerije Ljubljana / MGML

Nedavno smo praznovali nekaj častivrednih obletnic slovenskih likovnih institucij. Leta 2017 je minilo 60 let od ustanovitve Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Leto 2018 sta zaznamovali 100-letnica Narodne galerije in 70-letnica Moderne galerije. Letos praznujemo 65. leto delovanja Umetnostne galerije Maribor, 45. leto Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in 110. obletnico odprtja Jakopičevega paviljona, ki je naše prvo prizorišče, postavljeno izrecno za razstavljanje likovne umetnosti.

Šopek pomembnih obletnic ni dober razlog le za slavje, temveč tudi za pozornejši razmislek o naši več kot stoletni praksi rednega razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Aktualnost simpozijske teme najbolje potrjujeta dober odziv razpravljavcev in pestrost z razstavljanjem povezanih vsebin, ki so bile prav v zadnjih letih raziskane in postavljene v srednjeevropski in tudi širši mednarodni kontekst.

Simpozij odpiramo z umetnostnimi društvi, ki so v sredini 19. stoletja prva pri nas uvedla rednejše razstavljanje sodobne umetnosti. Nato izbrane razstave, razstavne programe, institucije in druge fenomene s področja razstavljanja v kronološkem loku in iz najrazličnejših vidikov obravnavamo in presojamo vse do danes. Dobršen del prispevkov premišlja trajnejše tematske, programske, geografske ali politične usmeritve institucij, ki se ob tem pokažejo kot pomembne, če ne kar ključne akterke v usmerjanju in obvladovanju našega likovnega področja. Vsebine se zgostijo tudi v raziskovanju, kako se je odvila pospešena institucionalizacija umetnosti, arhitekture in oblikovanja po drugi svetovni vojni ter kako in zakaj nas je še v jugoslovanskem okviru zajel val cikličnih, zlasti bienalnih prireditev. Simpozij zaključujemo z analizami za zadnja desetletja značilnih kuratorskih praks, novih razstavnih formatov in tudi novih oblik institucij.

Poleg orisanega novega znanja prinaša simpozij introspekcijo in poskuse razjasniti tudi težje sledljive učinke našega delovanja. Razmišljanja, kako in zakaj se določeno razstavljanje pojavlja in uveljavlja, v kakšnem razmerju je do razstavljenih objektov in umetnosti nasploh in kako se prepleta s političnimi in drugimi neumetnostnimi diskurzi in hotenji, usmerja želja po globljem razumevanju tako samega medija razstave kot notranje logike in principov delovanja slovenskega umetnostnega sistema.


PROGRAM


Četrtek, 5. december 2019 

 9.30–10.00 Prihod

10.00 Pozdravni nagovori: Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), in Andreja Hribernik, predstavnica organizacijskega odbora

Razstavljanje na Slovenskem do druge svetovne vojne

Moderatorka: Beti Žerovc
10.10   Miha Valant: Razstavna dejavnost filiale Avstrijskega umetnostnega društva v Ljubljani
10.30   Renata Komič Marn: »Kot kulturno zgodovinski pojav je pa portret naravnost neizčrpen.« Portreti, njihovi lastniki in raziskovalci v luči Razstave portretnega slikarstva na Slovenskem
10.50   Maruša Dražil: Razstave v Salonu Kos in Galeriji Obersnel v 30. in 40. letih
11.10   Anja Iskra: Razstavljanje v času nacionalsocialistične okupacije. Likovna razstava spodnještajerskih umetnikov v Mariboru septembra 1943
11.30   Razprava

Odmor za kavo

Kulturna politika in razstavljanje v socialistični Jugoslaviji

Moderatorka: Asta Vrečko
12.10   Katarina Mohar: Razstava del sovjetskih slikarjev v Moderni galeriji v Ljubljani leta 1947
12.30   Lovorka Magaš Bilandžić, Patricia Počanić: Razstava Stanovanje za naše razmere, stanovanjski razvoj in moderno življenje v Jugoslaviji v 50. letih
12.50   Teja Merhar: Mednarodno kulturno sodelovanje Jugoslavije z državami članicami gibanja neuvrščenih

