Ljubljana
MGML

Ivan Hribar: Javno. Ustvarjalno. Zasebno.

Izid monografije spremlja končano obnovo vile Zlatica, nekdanjega Hribarjevega doma. Besedila za monografijo je prispevalo 12 avtoric in avtorjev, ki prinašajo novosti, dopolnitve in zanimivosti. Več je podrobnosti iz Hribarjevega precej neobičajnega zasebnega življenja, prav tako iz njegovega političnega in še zlasti kulturnega delovanja.  

Ivan Hribar (1851–1941) je morda najbolj prepoznaven politik dobe osvobajanja Slovencev/Slovanov od Avsto-Ogrske, zagotovo pa najbolj prepoznaven ljubljanski župan. Veliko je napisanega o njem, največkrat ga omenjajo kot slovenski bančnik in zavarovalničar, politik, župan, diplomat in publicist. Pričujoča monografija v razpravah 12 avtoric in avtorjev prinaša novosti, dopolnitve in zanimivosti, tako o Hribarjevem javnem delovanju kot tudi več podrobnosti njegovega – precej neobičajnega – zasebnega življenja.

Na voljo v trgovinah Vile Zlatice, Mestnega muzeja Ljubljana in spletni trgovini MGML


34,00 €

Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin
Avtorji: Irena Žmuc, Darja Kerec, Luka Kropivnik, Mojca Ferle, Blaž Vurnik, Barbara Savenc, Ana Pokrajac, Matevž Zupan, Katarina Toman Kracina, Jerneja Batič, Andreja Rihter, Andreja
Oblikovanje in prelom: Agora Proars
Tisk: R.tisk
Jezik - slovenski

Ivan Hribar: Javno. Ustvarjalno. Zasebno.

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se