Ljubljana
MGML

Emona: mesto v imperiju

V obrazstavnem katalogu, ki je izšel ob 2000-letnici Emone, prve urbane poselitve Ljubljane, in ob razstavi 'Emona: mesto v imperiju', se lahko poglobite v članke, ki poudarjajo urbanost in monumentalnost kot ključni spremembi, ki ju Emona prinese v prostor Ljubljane, spoznate še neobjavljene rezultate najnovejših arheoloških izkopavanj ter se na koncu soočite s prestižnostjo in zlorabo bogate dediščine Emone v 20. stoletju.

Svet Emone, obdobje antičnega časa našega glavnega mesta, je predmet proučevanja in zbiranja gradiva že od nastanka Mestnega muzeja Ljubljana. Arheološke raziskave, ki so bile posebej intenzivne v drugi polovici 20. stoletja in v zadnjem obdobju, so razvozlale prenekatero skrivnost o začetkih bivanja na območju današnje Ljubljane. Muzejske predstavitve tega obdobja so bile stalnica našega dela v preteklosti, zato je razstava 'Emona: mesto v imperiju' logična posledica nabora našega minulega dela in novih spoznanj o času in prostoru antike ter posledic, ki jih to obdobje nosi v sedanjost. (Blaž Peršin, iz uvoda h katalogu)

Format: 192x250 mm, mehka vezava
Jezik: slovenski in angleški
Število strani: 184
ISBN: 978-961-6509-38-1


Cena: 19 €

EMONA: MESTO V IMPERIJU

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor

Uredila: Mojca Ferle
Uredniški odbor: Mojca Ferle, Irena Žmuc, Bernarda Županek

Predgovori: Rossella Franchini Sherifis, Uroš Grilc, Zoran Janković, Blaž Peršin
Avtorji besedil: Iris Bekljanov Zidanšek, Andrej Gaspari, Jure Krajšek, Rene Masaryk, Alenka Miškec, Matjaž Novšak, Božidar Slapšak, Marjeta Šašel Kos, Paola Ventura, Petra Vojaković, Špela Tomažinčič, Irena Žmuc, Bernarda Županek
Besedila v stvarnem katalogu: Matjaž Bizjak, Maja Gutman, Martina Lesar Kikelj, Sabina Kramar, Monika Osvald, Emilia Talamo, Katarina Toman Kracina, Mojca Vomer Gojkovič, Katarina Žagar, Irena Žmuc, Bernarda Županek
Stvarni katalog tehnično uredili: Špela Špoljar Ocvirk, Janja Gojkovič

Oblikovanje in prelom: Novi kolektivizem
Asistentka pri oblikovanju: Ana Kogovšek
Jezikovni pregled (SLO): Alenka Klemenc
Prevod v angleščino: Marjana Karer, Maja Visenjak Limon
Prevod iz italijanščine: Milan Stepanovič, Studio Phi d. o. o.
Jezikovni pregled (ANG): Murray Bales, David Limon, Barbara Smith Demo

Fotografije: Matevž Paternoster in Arhiv Arhej d. o. o., David Badovinac, Mate Božinović, dokumentacija Magelan skupine, Museo Archeologico Nazionale, Aquileia, Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Aleš Ogorelec, wikipedia; Irena Žmuc
Načrti, risbe, tlorisne rekonstrukcije, računalniška grafika: Mateja Belak, CPA, ZVKDS; Andrej Gaspari, Rene Masaryk, Dimitrij Mlekuž, Bernarda Županek; Petra Vojaković, Mate Božinović, Larisa Skalerič, Arhej d.o.o.; Luka Šorli
Digitalizacija: Matej Satler, MGML in NUK

Emona: mesto v imperiju

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se