Ljubljana
MGML

Mestni muzej Ljubljana sodeloval pri projektu 'Ohranjanje slovenske računalniške dediščine'

Med marcem in junijem 2018 je Fakulteta za računalništvo in informatiko k inovativnemu študentskemu projektu 'Ohranjanje slovenske računalniške dediščine' povabila tudi Mestni muzej Ljubljana. Kot strokovna mentorica je študentom pri projektu pomagala kustosinja Mojca Ferle.

Nova računalniška oprema v tovarni Litostroj, 1970–1990
Nova računalniška oprema v tovarni Litostroj, 1970–1990 © Dokumentacija MGML

Glavna ideja projekta je bilo izvesti različne aktivnosti za ohranitev in popularizacijo slovenske računalniške dediščine, tako strojne in pripadajoče programske opreme ter literature in drugi virov. Pri tem so študenti v Mestnem muzeju Ljubljana pod okriljem mentorice Mojce Ferle pridobili znanje o dokumentiranju muzejskih predmetov in uporabi muzejske dokumentacijske baze Kronos ter se seznanili z uporabo intervjuja kot raziskovalne metode. Mojca Ferle je o sodelovanju med drugim povedala: ''Projekt je potrdil, kako pomembno je poznavanje širšega konteksta (muzejskega) predmeta, v tem primeru računalnika kot uporabnega predmeta, ki s hitrim razvojem in še hitrejšim zastaranjem pride v muzejsko zbirko. Presenetljivo je bilo predvsem nepoznavanje prizadevanj slovenske 'računalniške industrije' in dejstvo, da sta v njeni zlati dobi slovensko znanje in razvoj šla v korak s svetom. Ob razkrivanju tipov različnih računalnikov in podjetij, ki so jih razvijala, smo študente usmerjali k ustreznemu pridobivanju informacij z intervjuji, k evidentiranju in dokumentiranju slovenskih dosežkov in hkratnemu razmišljanju, kako izsledke projekta predstaviti zainteresirani in širši javnosti.''

Skupino študentov je s strani Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) vodil in projekt koordiniral pedagoški mentor doc. dr. Jurij Mihelič, znotraj projekta pridobljene vsebine pa bodo dostopne na nastajajoči spletni strani, ki jo pripravljajo študenti.

To sicer ni prvi projekt, pri katerem je FRI k sodelovanju povabil tudi naš muzej. Pred leti smo namreč že sodelovali pri projektu z naslovom 'Po kreativni poti do praktičnega znanja', in sicer na temo 'Analiza in vizualizacija dejavnikov vpliva na obiskanost organizacij'.


Partnerji projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Univerza v Ljubljani, Evropska unija – Evropski socialni sklad

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Objavljeno: 30. 8. 2018

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se