Ljubljana
MGML
za učence od 7. do 9. razreda

Programi za učence od 7. do 9. razreda

Drage učiteljice in učitelji tudi v šolskem letu 2018/2019 smo pripravili pester izbor našega stalnega repertoarja, interaktivnih ogledov razstav, vodenih sprehodov, galerijskih ustvarjalnic ter nove in prenovljene programe. Glavni vsebinski poudarki so na programih, ki so vezani na tematiko naše nove stalne razstave Ljubljana. Zgodovina. Mesto. in nove začasne razstave Ivan Cankar. Doživite z vami del naših pedagoških programov!
None

Rezervacije in prijave

Rezervacije in prijave na vse pedagoške programe so možne preko telefona 01 24 12 506, od ponedeljka do petka, med 8:00 in 14:00 ali preko elektronskega naslova: prijava@mgml.si.


Interaktivni vodeni ogled stalne razstave

Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

Ljubljana, slovenska prestolnica, je mesto z dinamično in bogato preteklostjo. Učenci skozi vodeni ogled spoznajo poselitveni prostor današnje ljubljanske kotline in na njenem primeru raziskujejo čas od prazgodovine do danes. Časovni trak, kamor umeščamo izbrane zgodovinske dogodke, in drugi pripomočki učencem pomagajo razumeti življenje ljudi v posameznih obdobjih človekove zgodovine.

Med drugim si ogledamo najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, grob emonske zdravnice, ki je bil najden na Slovenski cesti, in grob viteza s konca srednjega veka. Ogled je prilagojen različnim starostnim skupinam in učnim načrtom ter je odlična popestritev pouka družbe ali zgodovine.

© Andrej Peunik/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Interaktivna delavnica ob stalni razstavi Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

Kdo so muzejski strokovnjaki?

Muzejski »motor« poganja cela vrsta najrazličnejših strokovnjakov.

Učenci spoznajo tri poklice, brez katerih muzej ne bi mogel obstajati: kustosa, restavratorja-konservatorja in dokumentalista. Kakšne naloge opravljajo v muzeju, učenci izvedo od njih samih in se nato preizkusijo v njihovih vlogah. Spoznajo, kako predmeti pridejo v muzej in kako tu zanje skrbimo, ter izvedo, kako nastane razstava. Program vključuje uporabo sodobnih tehnologij, omogoča ravnanje z originalnimi artefakti in se v celoti odvija v razstavnih prostorih. Z logičnimi nalogami in delom v manjših skupinah spodbujamo samostojno reševanje problema in sodelovanje med učenci ter vsakemu posamezniku omogočamo, da je ves čas programa v aktivni vlogi.


Vodeni ogled razstave Knjiga. Znanje. Razum.

Knjiga. Znanje. Razum.

Učenci se podajo v čas ljubljanskega novega veka in spoznavajo obdobje, ko so se v globalnem merilu dogajale velike spremembe. Odkritja novih delov sveta, iznajdba tiska ter napredek v znanosti in tehnologiji so vdirali v vsakdan posameznikov. Novosti so širile obzorja in obljubljale priložnosti za boljše življenje.

Na vodenem ogledu razstave se sprehodimo skozi čas od reformacije in prve tiskane knjige v slovenskem jeziku pa do utrditve Ljubljane kot središča slovenskega prostora, kar je bilo tudi posledica delovanja Zoisovega razsvetljenskega krožka.

Med drugim so na razstavi na ogled prvotiski v slovenskem jeziku in knjige, ki so bile natisnjene v prvi tiskarni na Slovenskem, v Ljubljani.

© Andrej Peunik/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Interaktivni ogled razstave Knjiga. Znanje. Razum.

Kaj je zagrešil Bolfenk?

Pot od reformacije in prve tiskane knjige v slovenskem jeziku pa do utrditve Ljubljane kot središča slovenskega prostora v času razsvetljenstva prepotujemo na prav poseben način. Obiščejo nas duhovi iz preteklosti, ki so zaradi različnih grehov, ki so jih storili v času svojega življenja, ujetniki sedanjega časa. Na duhovit način nas popeljejo vsak skozi svoje obdobje. Življenje v Ljubljani v času reformacije, baroka in razsvetljenstva tako spoznavamo »iz prve roke«. Učenci duhovom v zameno za ekskluzivno turistično vodenje ponudijo pomoč. S skrivnostnimi izzivi in zabavnimi preizkusi duhove skušajo odrešiti čakanja v muzejskih vicah in se – na res nekonvencionalen način – zraven še marsičesa naučijo.


