Ljubljana
MGML

Noah Charney: Večni arhitekt

Knjiga 'Večni arhitekt: življenje in delo Jožeta Plečnika, modernističnega mistika' prinaša sodoben pogled na slovenskega arhitekta skozi optiko dr. Noaha Charneya, pri čemer avtor celostno približa Plečnikova dela skozi arhitektovo življenjsko zgodbo, naj gre za dunajsko, praško ali ljubljansko obdobje.

Historično, estetsko in umetnostnozgodovinsko branje nam razkrije mojstrovo duhovno razsežnost, njegove bivanjske in oblikovalske preference in tudi odnos do lastnega naroda, ki ga je Plečnik želel povzdigniti, s tem da mu je pomagal ustvariti nacionalni arhitekturni jezik. Pri tem je soočal klasično in moderno, srednjeevropsko in mediteransko, ki jih je združil v organski postmoderni stimmung.

Izid knjige v Plečnikovem letu 2017 so podprli: Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Vodovod-Kanalizacija, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in Zavarovalnica Triglav.

Knjiga je izšla v monografskem formatu, sočasno v slovenski in angleški izdaji.

Monografski format: 230x300 mm, trda vezava
Število strani: 256

Večni arhitekt: življenje in delo Jožeta Plečnika, modernističnega mistika
ISBN 978-961-94115-8-2

Eternal architect: the life and art of Jože Plečnik, modernist mystic
ISBN 978-961-94115-9-9


Cena: 39 €

Nakup publikacije >> shop.mgml

Noah Charney
Večni arhitekt: življenje in delo Jožeta Plečnika, modernističnega mistika

Avtor: Noah Charney
Predgovor: dr. Peter Krečič

Izdajatelja in založnika:
Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanj Blaž Peršin, direktor
Totaliteta d. o. o., Ljubljana, zanjo Luka Novak, direktor

Prevod: Jaka Andrej Vojevec
Oblikovalska zasnova in prelom: Domen Fras, aparat.org
Uredila: Luka Novak, Valentina Smej Novak
Urednica opomb in citatov: Katja Jenčič
Prevod podpisov k fotografijam in tekstov na str. 204–205: Valentina Smej Novak
Lektura: Luka Novak
Strokovni sodelavki MGML, Plečnikova hiša: Ana Porok, kustosinja, in Maja Kovač, komunikacije

1. natis
800 izvodov
Ljubljana, 2017

Noah Charney: Večni arhitekt

Ostanite z nami v stiku!

Bodite obveščeni o razstavah in dogodkih, ki jih pripravljamo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

Prijavite se