Ljubljana
MGML
Javni poziv za mural

Z zavoja v zid

Iščemo najboljši predlog za začasni mural na dvoriščni fasadi Mestnega muzeja Ljubljana
Mural

Predmet javnega poziva
Mednarodni javni poziv Z zavoja v zid je namenjen zbiranju predlogov za mural na fasadi notranjega dvorišča Mestnega muzeja LjubljanaIzmed prejetih predlogov jih bomo izbrali deset: najboljša oziroma zmagovalna vizualna rešitev bo v avgustu oz. septembru 2023 realizirana na fasadi in/ali pohodnem zavoju muzeja. 

Ostalih devet izbranih predlogov bomo predstavili na panojski razstavi na območju zavoja muzeja. Realizirana poslikava bo začasne narave. Prijave na razpis sprejemamo zgolj prek prijavnega obrazca.

Tema in umestitev poslikave 
Notranjo muzejsko fasado, ki se zaradi urbanističnih kulturnovarstvenih omejitev konča v steni, želimo s posegom osmisliti in vključiti v funkcionalnost notranjega dvorišča muzeja, vizualna rešitev pa lahko vsebuje tudi ideje za večjo uporabnost pohodnega zavoja za obiskovalce.

Pomembna sta tudi zorni kot pogledov z oken muzeja in neposredna bližina zrcalne fasade sosednje stavbe Mini teatra. Predlog murala naj upošteva tudi elemente na fasadi: funkcionalno okno, protipotresne utrditve in ograjo.

Razpisna dokumentacija vključuje načrt muzejske fasade z natančnimi merami in predlogo, na katero prijavitelji/-ce umestijo svoj projekt, sliko pa v primerni resoluciji priložijo prijavnemu obrazcu.

Pri izbiri teme poslikave umetnikom/-cam puščamo proste roke. Lahko pa navdih črpajo iz zgodovine Ljubljane ali iz stavbne dediščine Turjaške palače, v kateri domuje Mestni muzej Ljubljana.

Tehnične specifikacije:
- velikost celotne poslikave: 870 cm (Š) x 830 cm (V); za podrobnosti glejte priloženi načrt fasade;
- kreativna rešitev stenske poslikave je lahko kombinacija najrazličnejših tehnik in/oz. reliefnih/prostorskih posegov;
- zaželena resolucija priložene slike predlaganega projekta je od 5000 do 8000 px (daljša stranica) v formatu jpg, pdf ali tiff;
- gradbeni oder bomo zagotovili v MGML
- predlog naj bo umeščen na predlogo, ki je del razpisne dokumentacije spodaj.

Tlorisni izris z dimenzijami
Prazna grafična predloga za mural

Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo polnoletni tuji in slovenski državljani oz. državljanke. Prijavitelji/-ce so lahko fizične ali pravne osebe.

Prijavitelji/-ce se ob prijavi na javni poziv strinjajo z javno objavo svojega imena (oz. umetniškega imena) in naslova projekta ter njegovega opisa za namen realizacije murala oz. razstave izbranih predlogov. MGML se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdeloval zgolj za potrebe obveščanja o rezultatih mednarodnega poziva za stensko poslikavo.

O rezultatih bomo izbrane prijavitelje/-ice obvestili po elektronski pošti (na naslov, ki ga bodo navedli v prijavnici).

Vsebina prijave:
 opis predlaganega projekta v slovenskem ali v angleškem jeziku (največ 2000 besed), v katerem so navedeni koncept, vsebina, tehnika poslikave in predvidena časovnica za izvedbo;
grafični prikaz projekta na prazni grafični predlogi za mural iz razpisne dokumentacije (pdf/jpg/tiff format). Grafični rešitvi lahko dodate več dodatnih slikovnih in opisnih pojasnil, vendar v tem primeru združite vse datoteke vašega grafičnega predloga v en stisnjen datotečni format .zip)
življenjepis avtorja/avtorice z navedbo izkušenj na področju stenskih poslikav oz. muralov; seznam naj bo podprt s slikovnim (foto ali video) gradivom oz. s spletno povezavo na vsaj tri podobne projekte. Življenjepis z dodatnim gradivom oddajte kot eno pdf/word datoteko ali več datotek združite v en stisnjen datotečni format .zip)

Mednarodna komisija 
Predloge, prispele na javni razpis, bo ocenila petčlanska mednarodna strokovna komisija:
Name:, umetnik, specializiran za grafite in urbane intervencije
Jasper van Es, kurator, specializiran za grafite in urbane intervencije (Nizozemska)
Barbara Savenc, muzejska svetovalka Mestnega muzeja Ljubljana (Muzej in galerije mesta Ljubljane), kustodiat za novejšo likovno umetnost 20. in 21. stoletja
Jani Pirnat, kustos v Galeriji Vžigalica (Muzej in galerije mesta Ljubljane)
Nejc Kovačič, vodja Službe za komuniciranje Muzeja in galerij mesta Ljubljane

Finančni in terminski načrt
Avtor/-ica izbranega predloga prejme za izvedbo poslikave honorar v višini 2200,00 € bruto, prav tako pa tudi sredstva za pokritje stroškov materiala in tehnične izvedbe v višini do 2550,00 € bruto. Če bo izbran/-a avtor/-ica z bivališčem zunaj območja MOL, mu/ji MGML krije tudi stroške za pot do Ljubljane in za bivanje v mestu za čas izdelave poslikave.

Rok za oddajo predlogov za mural: 20. junij 2023
Razglasitev rezultatov odprtega poziva: 27. junij 2023
Predvideni čas za izvedbo murala: avgust–september 2023
Odprtje: konec septembra 2023

Način oddaje
Prek spletnega prijavnega obrazca na spletu.
PRIJAVNI OBRAZEC


Natančnejše besedilo poziva

Za dodatne informacije pišite na 
info@mgml.si (v polju »Zadeva« nujno navedite naslov Mural 2023).

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se