Ljubljana
MGML

Preobrazbe Turjaške palače

Publikacija se osredotoča na celovito prenovo Turjaške palače, v kateri že od leta 1935 domuje Mestni muzej Ljubljana.

Začetki prenove palače segajo že v leto 1993, kasneje so jo spremljala tudi arheološka izkopavanja, ki so razkrila pomembne arhitekturne in predmetne najdbe, za celovito prenovo pa je bil muzej povsem izpraznjen konec leta 2000. Leta 2004 je muzej zaživel v prenovljeni palači.

Format: 212x305 mm, trda vezava
Jezik: slovenski in angleški
Število strani: 110
ISBN: 961-90351-9-4

[PUBLIKACIJA JE RAZPRODANA]
Proste izvode v slovenskih knjižnicah lahko poiščete v sistemu cobiss.net.


[PUBLIKACIJA JE RAZPRODANA]

PREOBRAZBE TURJAŠKE PALAČE

Založnik: Mestni muzej Ljubljana, zanj Taja Vovk Čepič, direktorica

Uredniški odbor: Taja Vovk Čepič, Martin Horvat, Irena Veselko
Koordinatorki: Janja Rebolj, Melita Ječnik
Avtorji besedil: Taja Vovk Čepič, Irena Veselko, Uroš Lubej, Martin Horvat, Branko Cvetkovič
Spremna beseda: Viktorija Potočnik

Prevod: Jana Cedilnik, Vince Pool
Lektura: Jana Cedilnik

Fotografije: Branko Cvetkovič, Matevž Paternoster
Posnetek obstoječega stanja: Gregor Čok, Zorislava Fras
Risbe: Martin Horvat, Uroš Lubej
Aksonometrija: Evita Lukež, Rok Oman, Špela Videčnik
Digitalizacija posnetkov: Gorazd Knific
Oblikovanje in prelom: Evita Lukež

Tisk: Gorenjski tisk
Naklada: 500
Ljubljana, 2002

Preobrazbe Turjaške palače

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se