Ljubljana
MGML
Lana Čmajčanin

Kulturni center Tobačna

Tobačna ulica 1
1000 Ljubljana

E info@mgml.si

Informacije in rezervacije terminov:
T 01 24 12 500
T 01 24 12 506
E prijava@mgml.si

Lana Čmajčanin

Neme karte

5. 11. 2014–5. 11. 2014

Razstavni projekt bosanske rezidenčne umetnice v KC Tobačna 001 bo tematiziral spremembe, ki jih je doživljala geografska površina BiH tekom preteklega tisočletja. Prek premikov njenih meja umetnica postavlja vprašanja o vlogi vojaške moči, šolskega sistema ter nenazadnje tudi razmerja moči med spoloma.

Lana Čmajčanin (Sarajevo, 1983) z delom, nastalim v času rezidenčnega bivanja, nadaljuje svojo ustvarjalno prakso, gibajočo se na presečišču socialno-politične tematike in problematike spola. Projekt Neme karte predstavljata Geometrija mesta in 551.35 – Geometrija časa. S prvim Lana Čmajčanin v obliki političnih in vojnih zemljevidov raziskuje zgodovinske geopolitične tvorbe na področju Bosne in Hercegovine od obdobja Rimskega imperija do Dejtonskega mirovnega sporazuma. Za historično dejstvo velja, da sta postavljanje meja držav in njihovo zarisovanje v domeni moškega. Edina možnost množičnejše ženske participacije se kaže v indirektni povezavi z mejami, in sicer v obliki poučevanja. Umetnica izkoristi prav to nedorečeno polje, ki postane mesto možne intervencije v oblikovanje mišljenja o preteklosti, vzpostavi pa ga prek učnega pripomočka – grafoskopa. Njegovo svetilno telo ne aludira samo na poučevanje kot razsvetljevanje misli, temveč s svojo osvetljevalno nalogo razkriva silnice, ki so privedle do današnjega stanja, torej Bosne in Hercegovine kot umetne geopolitične tvorbe. S svojo relacijsko naravo prosojnice predstavljajo »odprto« delo. Vanj lahko namreč aktivno posegamo, premeščamo zemljevide in tako redefiniramo meje ter konstruiramo našo lastno Bosno in Hercegovino. 

Drugo delo sooča gledalca z raznolikimi razmejitvami Bosne in Hercegovine od 15. stoletja dalje, torej od inkorporacije Kraljevine Bosne v Osmanski imperij (1463) prek aneksije k Avstro-Ogrski monarhiji, priključitve ozemlja Kraljevini Jugoslaviji ter vse do njene končne dekonstrukcije, ki je rezultat Dejtonskega mirovnega sporazuma. Ob poizkusih razumevanja prekrivajočih se formacij, ki so jih skozi zgodovino definirale različne zunanje strukture moči (v službi imperialističnih sil), se razkrivajo konflikti, delitve in nestabilnosti kot njena družbeno-politična realnost in edini stalni ter neodvojljivi element njene zgodovine, država kot taka pa za nekaj spremenljivega, podrejenega subjektivnim željam in apetitom. 

Lana Čmajčanin v projektu "Neme karte" izrablja fragmentiranost in organsko nepovezanost države. Iz zakladnice zgodovine z minimalnimi sredstvi poustvari dokument časa, ki se uresničuje v igrivem razmerju med različnimi konotacijami, v izmišljanju novih odnosov ter možnih prepletov med ločenimi celotami, predvsem pa v razmišljanju o pravičnejši družbeni ureditvi. 

Kolofon

Produkcija: Muzej in galerije mesta LjubljaneKustosinja: Alenka TrebušakUmetnica: Lana ČmajčaninBesedilo: Alenka TrebušakOblikovanje: Ajdin BašićTehnična izvedba: Tehnična služba MGMLProjekt so omogočili: Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo


Rezidenca in razstava Lane Čmajčanin sta organizirani v sodelovanju z Galerijo SIZ, Reka.

Kulturni center Tobačna

Tobačna ulica 1
1000 Ljubljana

E info@mgml.si

Informacije in rezervacije terminov:
T 01 24 12 500
T 01 24 12 506
E prijava@mgml.si

Novice

V rezidenčni center KC Tobačna 001 je prispela umetnica Lana Čmajčanin

V rezidenčni center KC Tobačna 001 je prispela nova rezidenčna umetnica Lana Čmajčanin (1983) iz Sarajeva, ki je končala študij kiparstva na Akademiji likovnih umetnosti v Sarajevu, ukvarja pa se z multimedijo. Je pobudnica in aktivna članica iniciative Crvena - Association for Culture and Art, ki sodobno umetnost predstavlja v javnem prostoru in se tako zavzema za njeno širšo dostopnost.17. september 2014
Kulturni center Tobačna

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se