Ljubljana
MGML
Podaljšujemo javni poziv za mural

Z zavoja v zid

Iščemo najboljši predlog za začasni mural na dvoriščni fasadi Mestnega muzeja Ljubljana
Mural

VABILO 

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Z zavoja v zid v torek, 24. oktobra 2023, ob 17:00 v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15. 

Fasado krasi nov mural, dvoriščni zavoj pa razstava 10 finalnih predlogov, ki so prispeli na javni poziv.  


Sklep komisije (22. 9. 2023): Rezultat javnega poziva 

Petčlanska strokovna komisija javnega poziva Z zavoja v zid je izbirala med predlogi 136 avtorjev in avtoric, prispelimi na mednarodni poziv za mural in za zmagovalca razglasila nemškega uličnega umetnika Krashkida iz Hamburga.

Utemeljitev komisije je: »Krashkid je prepoznaven nemški ulični umetnik mlajše generacije z dokaj obširnim opusom in konsistentnim slogom. Je tudi del umetniškega kolektiva Guapo Sapo, v katerem delujeta še ulična umetnika Ju Mu in Isakov, s katerima se je v minulih letih udeleževal številnih festivalov urbane umetnosti po svetu. Njegove poslikave so živahnih barv, grafične, s figurami polnimi karakterja, ki so praviloma vpete v dialog z javnim prostorom. Prepričal je tudi s konsistentnim slogom, ki je razviden iz njegovega portfelja. Z lucidnim predlogom je uspel povezati obiskovalce z vsebino in poslanstvom muzeja. Istočasno je predlog ustvaril most med zunanjščino in notranjostjo ter obstoječim stavbnim elementom dal novo funkcijo. Poslikava je hkrati igriva in vabi k interakciji.«

Sporočilo za javnost je na voljo tukaj.

Sprememba člana komisije (15. 8. 2023)
Prvotno članico komisije Barbaro Savenc je zamenjal mag. Janez Polajnar, višji kustos Mestnega muzeja Ljubljana ((Muzej in galerije mesta Ljubljane), kustodiat za nesnovno dediščino.

Sklep komisije (27. 6. 2023): Podaljšanje roka za oddajo prispevkov
Po pregledu na mednarodni javni poziv Z zavoja v zid prispelih predlogov za mural na fasadi notranjega dvorišča Mestnega muzeja Ljubljana, se je petčlanska mednarodna komisija odločila, da javni poziv podaljša do 15. septembra 2023 in s tem omogoči več avtorjem in avtoricam, da se prijavijo s svojimi predlogi, hkrati pa tistim, ki so predlog že oddali, nudi dodaten čas za morebitno nadgradnjo njihovih idej.


Predmet javnega poziva
Mednarodni javni poziv Z zavoja v zid je namenjen zbiranju predlogov za mural na fasadi notranjega dvorišča Mestnega muzeja LjubljanaIzmed prejetih predlogov jih bomo izbrali deset: najboljša oziroma zmagovalna vizualna rešitev bo v septembru oz. oktobru 2023 realizirana na fasadi in/ali pohodnem zavoju muzeja. 

Ostalih devet izbranih predlogov bomo predstavili na panojski razstavi na območju zavoja muzeja. Realizirana poslikava bo začasne narave. Prijave na razpis sprejemamo zgolj prek prijavnega obrazca.

Tema in umestitev poslikave 
Notranjo muzejsko fasado, ki se zaradi urbanističnih kulturnovarstvenih omejitev konča v steni, želimo s posegom osmisliti in vključiti v funkcionalnost notranjega dvorišča muzeja, vizualna rešitev pa lahko vsebuje tudi ideje za večjo uporabnost pohodnega zavoja za obiskovalce.

Pomembna sta tudi zorni kot pogledov z oken muzeja in neposredna bližina zrcalne fasade sosednje stavbe Mini teatra. Predlog murala naj upošteva tudi elemente na fasadi: funkcionalno okno, protipotresne utrditve in ograjo.

Razpisna dokumentacija vključuje načrt muzejske fasade z natančnimi merami in predlogo, na katero prijavitelji/-ce umestijo svoj projekt, sliko pa v primerni resoluciji priložijo prijavnemu obrazcu.

