Ljubljana
MGML

Hiša Plečnik House

Knjiga 'Hiša Plečnik House. Ob 100-letnici nakupa hiše na Karunovi 4 in v letu celovite prenove Plečnikove hiše (1915–2015)' prinaša strokovni vpogled konservatorjev, restavratorjev, arhitektov prenove hiše, krajinskih arhitektov prenove vrta ter fotografski pejsaž prenove Plečnikove hiše.

V knjigi je najti tudi nekaj novih spoznanj o velikem mojstru, pričevanja ljudi, ki so ujeli zadnje trenutke z Jožetom Plečnikom, ter nekaj še neobjavljenih fotografij arhitekta.

Knjiga je izšla v monografskem formatu, sočasno v slovenski in angleški izdaji.

Monografski format: 240x290 mm, trda vezava
Število strani: 186

Hiša Plečnik House. Ob 100-letnici nakupa hiše na Karunovi 4 in v letu celovite prenove Plečnikove hiše (1915–2015)
ISBN 978-961-93900-2-3

Hiša Plečnik House. On the centenary of the purchase of the house at 4 Karunova street and in the year of Plečnik house's comprehensive renovation (1915–2015)
ISBN 978-961-93900-3-0


Cena: 25 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

HIŠA PLEČNIK HOUSE
Ob 100-letnici nakupa hiše na Karunovi 4 in v letu celovite prenove Plečnikove hiše (1915–2015)

Založnik: MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE
Zanje: Blaž Peršin

Vodja projekta: Maja Kovač
Uredila: Mojca Ferle
Uredniški odbor: Mojca Ferle, Irena Žmuc, Ana Porok
Predgovor: Blaž Peršin

Avtorji besedil: Ana Porok, Lidija A. Bahovec, Jerneja Batič, Petra Bešlagić, Janez Bogataj, Vito Dolničar, Maja Gutman, Jože Hudeček, Janez Jocif, Mateja Kavčič, Janez Koželj, Sabina Kramar, Ana Mladenović, Mateja Mlakar, Darja Pergovnik, Evgen Pezdirc, Borut S. Pogačnik, Irena Potočnik, Katarina Toman Kracina, Irena Vesel, Vesna Zalar Serjun, Maruša Zorec, Nina Žbona

Oblikovanje: Bojan Lazarevič, Agora Proars
Jezikovni pregled: Alenka Klemenc
Fotografije: Matevž Paternoster, Valentin Benedik, Petra Bešlagić, Janez Bogataj, Tadej Bolta, Vito Dolničar, Foto Šmuc, Maja Gutman, Mateja Kavčič, Sabina Kramar, Darja Pergovnik, Irena Potočnik, France Stele, Katarina Toman Kracina, Irena Vesel, Vesna Zalar Serjun, Bojana Zavodnik, dokumentacija MGML
Načrti, risbe, tlorisne rekonstrukcije: Arrea, Akka, Restavratorski center ZVKDS
Digitalizacija: Matej Satler, MGML

Tisk: R-tisk
Naklada: 1000 izvodov
Ljubljana, 2015

Hiša Plečnik House
© Dokumentacija MGML

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se