Ljubljana
MGML

Klavdij Sluban: Nekje drugje Tukaj

Največjo srednjekarierno retrospektivo mojstra črno-bele analogne fotografije Klavdija Slubana v Galeriji Jakopič spremlja obsežna fotomonografija Klavdij Sluban: Nekje drugje Tukaj / Elsewhere Here. Izbor fotografij predstavlja vrhunce več kot treh desetletij Slubanovega ustvarjanja. Prva izdaja knjige je pošla maja 2024, drugo, spremenjeno in dopolnjeno mednarodno edicijo, smo izdali julija 2024, na voljo pa je tudi v omejeni zbirateljski različici.

Drugo, spremenjeno in dopolnjeno mednarodno izdajo fotomonografije iz julija 2024, natisnjeno v LUart Ribnica, uvaja strokovno besedilo kustosinje razstave in urednice monografije dr. Marije Skočir v kar štirih jezikih - slovenščini, angleščini, francoščini in nemščini.

Sledi mu okoli 150 Slubanovih fotografij z razstave Nekje drugje Tukaj v Galeriji Jakopič, ki na okoli 200 straneh osvetljujejo več kot tri desetletja Slubanovega ustvarjanja.

V prvi izdaji fotomonografije je med besedilo kustosinje in Slubanove fotografije umeščen tudi pesniški cikel Borisa A. Novaka z naslovom Fotografija je umetnost, ki včeraj ohrani za zmeraj. Knjiga je bila razprodana konec maja 2024, nekaj izvodov prve izdaje pa je še na voljo v zbirateljski različici.


Fotomonografija Klavdij Sluban: Nekje drugje Tukaj / Elsewhere Here (2. spremenjena in dopolnjena izdaja)
Cena: 69 €
Naklada: 300


Fotomonografija Klavdij Sluban: Nekje drugje Tukaj / Elsewhere Here (omejena, zbirateljska edicija z vključeno 1. izdajo)
Poleg običajne različice je na voljo tudi 25 posebej oblikovanih in izdelanih zbirateljskih izvodov fotomonografije. Vsak od njih vsebuje originalno podpisano in oštevilčeno analogno fotografijo Klavdija Slubana (24 x 18 cm).
Cena: 370 €
Naklada: 25


Fotomonografije so na voljo v Galeriji Jakopič in v spletni trgovini MGML.


69 € / 370 €

Kolofon fotomonografije Klavdij Sluban: Nekje drugje Tukaj / Elsewhere Here (2. spremenjena in dopolnjena izdaja*)
Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič
Izid: julij 2024
Fotograf: Klavdij Sluban
Urednici: Julija Hoda, dr. Marija Skočir
Besedilo kataloga: dr. Marija Skočir
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Proars)
Prelom: Marjan Božič
Prevodi: Arven Šakti Kralj (angleščina),  Andrée Lück Gaye (francoščina), Kristina Vorbach (nemščina)
Lektura slovenskega besedila: Katja Paladin
Lektura nemškega besedila: Anja Wutej
Tisk: LUart, Ribnica
Natisnjeno na: GardaPat 13 BIANCA, 150 g/mm
Naklada: 300

Kolofon omejene zbirateljske izdaje fotomonografije Klavdij Sluban: Nekje drugje Tukaj / Elsewhere Here
Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič
Izid: februar 2024
Fotograf: Klavdij Sluban
Urednici: Julija Hoda, dr. Marija Skočir
Besedilo kataloga: dr. Marija Skočir
Pesnitev: Boris A. Novak
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Proars)
Prelom: Marjan Božič
Prevodi: Arven Šakti Kralj
Lektura slovenskega besedila: Katja Paladin
Tisk: LUart, Ribnica
Natisnjeno na: GardaPat 13 BIANCA, 150 g/mm
Naklada: 25

Klavdij Sluban: Nekje drugje Tukaj
Fotomonografija Klavdij Sluban: Nekje drugje Tukaj, 2024

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se