Interaktivna delavnica

Gremo v srednji vek!

Ljubljana je v srednjem veku dobila svoje ime – sprva so jo imenovali Laibach oz. Luwigana. Mesto se je stiskalo pod Grajskim gričem ob reki Ljubljanici, sestavljali pa so ga Stari, Novi in Mestni trg. Na delavnici učenci s pomočjo kostumiranih vodičev, replik srednjeveških predmetov in slikovnega gradiva na primeru Ljubljane spoznajo značilnosti srednjeveškega mesta. Poseben poudarek je namenjen predstavitvi petih srednjeveških poklicev, v katerih se učenci tudi sami preizkusijo.

Več o programu tukaj.

© Andrej Peunik/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Voden ogled Ljubljane z delovnimi listi

Poiščimo sledi srednjeveške Ljubljane

Veste, da je Ljubljana prav v srednjem veku dobila svoje ime? In da je nastala iz treh trgov – Starega, Novega in Mestnega? Na sprehodu po mestu učenci izvedo, kako so živeli ljudje v času srednjega veka. Izkušeni vodiči bodo oživili živahno dogajanje v mestu in vas popeljali na kraj, kjer je bilo nekoč srednjeveško pristanišče, ogledali si bomo, kje je bila srednjeveška tržnica, in izvedeli, kje je imel svoje prostore ljubljanski rabelj.

Program, ki ga dopolnjuje delovni zvezek, namenjen poglabljanju znanja, je prilagojen učencem različnih starostnih skupin in je odlična popestritev pouka družbe in zgodovine.


Izkustvena delavnica s kvizom

Spoznajmo Emonce!

Animatorja v antičnih oblačilih učencem predstavita kratek animirani film o življenju v Emoni. Prek zemljevidov učenci geografsko umestijo Emono v evropski prostor. Spoznajo vlogo rimskih vojakov v mirnem in v vojnem času ter preizkusijo legionarjevo opremo. Ob poslušanju posnetkov ugotavljajo, kakšne so razlike med antično in sodobno družino. Učenci pomerijo rimska oblačila, obedujejo leže na trikliniju ter izvedo, kako so se prehranjevali Rimljani različnih slojev. Lahko sedejo tudi na rimsko javno stranišče, povonjajo dišave iz term in se preizkusijo v gledališki igri z maskami. Pridobljeno znanje pokažejo v zabavnem kvizu, ki ga popestrijo ABC-vprašanja, vrisovanje mest v zemljevid, križanka in pantomima.

© Andrej Peunik/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Voden ogled z delovnimi zvezki

Po sledeh rimske Emone

Rimska Emona je nastala pred več kot 2000 leti, arheološke ostaline pa še danes pričajo o življenju tedanjih ljudi. Učenci v družbi izkušenega vodiča odkrivajo življenje Emoncev. Na poti izvedo, kako je bila prva mestna naselbina na tem območju videti, v muzejski kleti si ogledajo del čisto prave rimske ceste in gostišča, obiščejo oba arheološka parka in ostanek rimskega zidu. Skozi pripoved izvedo, kako je prihod Rimljanov spremenil življenje na tleh današnje Ljubljane. Na poti rešujejo naloge v delovnem zvezku; slednji služi kot učni pripomoček za poglabljanje znanja. Program je odlična popestritev pouka zgodovine.


Izkustvena delavnica

Arheologija je kul!

Kdo so arheologi? Kako se lotijo svojega dela in kakšna orodja uporabljajo? Kako vedo, kje raziskovati? So njihova odkritja naključna? Učenci na delavnici dobijo priložnost, da za kratek čas postanejo arheologi in se preizkusijo v njihovem delu. Razdelijo se v tri manjše skupine in s pomočjo arheološkega orodja raziščejo tri emonske grobove. Ob tem spoznavajo, kako ravnati z najdbami, kakšne predmete so svojci pridajali umrlim v grobove, kako so potekali pokopi in kakšno je bilo verovanje v posmrtno življenje. Program je prilagojen različnim starostnim skupinam in je odlična popestritev pouka družbe oz. zgodovine.

