Ljubljana
MGML

Razstave v Jakopičevem paviljonu med letoma 1919 in 1945

Na skupinskih in društvenih razstavah v Jakopičevem paviljonu so se pojavljale tudi slikarke in kiparke z aktualne razstave Slovenske umetnice iz obdobja 1850-1950, ki si jo lahko ogledate v Mestnem muzeju.

Izšla je e-publikacija, ki na več kot 700 straneh vključuje zbrane podatke o posameznih razstavah, ki so se v Jakopičevem paviljonu zvrstile med letoma 1919 in 1945, strokovna besedila ter dragoceno fotografsko in arhivsko gradivo - slednje tudi iz arhiva Mestnega muzeja Ljubljana.

Pogled na V. umetnostno razstavo Kluba mladih v Jakopičevem paviljonu, 1923,
Pogled na V. umetnostno razstavo Kluba mladih v Jakopičevem paviljonu, 1923, © Narodni muzej Slovenije

Jedro e-publikacije je kronološko urejen pregled razstav, ki so se v Jakopičevem paviljonu zvrstile med letoma 1919 in 1945; temelji na pregledu dostopnih arhivskih virov in sočasnih poročil v časopisju. Prvo besedilo vzpostavlja kratek družbeno-politični okvir razstavljanju v Jakopičevem paviljonu. Povezuje se z drugim sestavkom, ki govori o kulturnem kontekstu in pojasnjuje umetnostno dogajanje ter vidnejše kulturne premene, ki so zaznamovale obravnavani čas. Tretje besedilo se ukvarja z organizacijo paviljona in načini prirejanja razstav, medtem ko četrto analizira vrste razstav in poskuša sistematizirati široko paleto umetnostne, arhitekturne in obrtne produkcije, ki se je v razstavišču zvrstila v tem obdobju. Sledi besedilo s podrobnejšim vpogledom v razstavno dejavnost umetnic, nato pa poglavje s preučitvijo medijskih in kritiških odzivov na razstave. Zadnje besedilo umešča razstavišče v širši jugoslovanski in mednarodni kontekst. Pregled razstav je umeščen v drugi del publikacije.

Paviljon, ki je stal ob vhodu v mestni park Tivoli, je od leta 1909 predstavljal osrednji prostor za razstavljanje sodobne likovne umetnosti in druge vizualne produkcije v Ljubljani. Do leta 1924 ga je vodil njegov ustanovitelj in lastnik Rihard Jakopič. Od slikarja ga je takrat odkupila ljubljanska mestna občina, ki je nato upravljanje paviljona predala Društvu Narodna galerija. Leta 1962 je bil paviljon zaradi premika trase železniške proge porušen.

Publikacija je nastala v sklopu študentskega seminarja pri predmetu Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Izdalo jo je Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo s podporo Sveta za umetnost Univerze v Ljubljani.

Avtorice: Hana Čeferin, Jera Krečič, Neža Lukančič, Lara Mejač, Ana Obid
Urednika: Miha Valant, Beti ŽerovcPodrobnejša predstavitev in dostop do e-publikacije


Objavljeno: 29. 11. 2023

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se