Pri izbiri teme poslikave umetnikom/-cam puščamo proste roke. Lahko pa navdih črpajo iz zgodovine Ljubljane ali iz stavbne dediščine Turjaške palače, v kateri domuje Mestni muzej Ljubljana.

Tehnične specifikacije:
- velikost celotne poslikave: 870 cm (Š) x 830 cm (V); za podrobnosti glejte priloženi načrt fasade;
- kreativna rešitev stenske poslikave je lahko kombinacija najrazličnejših tehnik in/oz. reliefnih/prostorskih posegov;
- zaželena resolucija priložene slike predlaganega projekta je od 5000 do 8000 px (daljša stranica) v formatu jpg, pdf ali tiff;
- gradbeni oder bomo zagotovili v MGML
- predlog naj bo umeščen na predlogo, ki je del razpisne dokumentacije spodaj.

Tlorisni izris z dimenzijami
Prazna grafična predloga za mural

Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo polnoletni tuji in slovenski državljani oz. državljanke. Prijavitelji/-ce so lahko fizične ali pravne osebe.

Prijavitelji/-ce se ob prijavi na javni poziv strinjajo z javno objavo svojega imena (oz. umetniškega imena) in naslova projekta ter njegovega opisa za namen realizacije murala oz. razstave izbranih predlogov. MGML se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdeloval zgolj za potrebe obveščanja o rezultatih mednarodnega poziva za stensko poslikavo.

O rezultatih bomo izbrane prijavitelje/-ice obvestili po elektronski pošti (na naslov, ki ga bodo navedli v prijavnici).

Vsebina prijave:
 opis predlaganega projekta v slovenskem ali v angleškem jeziku (največ 2000 besed), v katerem so navedeni koncept, vsebina, tehnika poslikave in predvidena časovnica za izvedbo;
grafični prikaz projekta na prazni grafični predlogi za mural iz razpisne dokumentacije (pdf/jpg/tiff format). Grafični rešitvi lahko dodate več dodatnih slikovnih in opisnih pojasnil, vendar v tem primeru združite vse datoteke vašega grafičnega predloga v en stisnjen datotečni format .zip)
življenjepis avtorja/avtorice z navedbo izkušenj na področju stenskih poslikav oz. muralov; seznam naj bo podprt s slikovnim (foto ali video) gradivom oz. s spletno povezavo na vsaj tri podobne projekte. Življenjepis z dodatnim gradivom oddajte kot eno pdf/word datoteko ali več datotek združite v en stisnjen datotečni format .zip)

Mednarodna komisija 
Predloge, prispele na javni razpis, bo ocenila petčlanska mednarodna strokovna komisija:
Name:, umetnik, specializiran za grafite in urbane intervencije
Jasper van Es, kurator, specializiran za grafite in urbane intervencije (Nizozemska)
Janez Polajnar, višji kustos Mestnega muzeja Ljubljana ((Muzej in galerije mesta Ljubljane), kustodiat za nesnovno dediščino
Jani Pirnat, kustos v Galeriji Vžigalica (Muzej in galerije mesta Ljubljane)
Nejc Kovačič, vodja Službe za komuniciranje Muzeja in galerij mesta Ljubljane

Finančni in terminski načrt
Avtor/-ica izbranega predloga prejme za izvedbo poslikave honorar v višini 2200,00 € bruto, prav tako pa tudi sredstva za pokritje stroškov materiala in tehnične izvedbe v višini do 2550,00 € bruto. Če bo izbran/-a avtor/-ica z bivališčem zunaj območja MOL, mu/ji MGML krije tudi stroške za pot do Ljubljane in za bivanje v mestu za čas izdelave poslikave.

Pomembni datumi:
Podaljšan rok za oddajo predlogov: 15. september 2023
Nov datum razglasitve rezultatov: 22. september 2023
Predvideni čas za izvedbo murala: september, oktober 2023
Predvideni datum odprtja razstave: konec oktobra 2023

Način oddaje
Prek spletnega prijavnega obrazca na spletu.

PRIJAVNI ROK SE JE IZTEKEL. PRIJAVA NI VEČ MOGOČA.


Natančnejše besedilo poziva

Za dodatne informacije pišite na 
info@mgml.si (v polju »Zadeva« nujno navedite naslov Mural 2023).

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se