Ljubljana
MGML

Predstavitev knjige "Ulay – Don´t read this"

Urednika Robert Jelinek in Sašo Kalan sta zapisala: "Ulay je eden od pionirjev perfomansa. Ne ukvarja se s človeško odtujenostjo, temveč z odtujenostjo, ki ujame umetnost in nato ustvari lastno identiteto". Vljudno vabljeni na predstavitev knjige "Ulay – Don´t read this" v Mestno galerijo Ljubljana.

Torek
7
Feb 2017
Čas: 12:00
Lokacija: Mestna galerija Ljubljana
Odrasli, študenti, seniorji
None

Urednika Robert Jelinek in Sašo Kalan sta zapisala: "Ulay je eden od pionirjev perfomansa. Ne ukvarja se s človeško odtujenostjo, temveč z odtujenostjo, ki ujame umetnost in nato ustvari lastno identiteto. Njene izkušnje Ulay ne more ujeti – a ko dojamemo imanenco, iz tega nujno sledi, da postane to notranje gonilo, impulz, ki ga ni mogoče nadzirati, oziroma »nujnost«, umetniško vidno. Nujnost je Ulayev življenjski sok; je njegova gonilna sila in načelni pristop, s katerim se napaja iz sebe in lastne ustvarjalnosti; nekaj, česar se je naučil prek življenjske izkušnje, pogosto nehote, kot priložnost za preživetje. Preučuje nekaj, kar bi lahko posplošili kot Conditio Humana, ki sicer lahko obstaja v razširjenih in skrajnih oblikah, nikoli pa ne tudi kot možnost katarzičnega očiščenja. Pravzaprav neuklonljivost večine njegovih perfomansov skupaj z odprtostjo, v katero je razpuščeno občinstvo, kaže, da Ulay poudarja zanikanje katarze v smislu nadzorovanega čustvenega olajšanja. V svojem delu se je ukvarjal predvsem z iskanjem lastne identitete, kar je njegova tema še danes."

DER KONTERFEI 032 / Broširana izdaja / angleščina / 50 strani / Omejena naklada 300 izvodov / ISBN 978-3-903043-21-3 / Datum izida: 7. februar 2017


O zbirki

DER KONTERFEI (SoS Journal; »Podoba«), zbirka publikacij, ki jo je zasnoval Robert Jelinek februarja 2014, ni založniška hiša, temveč podaljšek njegove umetniške produkcije, v kateri v knjižni obliki obravnava epistemološke interese. DER KONTERFEI se omejuje na izvor in vire Jelinkove umetniške ustvarjalnosti, njegovega jezika, vprašanj, vsebin in na refleksijo o njegovih nasprotjih in njegovih interakcij z njimi.
V tej zbirki umetnikov impulz, da bi vizualno upodabljal in ilustriral, začasno zamenja razjasnjevanje v glavah bralcev. Za Jelinka vsaka izdaja v zbirki predstavlja osebno disertacijo in umetniško delo samo po sebi. DER KONTERFEI je poleg tega tudi priprava na bližajočo se Akademijo SoS (SoS Academy), njene publikacije pa so »učno gradivo« za ta projekt. DER KONTERFEI v obliki pogovorov, esejev in manifestov predstavlja izbrane teme in osebnosti, ki odražajo sodobne družbene tendence, za katere Jelinek meni, da so relevantne za prihodnost Akademije SoS. Objavljanje »zakopanega« znanja, interdisciplinarnih strategij ter znanstvenih in kulturnih besedil humanistične tradicije ni le trajen prispevek k družbenemu in tehnološkemu napredku, temveč tudi vizitka Akademije SoS, saj predstavlja njen osnovni kurikulum.