Ljubljana
MGML

Nova pregledna brošura o razvoju Centra Rog

Publikacija povzema izhodišča, metode in cilje razvoja Centra Rog, javnega kreativnega stičišča, ki ga Mestna občina Ljubljana načrtuje v središču mesta. Pomembno orodje tega načrtovanja je RogLab, ob Ljubljanici delujoči izdelovalni laboratorij, ki deluje v okviru Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

None
© Branko Čeak

Razvojna zgodba Centra Rog je dinamična in dolga, inovativna in kompleksna, konstruktivna in konfliktna. A obenem v Sloveniji edinstvena, saj v zgodovini razvoja kulturnih institucij predstavlja prvi primer izrazito participatornega načrtovanja velike javne investicije. Pomembno orodje participatornega načrtovanja je RogLab, ob Ljubljanici delujoči izdelovalni laboratorij in pilotni projekt za bodoči Center Rog.

V proces nastajanja novega Centra Rog je bilo skozi raziskave, fokusne skupine in preizkušanje prototipnih programov od leta 2010 vključenih več kot 6000 zgodnjih uporabnikov in deležnikov.

Center Rog bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami ponujal ustvarjalcem in ustvarjalkam, meščanom in meščankam, organizacijam in podjetjem ustvarjalno podporno okolje za razvoj družbenokoristnih projektov, ki bodo inovativno odgovarjali na izzive 21. stoletja.

Pandemija je razkrila številne družbene in okoljske nepravičnosti in nas utrdila v prepričanju, da jih lahko na dolgi rok odpravimo le s sistematičnim investiranjem v pravične življenjske pogoje za vse in v trajnostne okoljske rešitve. In prav tovrstna investicija je bodoči Center Rog.

Vabljeni k branju brošure o Centru Rog v PDF formatu na tej povezavi.

Objavljeno: 9. 11. 2020

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se