Ljubljana
MGML

Robert Černelč: Medprostori

Akademski slikar in režiser Robert Černelč v svojem umetniškem delovanju uspešno, zlasti analitično sistematično združuje medij slikarstva, video umetnosti in medij filmskega ustvarjanja. Svoje delovanje širi tudi na področja video umetnosti, scenografije in scenaristike.  

Robert Černelč je vsestranski likovni ustvarjalec, blizu so mu gibljive podobe, ki izražajo problematiko sodobne recepcije. Njegova dela zadnjih let tako izhajajo iz dekonstrukcije filma. Ukvarja se z idejo, kako na sliki rekonstruirati specifični filmski trenutek v suspenzu pričakovanja, ki prihaja od zunaj, iz prostora, ki na sliki ni prikazan, je pa implicitno navzoč. Siegfried Kracauer je ugotavljal, da filmi vedo nekaj, česar mi ne vemo in da je v njih nekaj skrito, kar se da odkriti. Iz te točke gledišča izhaja razmerje med gledalcem in upodobljenim, ki je nestabilno in nepredvidljivo in to je tisto, kar umetnika najbolj zanima. Na zadnjih slikah so v ospredju motivi čakanja, opazovanja, stanja, zrenja, neke vrste stanja zaustavljene in preusmerjene pozornosti, ki je v postdigitalni dobi fragmentirana na multiple »ekrane«. Ne zanima ga pikselacija, ampak vstop v digitalno drobovje slike, kjer je konkretnost podana kot abstraktna informacija.


Trajanje razstave: 29. 2.-5. 5. 2024
Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Mestna galerija Ljubljana
Zanj: Blaž Peršin
Za Mestno galerijo Ljubljana: Barbara Sterle Vurnik
Urednik kataloga: Sarival Sosič
Besedila: Oskar Ban Brejc, dr. Nataša Smolič, Sarival Sosič
Angleški prevod: Veronika Fürst Ažman
Lektoriranje slovenskega jezika: Mirjam Furlan Lapanja
Fotografije: Boj Nuvak, Jaka Žilavec, Robert Černelč, Blaž Gutman (slike na razstavi, otvoritev razstave)
Dokumentacija: Arhiv umetnika
Oblikovanje in prelom: Aleš Brce
Tisk: Fotolito Dolenc, Ljubljana
Naklada: 200


Marec 2024
Cena: 20 €
Število strani: 160
ISBN 978-961-6969-58-1

Nakup publikacije >> shop.mgml

Robert Černelč: Medprostori

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se