Ljubljana
MGML

Andrej Gaspari: Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki: študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom

Strokovna monografija

Knjiga je temeljna in analitična objava o deblaku iz Ljubljanice na Vrhniki. V njej je predstavljena zgodovina raziskav deblaka, od njegovega odkritja, dokumentiranja in varovanja do končnega dviga iz struge Ljubljanice. Drugi del knjige obsega analizo, v kateri avtor primerja značilnosti vrhniškega deblaka in ga umešča v ladjedelniške tradicije poznoprazgodovinske in rimske Emone, obravnava plovbo po Ljubljanici ter njeno plovnost v mlajši železni dobi in rimskem obdobju. 

Znanstvena založba Filozofske fakultete, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017, 202 str., slovenski in angleški jezik, 978-961-237-929-2 


28,00
Andrej Gaspari: Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki: študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se