Ljubljana
MGML

Mesto kot stroj

Prostorska skladnost Emone

Video predavanje ob Sejemu akademske knjige Liber.ac

None

Če je mesto v Rimskem imperiju eden od največjih in najkompleksnejših artefaktov, kako ga lahko beremo in kako razumemo?

Dosedanji diskurz o Emoni kot rimskem mestu se je osredotočal predvsem na formo, obliko mesta. Najuspešnejši in najvplivnejši tovrsten projekt je bila analiza modularne zasnove Emone Milice Detoni in Tineta Kurenta. Njuna Modularna rekonstrukcija Emoneje poudarjala urbanistične in arhitekturne pravilnosti Emone. Fascinirana sta s pravilnostjo, ortogonalnostjo, prostorskim redom, z idejo o Rimljanih kot vrhunskih gradbenikih, ki so znali utelesiti ideje reda, pravilnosti in simetrije. 

Vendar mesto ni zgolj bolj ali manj pravilna forma, ni zgolj arhitektura. Mesta niso le artefakti, so tudi institucije. Opravljajo celo vrsto funkcij in pravzaprav obstajajo zato, da rešujejo nekatere probleme. Mesta so utelešene ideologije, ki jih beremo in živimo, reproduciramo s telesi, z vzorci vsakodnevnih praks bivanja v mestu. Lahko rečemo, da rimska mesta niso le odsevala rimske imperialne ideologije, temveč so jo tudi sooblikovala in reproducirala? V spodnjem videu spoznajte, kaj o tem misita dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik (Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta UL) in dr. Bernarda Županek (Muzej in galerije mesta Ljubljane).
Objavljeno: 20. 5. 2020

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se