Ljubljana
MGML

Na drugi strani. 3 del: Moč

Prispevki v tretjem delu publikacije "Na drugi strani" osvetljujejo slovensko reportažno fotografijo skozi temo moči.

Jurij Hadalin v prispevku o fotoreportažah različnih komemoracij oz. obeležij zgodovinsko pomembnih dogodkov opozori na dejstvo, da zgodovinopisje fotografijo le redko jemlje kot izvorni vir za interpretacijo preteklosti, pogosteje zgolj za dopolnitev vedenja, ki ga pridobi iz drugih virov. O tem pišeta tudi Ilija Tomanić Trivundža in Igor Vobič v prispevku o fotoreporterskem delu – v procesu kreiranja fotoreportaže je pogosto fotograf zgolj en (pogosto zadnji) v nizu tistih, ki vplivajo na njeno končno obliko. To poudari tudi Jan Babnik v besedilu o fotoreportažah o rudarjih – z opozorilom na presenetljivo vztrajnost izenačujoče vizualne ikonografije podob dela in delavca – rudarja. Miklavž Komelj osvetli partizansko in domobransko fotografijo skozi prizmo propagande in opomni, da je tudi fotografija orožje v boju, saj je spopad idej hkrati tudi spopad podob in simbolov. Jani Pirnat in lija Tomanić Trivundža v prispevku na temo cenzure pišeta o tem, da je pogosto pomembnejše to, česar fotoreportaža v svoj fokus ne zajame, oziroma tisto, kar, sicer fotografirano, v medijih ne dobi svojega prostora. Tanja Petrović pišče o gibanju neuvrščenih, ki je slovenski reportažni fotografiji v času socializma ponudil okvir za vizualne pripovedi tako o oddaljenih, neznanih deželah in ljudeh kot o mednarodni solidarnosti in političnih alternativah.

Avtorji besedil: dr. Jan Babnik, dr. Jurij Hadalin, dr. Miklavž Komelj, Lenart J. Kučič, dr. Tanja Petrović, Jani Pirnat, dr. Ilija Tomanić Trivundža, dr. Igor Vobič


Cena: 15 € (Cena kompleta: 50 €)

Založili: Muzej in galerije mesta Ljubljane v sodelovanju s Centrom za raziskovanje družbenega komuniciranja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in zavodom Membrana - Revija Fotografija
Izid: marec 2021
Avtorji projekta in uredniški odbor: dr. Jan Babnik (Membrana), Marija Skočir (MGML), dr. Ilija Tomanić Trivundža (FDV)
Strokovni sodelavki: Julija Hoda (MGML), Nika Perne
Uredili: Julija Hoda, Marija Skočir
Recenzenti: dr. Alenka Jelen (Univerza v Stirlingu), dr. Zlatan Krajina (Univerza v Zagrebu)
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Proars)
Prelom: Marjan Božič
Reproduciranje slikovnega gradiva in fotografije razstave: Matevž Paternoster
Prevodi v angleščino: Lukas Debeljak, Polona Mesec, Arven Šakti Kralj Szomi, Maja Visenjak Limon, Jaka Andrej Vojevec
Lektura slovenskega besedila: Katja Paladin
Lektura angleškega besedila: Paula Kirby, Erica Johnson Debeljak
Tisk: R-tisk
Naklada: 300
Število strani: 140

Nakup publikacije >> shop.mgml

Na drugi strani. 3 del: Moč

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se