© Matevž Paternoster/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Plovba po reki Ljubljanici z vodstvom

Ljubljanica in njene skrivnosti

Reka Ljubljanica je imela za ljudi, ki so ob njej živeli, pomembno vlogo. Ob njeni strugi so v različnih zgodovinskih obdobjih – od časa koliščarjev pa vse do danes – nastajale naselbine. Učenci se na ladjico vkrcajo v bližini Čevljarskega mostu. Med plovbo spoznavajo verovanja, povezana z reko, ter odkrivajo, kakšno vlogo je imela reka skozi zgodovino in kako se je spreminjala. Današnjo podobo je Ljubljanici v njenem toku skozi mestno jedro dal arhitekt Jože Plečnik, ki je reguliral potok Gradaščico in načrtoval nekaj najlepših mostov v Ljubljani. Raziščite skrivnosti vodnih globin ter lepote mostov in rečnih brežin!


Voden ogled po arhitektovem domovanju

Plečnikova hiša

Hiša v Trnovem, v kateri je dobra tri desetletja živel eden najpomembnejših slovenskih arhitektov Jože Plečnik, je zaradi svoje edinstvenosti zagotovo vredna ogleda. Del hiše, ki ga je Plečnik zgradil po svojih načrtih in v njem živel, je še danes videti tako, kot bi ga arhitekt pravkar zapustil. Mladi si ogledajo vhodno vežo, okroglo dnevno sobo s spalnico in kopalnico, sprejemnico, kuhinjo ter zimski in zunanji vrt. Plečnikovo delo in življenje bolj poglobljeno spoznajo na ogledu nove stalne razstave, ki sledi obisku arhitektovega domovanja.

© Andrej Peunik/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Vodeni ogled arhitektovega domovanja in Plečnikove Ljubljane z delovnimi zvezki

Po sledeh Jožeta Plečnika

Jože Plečnik velja za enega naših najpomembnejših arhitektov; s svojimi deli je tako v tujini kot pri nas pustil velik pečat. Ljubljani, o kateri je že v tujini razmišljal in ob tem iskal priložnost za vrnitev v domače mesto, je poskušal po vrnitvi domov dati videz prave slovenske prestolnice. Učenci se po ogledu Plečnikove hiše odpravijo v središče mesta in izvedo veliko zanimivega o gradnji Križank in o »templju učenosti«, kot je Plečnik poimenoval NUK. Spoznajo tudi, kako se je gradil Kongresni trg in kje je arhitekt dobil navdih za gradnjo Tromostovja. Pridružite se nam na ogledu Plečnikove hiše v Trnovem in na sprehodu po Plečnikovi Ljubljani!


Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Spominska soba Ivana Cankarja

Vabljeni na Rožnik, kjer je med letoma 1910 in 1917 živel in ustvarjal Ivan Cankar. V tem času so nastala dela Bela krizantema, Lepa Vida ter ciklusa črtic Moje življenje in Podobe iz sanj. Učenci literatovo življenje spoznavajo s pomočjo delovnih listov, zanimive zgodbe pa osvetlijo podobo velikega dramatika in pisatelja, znanega tudi pod imenom »princ na gori«, kakor so ga imenovali v času njegovega bivanja na Rožniku. Ali ste vedeli, da je pesnik in pripovednik z obiskovalci Rožnika prav rad pokramljal, z dijaškimi skupinami pa zapel tudi kakšno pesem?

© Matevž Paternoster/MGML


© Matevž Paternoster/MGML

Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Župančičeva spominska zbirka

Oton Župančič velja za enega naših največjih literarnih umetnikov. Muzejsko razstavo o njegovem življenju in delu je v Knjižnici Otona Župančiča pripravil Mestni muzej Ljubljana. Skozi doživeto pripoved vodiča učenci spoznajo Župančiča kot pesnika, dramatika in prevajalca ter kot ustvarjalca za otroke in mladino. Njegovega Cicibana zagotovo pozna vsak izmed nas! Učenci pridobljeno znanje utrjujejo z reševanjem delovnih listov. Program je prilagojen različnim starostnim skupinam in je odlična priložnost za popestritev pouka slovenskega jezika.

