Ljubljana
MGML

Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans

Predstavitev projekta

Kulturna dediščina predstavlja stičišče za sodelovanje kulturnega in ustvarjalnega sektorja. 

None
© Immersium.eu

Kulturna dediščina predstavlja neverjetno stičišče za sodelovanje kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Njegova vrednost je v potencialu pripovedovanja zgodb, ki ga ponuja. Splošna izmenjava informacij je problematična na območju kulturne dediščine Zahodnega Balkana, saj se opazi pomanjkanje ustrezne predstavitve in pomena dediščine ter manjko v sodelovanju lokalnih skupnosti. Potrebe in zahtevnost občinstva, obiskovalcev in turistov se iz dneva v dan spreminjajo, omenjene institucije pa se zato morajo prilagajati novemu okolju in sodobnemu digitalnemu svetu. Specifične potrebe digitalnega sveta zaradi bolj konzervativnih in zgodovinskih konceptov delovanja predstavljajo večji izziv za inovativnost in skupno sodelovanje s kreativnimi industrijami. 

Zelo konkurenčen trg od njih zahteva, da razvijajo nove strategije in spodbujajo postopno sodelovanje, ki jim omogoča, da ponudijo nekaj več in s tem na trgu pritegnejo pozornost. To zahteva vzpostavitev inovativnega sodelovanja pri razširjanju, ki temelji na uporabi naprednih tehnologij in izboljšanju uporabniške izkušnje. Ti izzivi niso edinstveni za ustanove kulturne dediščine določene države, ampak so značilni za celoten Zahodni Balkan. Zato je bistvenega pomena novo pripovedovalsko sodelovanje, zasnovano z namenom krepitve zmogljivosti omenjenih institucij s končnim ciljem, da razvijejo bolj poglobljene izkušnje pripovedovanja za obiskovalce kulturnih znamenitosti. Ta projekt bo dodatno razširil sodelovanje med projektnimi partnerji in zagotovil osnovo za razvoj zmogljivosti kulturnih institucij za raziskovanje zmožnosti imerzivnega pripovedovanja zgodb pri ustvarjanju pripovedi in izkušenj, ki bodo pritegnile novo občinstvo in še naprej širile vrednote kulturne dediščine.


Vodja: Association centre for socialinnovations Blink 42-21 Skopje (MK)

Partnerji: Arheoloski institut (RS), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (GR), Balkan Heritage Foundation (Fondatsiya “Balkansko nasledstvo”) (BG), Muzej in galerije mesta Ljubljane (SI), Navipro d.o.o. (SI), Национална установа за управување со археолошкиот локалитет стоби (MK)

Podpora EU: 395.183 EUR

Objavljeno: 6. 7. 2021

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se