Odmor za kosilo

14.30   Gregor Dražil: ZDA na Grafičnem bienalu Ljubljana
14.50   Megan C. McShane: Razstavljanje OHO. Konceptualno delo Davida Neza na pomembnih slovenskih eksperimentalnih razstavah od leta 1969 dalje
15.10   Ana Ereš: Razstavljanje novih umetniških praks v tujini. Primer Jugoslovanske razstave leta 1976 na Beneškem bienalu
15.30   Razprava

Odmor za kavo

Razstave arhitekture in oblikovanja 

Moderatorka: Martina Malešič
16.20   Cvetka Požar: Razstavljanje grafičnega oblikovanja v 20. stoletju v Sloveniji, s poudarkom na razstavah plakatov
16.40   Maja Vardjan: Oblikovalska razstava kot katalizator sprememb – Bienale oblikovanja (BIO), Ljubljana
17.00   Nika Grabar: Arhitektura odprtih hiš
17.20   Razprava

Petek, 6. december 2019 


Razstavni projekti in programi v 70. in 80. letih 

Moderatorka: Katarina Mohar
9.30     Asta Vrečko: Razstava Slovenska likovna umetnost 1945−1978 leta 1979
9.50     Tina Fortič Jakopič: Likovne razstave znotraj prodajnih galerij. Primer Galerije Ars in Galerije Labirint
10.10   Andreja Hribernik: Razstave pod okriljem Organizacije združenih narodov v Koroški galeriji          
10.30   Vasja Nagy-Hofbauer: Fotografija v Obalnih galerijah Piran
10.50   Razprava

Ciklične razstave 

Moderatorka: Andreja Hribernik
11.30   Meta Kordiš: Trienale Ekologija in umetnost – EKO (1980–2005–2020), Maribor
11.50   Živa Brglez, Tjaša Pogačar: Festival kot oblika razstavljanja intermedijskih umetnosti. Primer Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU) v drugi polovici 90. let
12.10   Hana Ostan Ožbolt: U3, Trienale sodobne (slovenske) umetnosti – formacija in prelom med 1. in 2. edicijo
12.30   Razprava

Odmor za kosilo

Razstavljanje in mreženje

Moderatorka: Urška Jurman
14.00   Petja Grafenauer, Nataša Ivanović: Postavitve razstav – Mednarodni grafični bienale Ljubljana
14.20   Tihana Puc: Razstavljanje v Sloveniji. Razstavne mreže sodobnih umetnikov s Hrvaške
14.40   Miha Kelemina: »Programu moraš dovoliti, da dela napake, drugače postane kot hamburger.« Vpliv Mreže SCCA in Sorosovega centra za sodobne umetnosti – Ljubljana na razstavno dejavnost v Sloveniji v 90. letih
15.00   Razprava

 Odmor za kavo

Razstava kot medij 

Moderatorka: Alenka Gregorič
16.00   Kaja Kraner: Repozicioniranje nacionalne umetnosti? Razstavljanje nacionalne in mednarodne zbirke Moderne galerije od 90. let naprej
16.20   Domen Ograjenšek: Epistemologija tematske skupinske razstave
16.40   Alenka Pirman: Podtaknjenci
17.00   Razprava


Simpozij je nastal v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac ter s podporo ERSTE sklada.

Sob
18
Maj 2024
Dan odprtih vrat
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, družine, študenti, seniorji
Sob
18
Maj 2024
Dan odprtih vrat, Predavanje
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Sob
18
Maj 2024
Predavanje
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti
Tor
21
Maj 2024
Predstavitev
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji
Čet
23
Maj 2024
Pogovor
Mestni muzej Ljubljana • Odrasli, študenti, seniorji

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se