Ljubljana
MGML

Stari vzorci, nove čipke. Vzorci DOZ Ljubljana

katalog razstave

Mojca Ferle
Uvod
Stari vzorci, nove čipke. Vzorci DOZ Ljubljana
Katalog vzorcev in čipk

Mentorice klekljanja so zapisale
Tonka Černilogar, Majda Jurkovič, Ines Štular, Simona Strgulc Krajšek

ISBN 978-961-6509-65-7
1. Vzp. stv. nasl. 2. Ferle, Mojca
COBISS.SI-ID 26674179

Nakup publikacije >> shop.mgml


23,90 €

Stari vzorci, nove čipke. Vzorci DOZ Ljubljana.

katalog razstave

Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej Ljubljana
Zanje: Blaž Peršin, direktor
Urednica: Mojca Ferle
Avtorji besedil: Mojca Ferle, Tonka Černilogar, Majda Jurkovič, Simona Strgulc Krajšek, Ines Štular
Strokovna sodelavka: Irena Žmuc
Zunanja strokovna sodelavka: Simona Strgulc Krajšek
Produkcija kataloga: Eva Bolha
Oblikovanje: Uvid.si d. o. o., Barbara Sirk, Žiga Okorn
Jezikovni pregled: Alenka Klemenc
Prevod v angleščino: Borut Praper
Jezikovni pregled ANG: Monika Fritz
Fotografije: Andrej Peunik, dlib.si, dokumentacija MGML, zasebni arhiv Alfonza Zajca, ŽiriDigitalizacija: Matej Satler
Računalniški izris vzorcev: Simona Strgulc Krajšek
Tisk: Tisk Žnidarič d.o.o.
Naklada: 300
Ljubljana, 2020

Stari vzorci, nove čipke. Vzorci DOZ Ljubljana

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se