Ljubljana
MGML

Čipka, enim drobiž, drugim prestiž

Z monografijo 'Čipka, enim drobiž, drugim prestiž' postaja "zgodovinska podoba o čipkah in klekljanju na slovenskih tleh veliko bolj celostna", kot je v recenziji zapisala akademkinja ddr. Marija Stanonik.

Monografija celovito zaobjema zgodovino čipke in klekljanja v Ljubljani, od vstopa čipke v svet plemiške mode, prvih omemb klekljanja v Ljubljani, ustanovitve prve čipkarske šole, dogajanja v prvi polovici 20. stoletja, do začetkov sodobne avtorske čipke v Ljubljani in implementaciji čipke v sodobno umetniško in modno oblikovanje. Kot je zapisala ddr. Marija Stanonik, je pomembno odkritje monografije tudi to, "da se je vsaj vzporedno z Idrijo razvijalo pomembno klekljarsko središče tudi v Ljubljani, po Valvasorju že prej, saj klekljanje v Ljubljani omenja že pred letom 1689".

Format: 230x300 mm, mehka vezava
Jezik: slovenski in angleški
Število strani: 144
ISBN: 978-961-6509-51-0


Cena: 25 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

ČIPKA, ENIM DROBIŽ, DRUGIM PRESTIŽ

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor

Uredila: Mojca Ferle
Uredniški odbor: Mojca Ferle, Irena Žmuc, Ana Pokrajac Iskra

Koordinacija projekta: Maja Kovač, Ana Modic

Predgovor: Blaž Peršin
Recenzija: akademkinja ddr. Marija Stanonik
Avtorice besedil: Mojca Ferle, Irena Žmuc, Ana Pokrajac Iskra, Marija Stanonik

Oblikovanje in prelom: Matija Berčič
Jezikovni pregled: Alenka Klemenc (slo), Murray Bales, David Limon (eng)
Prevodi v angleščino: Marjana Karer, Maja Visenjak Limon, Polona Mesec, Milan Stepanovič, Studio Phi d. o. o., Urban Belina

Fotografije: Andrej Peunik, Dragan Arrigler, Foto Demšar Ljubljana, Janko Dermastja, Tomaž Lauko, Drago Mohar, Matevž Paternoster, Janez Suhadolc, Wikipedia, Marko Zaplatil
Digitalizacija: Gorazd Knific, Matej Satler, MGML; Arhiv Republike Slovenije, Zgodovinski arhiv Ljubljana

Tisk: R-tisk
Naklada: 300
Junij 2016

Čipka, enim drobiž, drugim prestiž

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se