Župančičeva spominska zbirka


Vodeni ogled razstave v Galeriji Jakopič z ustvarjalno delavnico

Fotogram

Mladi na ustvarjalni delavnici spoznajo osnove fotografije in se naučijo, kako lahko fotografija nastane tudi brez pomoči fotografskega aparata. Preizkusijo se v cianotipiji, stari ročni tehniki izdelave fotografij, poigrajo se z motivi in ob mentorstvu profesionalnega fotografa ustvarijo svoj fotogram ali fotomontažo. Motiv in materiale za nastajajoče fotograme lahko prilagodimo vašim željam oz. učni snovi (npr. rastlinski motivi, portreti, arhitektura ...).

© Andrej Peunik/MGML


© Metod Blejec

Vodeni ogled razstave v Galeriji Jakopič z ustvarjalno delavnico

Fotografska delavnica »Camera obscura«

Učenci na delavnici pod vodstvom profesionalnega fotografa raziskujejo, kako fotografija pravzaprav nastane. Seznanijo se s predhodnico današnjih fotoaparatov, t. i. temno sobo – camero obscuro. Preprosto fotografiranje s pomočjo camere obscure tudi sami preizkusijo in posnamejo svoje fotografije, ki jih lahko odnesejo s seboj.


Vodeni ogled razstave v Galeriji Jakopič z ustvarjalno delavnico

Slikanje na pleksi steklo

Mladi na delavnici pri slikanju na pleksi steklo barvne plasti nanašajo zrcalno, tako da druga drugo prekrivajo – tako očem nevidno bistvo zažari šele, ko sliko dokončamo in nastalo barvno čarovnijo pogledamo s prave strani. Ob strokovnem vodenju z inovativno tehniko ustvarijo svojo pisano priponko in izdelek odnesejo s seboj.

© Andrej Peunik/MGML


© Andrej Peunik/MGML

Vodeni ogled razstave v Mestni galeriji Ljubljana z ustvarjalno delavnico

ANIM-AkCIJA!

V Mestni galeriji skozi celotno šolsko leto izvajamo zabavne inovativne delavnice, na katerih se mladi predajo domišljiji in ustvarijo svojo animacijo. Naučijo se, kako nastane animirani film in kakšne vrste animacije poznamo, ter se v družbi strokovnjaka preizkusijo v tehniki stop-motion (slika za sliko).


Samostojno raziskovanje mesta z delovnimi listi

Odkrivamo in raziskujemo prestolnico Slovenije

Skupaj z učenci se odpravite na zanimivo učno pot in spoznavajte Ljubljano malo drugače! Opremljeni z učnimi pripomočki (zemljevid, kompas, delovni listi ...) se učenci v manjših skupinah v spremstvu vodičev in učiteljev odpravijo odkrivat prestolnico Slovenije. Program je odlična priložnost za medpredmetno povezovanje geografije, zgodovine, umetnostne zgodovine, slovenščine in matematike. Raziskovanje vključuje terensko orientacijo, opazovanje, skiciranje, merjenje, povzemanje besedil in igranje vlog.

© Andrej Peunik/MGML


Vodeni ogled razstave v Mestni galeriji Ljubljana

Ko besede oživijo

Vodstvo po razstavi lahko dopolnjuje tudi izkustvena ustvarjalna delavnica, na kateri se bodo učenci in dijaki preizkusili v vlogi konceptualnih umetnikov, ki so ustvarjali v sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Po navdihu Martekovih del bomo tudi mi uporabili jezik kot osnovno orodje pri ustvarjanju in skupaj razmišljali, kako s preprostimi sredstvi ustvariti veliko sporočilo.


Vodeni ogled razstave v Mestni galeriji Ljubljana

Umetnost gre na ulice!

Vodstvo po razstavi lahko dopolnjuje tudi izkustvena ustvarjalna delavnica, na kateri se bodo učenci in dijaki preizkusili v vlogi konceptualnih umetnikov, ki so ustvarjali v sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Po navdihu Martekovih del bomo tudi mi uporabili jezik kot osnovno orodje pri ustvarjanju in skupaj razmišljali, kako s preprostimi sredstvi ustvariti veliko sporočilo.


Vodeni ogled razstave v Kulturnem centru Tobačna 001

Bojan Fajfrić -Življenja ruševin

V središču zanimanja srbskega umetnika Bojana Fajfrića sta pogosto arhitektura in arhitekturna dediščina ter njena pozabljena zgodovina.

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se