Ljubljana
MGML

Znani so dobitniki Valvasorjevih odličij 2024

Leta 1971 je takrat Skupnost muzejev Slovenije ob 150-letnici Kranjskega deželnega muzeja ustanovila posebno Valvasorjevo nagrado, ki jo od leta 1998 dalje podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Omenjena nagrada se podeljuje posameznikom in projektom, ki pomembno doprinašajo k razvoju muzejske stroke in ozaveščanju o kulturni dediščini.

Med razstavnimi projekti je komisija za priznanje Valvasorjev nagelj prepoznala razstavo, ki je odmevala v mednarodnem prostoru. Gre za razstavo Čivki iz preteklosti/Tweets from the past, ki je bila na ogled v Arheološkem muzeju Frankfurt, ob priložnosti, ko je bila Slovenija častna gostja na knjižnem sejmu v Frankfurtu.

None

Valvasorjev nagelj za uspešno promocijo slovenske arheološke dediščine v mednarodnem prostoru je dobila vodja projekta dr. Daša Pavlovčič, višja kustosinja v Narodnem muzeju Slovenije s soavtorji med katerimi je tudi dr. Bernarda Županek, muzejska svetnica iz Mestnega muzeja Ljubljana.

Gostovanju Slovenije kot častne gostje na Mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu oktobra 2023 se je pridružilo tudi deset slovenskih muzejev s skupnim razstavnim projektom z naslovom Čivki iz preteklosti. Slovenska arheologija skozi zvoke, simbole in prve zapisane besede (Tweets from the past. Slovenian Archaeology through Sounds, Symbols and First Written Words/Archäologie Sloweniens in Klängen, Symbolen und ältesten Schriftzeugnissen).

Namen razstave je bil predstaviti bogato in raznovrstno arheološko dediščino Slovenije iz desetih slovenskih muzejev (Narodni muzej Slovenije, Pomurski muzej Murska Sobota, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Pokrajinski muzej Celje, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Dolenjski muzej Novo mesto, Gorenjski muzej, Goriški muzej, Pokrajinski muzej Koper in Tolminski muzej). V organizacijsko zahtevnem projektu so bili izbrani arheološki predmeti, ki izražajo razvoj zvokov, govora, pisave, človeškega mišljenja. Iz tega izhajata tako naslov kot podnaslov razstave, ki pojasnjujeta izbiro teh specifičnih vrst predmetov.

Prek predmetov so bila predstavljena izbrana arheološka najdišča, ki so bila v razstavnem prostoru razporejena geografsko, raznovrstnost Slovenije pa je bila poudarjena s svetlobnimi posnetki pokrajin iz zraka. Obiskovalec je bil tako obkrožen z več nivoji informacij, prek katerih je spoznaval prostor Slovenije in njeno preteklost. Razstavo je pospremil obsežen katalog v angleškem in nemškem jeziku. Projekt je bila deležen izjemnega odmeva v medijih, tako v Sloveniji kot v nemškem prostoru.

Objavljeno: 21. 5. 2024

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se