Ljubljana
MGML

Mestni muzej Ljubljana s programom za leto 2023

O Plečniku, Župančiču, ženskih umetnicah, konservatorskem ozadju ter o aktualnih arheoloških najdbah bo tekla beseda in se prikazovala podoba v programu razstav in dogodkov prihodnje leto.

Karla Bulovec Mrak, Dekle z baretko, 1936, mavec
Karla Bulovec Mrak, Dekle z baretko, 1936, mavec © Matevž Paternoster, MGML

Program  se bo v letu 2023 nadaljeval z veliko razstavo Plečnik: metropola, kraj, vrt ob 150-letnici njegovega rojstva, ki smo jo odprli v letu 2022, zaprli pa jo bomo konec avgusta 2023.

Za drugo polovico leta 2023 načrtujemo veliko, osrednjo razstavo v Mestnem muzeju, ki bo obravnavala žensko umetnost od leta 1850 pa vse do leta 1950. Projekt bo nastal ob sodelovanju velikega števila muzejev iz Slovenije in bo kategorično mapiral dela in čas, v katerem so ustvarjalke živele in ustvarjale. Šlo bo za projekt umetniške in kulturne zgodovine slovenskih umetnic in ustvarjalk, ki še ni bil prikazan v našem prostoru na podoben način. S tem zapolnjujemo vrzel obravnave ženske umetnosti v našem okolju. Ob tem je potrebno opozoriti, da bo projekt osvetlitve dela ženskih ustvarjalk paralelno potekal tudi Galeriji Jakopič, ki bo pokazala bogato ustvarjanje žensk − fotografinj, arhitektk in oblikovalk.


PRVO NADSTROPJE 

12. 10. 2023–11. 2. 2024: Ali je (bil) spol pomemben? Kaj bi dekleta morala vedeti? Slovenske umetnice v obdobju 1850–1950

Dejstvo je, da so ženske ustvarjale skozi vso zgodovino likovne umetnosti. A je bilo njihovo delo zaradi poenostavljanja in izčiščevanja, ki ju zahteva umetnostna kronologija, ves čas prepuščeno pozabi. Poveličevanje posameznikov in ustvarjanje mitov je v zgodovinopisju dovoljevalo le vpis posameznic, kot je bila v slovenskem primeru Ivana Kobilca.

Razstava želi spodbuditi nova spoznanja in ponovna odkritja. Namen razstave je torej odgovoriti na naslovni vprašanji ter predstaviti avtorice, katerih dela hranimo v likovni zbirki Mestnega muzeja Ljubljana: Henrika Langus, Ivana Kobilca, Elza Kastl, Henrika in Avgusta Šantel, Amalija Oblak, Theodora Hermannstahl, grofica Terezija Auersperg, Berta Macowitz, Helena Vurnik, Mira Pregelj, Elda Piščanec, Bara Remec, Anica Zupanec Sodnik, Jela Humek Trnkoczy, Margit Robič, Karla Bulovec, Gelč (Angela) Jontes, Milena Tabor, Liza Hribar, Fredy Koschitz, Alenka Gerlovič ter dela umetnic, ki jih hranijo sorodne inštitucije.

Razstava bo dvodelna: v muzeju se bomo osredotočili na slikarke in kiparke, v Galeriji Jakopič pa bo pozornost namenjena arhitektkam, oblikovalkam in fotografinjam.

 

MALO RAZSTAVIŠČE

9. 3.–30. 9. 2023: Risbe Otona Župančiča
V zapuščini Otona Župančiča je večje število risb, ki so bile kot drobci razstavljene v Knjižnici Otona Župančiča na stalni postavitvi. Tokrat jih bomo obravnavali kot celoto in poskusili razložiti, v katerih obdobjih so nastajale te risbe ter kako se povezujejo z Župančičevim pesniškim ustvarjanjem.


26. oktober 2023–februar 2024: V ozadju
Razstavo pripravljamo z ALUO, Oddelkom za restavratorstvo ter Restavratorskim centrom ZVKDS. Razstava postavlja v ospredje delo konservatorja-restavratorja, ki običajno ostaja skrito, ter skozi konkretne primere (muzealij) prikazuje sodelovanje vseh naštetih inštitucij, ki delujemo na tem področju.


MUZEJSKA ZAKLADNICA

8. 2. –september 2023: Emonska grobova iz Argentinskega parka
V ljubljanskem Argentinskem parku, med Štefanovo in Puharjevo ulico, so julija in avgusta 2022 tekle arheološke raziskave ob obnovi vročevoda.  Odkrile so del severnega grobišča rimske Emone, ki se je  razprostiralo vzdolž ceste proti Celeji. Med 23 raziskanimi grobovi izstopata grob ženske z zlatimi uhani ter grob s številnimi posodami.


ZAVOJ

April–junij 2023: Rimska Emona in današnja Ljubljana
Panojska razstava na ograji zavoja bo sledila ostankom rimske Emone v sedanji Ljubljani ter gledalca vabila k raziskovanju ostankov nekdanjega rimskega mesta, ki so danes skriti v sodobni Ljubljani, slabo prepoznavni ali umaknjeni stran od običajnih poti, ki jih ubiramo skozi mesto.


23. 6. 2023 Mural 
Arhitekturo zavoja kjer se tlakovana cesta iz zunanjega muzejskega atrija vije nad muzejsko kavarno STOW in zaključi v beli fasadi, na kateri so narisana vrata, bomo v sodelovanju z akterji Ljubljana Street Art Festivala ter s strokovnimi sodelavci muzeja preko mednarodnega javnega razpisa obogatili z muralom izbranega avtorja.

Pripravili bomo vizualno-vsebinska izhodišča, primerna za omenjeno lokacijo, in obenem izrabili dane možnosti »cestnega« dostopa in odsevov ogledal sosednje stavbe, ki meji na notranje dvorišče muzeja. S tem bomo vsebinsko razširili prostor in privabili ljubitelje umetniških muralov v Mestni muzej Ljubljana. Najboljših 10 predlogov bomo obenem predstavili na panojih na ograji Zavoja. 

Objavljeno: 21. 12. 2022

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se