Ljubljana
MGML

Elza Kastl Obereigner, 1884–1973, kiparka in slikarka

Monografija osvetljuje življenje in delo doslej spregledane in pozabljene kiparke, slikarke in miniaturistke Elze Kastl Obereigner, Ljubljančanke, ki je s svojimi plastikami pred ljubljansko javnost prvič stopila leta 1902.

Angelika Hribar, Elzina vnukinja, neumorna varuhinja zapuščine in neizčrpen vir poglobljenega védena o rodbini, je o življenju Elze Kastl Obereigner prispevala članek za razstavni katalog. Zbirko ohranjenih plastik je umetnostno-zgodovinsko ovrednotila kustosinja Barbara Savenc. Med drugim je zapisala: 'Obujanje spomina na doslej poslednjo znano umetnico miniaturistko ni le odstiranje prahu in poveličevanje preteklosti, ampak je razmislek o možnostih, ki jih je imela kot mlada umetnica na začetku 20. stoletja, o prvih ustvarjenih ciklusih, predvsem pa je to soočenje z edinstveno življenjsko zgodbo.' Uvodne misli je za katalog prispeval Blaž Peršin, direktor MGML, ki je izpostavil: 'Umetnica, ki je tlakovala pot svojim naslednicam, je s svojim življenjem in odločenostjo navdih in oživljeni mozaični košček naše ljubljanske, urbane celote.'


Format: 192x250 mm, mehka vezava
Jezik: slovenski in nemški
Število strani: 144
ISBN: 978-961-6509-58-9


Cena: 19 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

Elza Kastl Obereigner, 1884–1973
kiparka in slikarka

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor

Urednica: Barbara Savenc
Avtorji besedil: Blaž Peršin, Angelika Hribar, Barbara Savenc

Dokumentacija: Vesna Ivkić
Oblikovanje: Bojan Lazarevič, Agora Proars
Prelom: Marjan Božič

Fotografije: Matevž Paternoster, Maja Banović, Roswitha Busch-Hofer, Damjan Prelovšek
Obdelava in priprava fotografij: Tina Dacar, Matevž Paternoster
Digitalizacija gradiva: Karmen Brecelj

Prevod v nemščino: Madita Šetinc Salzmann, Kristina Vorbach
Jezikovni pregled slovenskih besedil: Katja Paladin, Jakob Žuraj

Tisk: R-tisk
Naklada: 300
Ljubljana, 2018

Elza Kastl Obereigner, 1884–1973, kiparka in slikarka

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se