Ljubljana
MGML

Zlata knjiga ljubljanskih častnih meščanov

Prejemniki naziva in časti kot pričevalci zgodovine mesta.

Zlata knjiga ljubljanskih častnih meščanov je več let nastajala v avtorstvu danes upokojenega kustosa Mestnega muzeja Ljubljana Janeza Kosa, ki je ob izidu poudaril, da knjiga »želi podati častno vrsto imen tistih meščanov in drugih, ki so jim Ljubljančani svoje spoštovanje in hvaležnost za njihovo delo za Ljubljano izrazili s podelitvijo pravic oz. naziva častni meščan, častna meščanka. Je zlata knjiga dolge vrste ljubljanskih zaslužnikov, katerih imena naj zavaruje pred pozabo in jih trdno vtisne v zgodovinski spomin Ljubljančanov.«

Prvi del knjige prinaša oris razvoja mesta Ljubljana, nastanka meščanstva ter razvoja meščanskih pravic in častnih nazivov. V drugem delu pa so s kratkimi biografijami predstavljeni častni meščani, častni člani mestne občine in častni občani; sledijo si po kronološkem redu glede na pridobitev častnega naziva. Oba dela spremlja izbor slikovnega gradiva iz muzejskih in arhivskih zbirk.


Cena: 54,00 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor
Urednik: Janez Polajnar
Strokovna sodelavka: Dragica Trobec Zadnik
Predgovori: Zoran Janković, Janez Polajnar, Janez Kos
Prevod iz nemščine: dr. Anton Janko
Jezikovni pregled: Katja Paladin, Jernej Županič
Oblikovna zasnova zbirke: Jan Jagodič, Kabinet 01
Oblikovanje in prelom: Jan Virant, Kabinet 01
Tisk: Abo grafika
Naklada: 350

Zlata knjiga ljubljanskih častnih meščanov

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se