Ljubljana
MGML

So_Obstoj: Boris Beja, Maja Smrekar, Urša Vidic, Miha Godec

Naslov razstave se navezuje na misel filozofa Timothyja Mortona, ki v svoji knjigi Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence opredeli ekosistem kot medsebojno povezanost in ekološko misel kot razmišljanje o medsebojni povezanosti in kakšna bi morala biti okoljska filozofija v antropocenu.

Štirje uveljavljeni intermedijski umetniki (večina ustvarja na stičišču umetnosti, znanosti in novih tehnologij) v svojih najnovejših projektih na temo razmerja etika-civilizacija-okolje razmišljajo o nekaterih ključnih segmentih razmerja med človekom in naravo, ki so družbo pripeljali do roba dopustnega ravnanja z okoljem. Štiri sicer različne umetniške prakse povezuje skupna pozicija in odnos do problematike naše skupne prihodnosti onkraj trenutnega antropocentrizma, kjer človek mora sestopiti iz nadrejene pozicije v vključujoč odnos z naravo, saj predstavlja le delček našega celotnega ekosistema.

Čeprav gre za večno temo, je njena obravnava vedno znova dobrodošla. V zadnjem času je skorajda preplavila velik del umetniških projektov, kar kaže, kako aktualna je in kako je vsaka progresivna umetniška izjava v tej smeri hkrati družbeno odgovorna gesta, ki vodi k premisleku, kar je eden od pomembnih izzivov sodobne umetnosti, pa tudi programa Mestne galerije Ljubljana. Kot pravi nemški sociolog Ulrich Beck v svojem delu Risikogesellschaft (Družba tveganja), je bila že družba dvajsetega stoletja ,vulkan civilizacije‘, tik pred izbruhom. Izbrani umetniki bodo skozi svoja dela predstavili, kako oni razmišljajo in vidijo realnost 21. stoletja, v katero smo »pravkar« vstopili.


Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin
Za Mestno galerijo Ljubljana: Barbara Sterle Vurnik
Urednik kataloga: Barbara Sterle Vurnik
Besedila: Barbara Sterle Vurnik, Alenka Malej, Polona Tratnik
Angleški prevod: Arven Šakti Kralj
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Fotografije: Blaž Gutman (razen, če ni navedeno drugače); Miha Godec: str. 38, 41, 42, 44, 48, 50, 52
Oblikovanje in prelom: Novi kolektivizem
Tisk: Fotolito Dolenc, Ljubljana
Naklada: 250

Januar, 2024
Cena: 20 €
Število strani: 220
ISBN 978-961-6969-56-7


Nakup publikacije >> shop.mgml

So_Obstoj: Boris Beja, Maja Smrekar, Urša Vidic, Miha Godec

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se