Ljubljana
MGML

DK: Scotoma

Razstavo "DK: Scotoma" spremlja publikacija, ki vsebuje več kot 100 fotografij in besedili, ki sta ju napisali kustosinja razstave Marija Skočir in filozofinja Marina Gržinić.


Cena: 32 €

Založnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič
Izid: marec 2019
Fotograf: DK
Urednici: Marija Skočir, Julija Hoda
Besedili kataloga: Marija Skočir, dr. Marina Gržinić
Oblikovanje: Bojan Lazarevič (Agora Proars)
Reprodukcije in priprava fotografij: Matevž Paternoster, Tina Dacar
Prelom: Marjan Božič
Prevodi: Marjana Karer, Aleksandra Rekar
Lektura slovenskih besedil: Katja Paladin, Mojca Hudalin
Lektura angleških besedil: Paula Kirby, Adèle Eisenstein
Tisk: Gorenjski tisk storitve, Kranj
Natisnjeno na: GardaPat Kiara, 150 g/mm
Naklada: 300
Število strani: 176

DK: Scotoma

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se