Ljubljana
MGML

Rezidenčni center

V dvomesečnih rezidencah nudimo vabljenim umetnikom stanovanje, honorar ter delovni prostor, v katerem lahko uresničujejo svoje zamisli. Program jim omogoča nujen čas za refleksijo, raziskovanje, produkcijo in predstavitev svojih del v obliki razstave.

Program rezidence  je neodvisen in fleksibilen. Nekateri umetniki se bodo s s predavanji, predstavitvami in delavnicami bolj vpletli v lokalno sceno, drugi pa bodo imeli čas, da se osredotočijo na raziskovanje lastne ustvarjalne prakse znotraj drugega kulturnega okolja.

Umetniške rezidence poudarjajo pomen večplastega kulturnega izmenjevanja in vklapljanja umetnika v urbano in družbeno okolje Ljubljane.


Cilji:

  • umetniku omogočajo čas, prostor in pomoč pri ustvarjanju novih del tekom projekta, raziskovanje inovativnih idej  ali  intervencije v urbano okolje in družbo;
  • omogočajo mu spoznavanja in vstopanja v dialog z drugimi umetniki, kuratorji ter inštitucijami;
  • promoviranje vloge rezidenčnih umetniških programov kot vitalnega dela sodobne umetniške prakse;
  • stimuliranje kreativnega razvoja in mobilnosti umetnika ter širjenje medkulturnega razumevanja;
  • oblikovanje novega intelektualnega prostora z namenom konfrontacije in izmenjave struktur mišljenja ter tendenc v sodobni umetniški sceni;
  • promoviranje izmenjave umetnikov kot platforme za generiranje novih idej;
  • oblikovanje različnih mednarodnih kanalov za izmenjavo rezidenčnih umetnikov s poudarkom na recipročnosti gostovanj domačih umetnikov v rezidenčnih centrih v tujini.